Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 року № 828 поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 “Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру”.

Зверніть увагу! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" установлено, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Окрім цього, у додатку ДІЯ з'явився єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації, що ідентифікує особу та міститься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія (постанова Кабінету міністрів України від 10 березня 2022 року № 248 "Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану").

! Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни (роз'яснення Державної міграційної служби України).

Загальна інформація

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" бланк паспорта громадянина України (далі - паспорт) виготовляється у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій. Формат картки становить 53,98 x 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

До паспорта громадянина України вноситься така інформація:

 1. назва держави;
 2. назва документа;
 3. ім'я особи;
 4. стать;
 5. громадянство;
 6. дата народження;
 7. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);
 8. номер документа;
 9. дата закінчення строку дії документа;
 10. дата видачі документа;
 11. уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 12. місце народження;
 13. реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 14. відцифрований образ обличчя особи;
 15. відцифрований підпис особи.

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься така інформація:

 1. інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;
 2. додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);
 3. біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи);
 4. засоби електронного цифрового підпису (у разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку) та засоби шифрування в порядку, встановленому законодавством.

Найменування полів паспорта для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.

Увага!

З 1 листопада 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія (у формі книжечки).

Водночас Державна міграційна служба здійснює оформлення та видачу паспортів громадянам України зразка 1994 року, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.
Паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, на який його було видано.

Вік, з якого видається паспорт громадянина України та строк його дії

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Паспорт громадянина України оформляється:

 • особам, які не досягли 18 річного віку на 4 роки;
 • особам, які досягли 18 річного віку – на кожні 10 років.

Куди звернутись

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта можуть подаватись до:

 1. центрів надання адміністративних послуг;
 2. державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів;
 3. територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється:

Категорія Куди звернутись Місце подання документів
Загальне правило
Особа або її законний представник/уповноважена особа територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС;

центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлені підрозділи (далі - уповноважені суб’єкти)

За місцем звернення особи
Окремі випадки:
Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (через уповноважену особу) Територіальний підрозділ ДМС За місцем розташування адміністрації відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу
Бездомна особа Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважені суб’єкти За територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів соціального захисту, де їм надаються соціальні послуги

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноважених суб’єктів. Оформити паспорт громадянина України можна скориставшись порталом державних послуг www.igov.org.ua

Випадки подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта лише до територіального органу/територіального підрозділу ДМС:

 • набуття особою громадянства України (за винятком випадків набуття особою громадянства України відповідно до статті 7 Закону України “Про громадянство України”);
 • оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;
 • оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 • повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;
 • оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;
 • відбування особою покарання в установах виконання покарань або обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.

Оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 10 червня 2022 року № 678, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України.

Експериментальним проектом передбачено, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами нашої країни, здійснюватиме розміщений за межами України відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», яке належить до сфери управління ДМС України.

Перелік держав, у яких здійснюється діяльність відокремленого підрозділу, визначається ДМС за погодженням з МЗС.

Таке оформлення здійснюється, у разі:

 1. оформлення паспорта громадянина України вперше після досягнення 14-річного віку;
 2. набуття особою громадянства України відповідно до статті 7 Закону України "Про громадянство України";
 3. оформлення особі, яка виїхала за межі України з 24 лютого 2022 р., паспорта громадянина України вперше після досягнення 18-річного віку, зокрема без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями (факт виїзду особи за межі України з 24 лютого 2022 р. підтверджується поданими такою особою документами з відміткою про перетинання кордону країни перебування або іншими документами, що підтверджують такий факт);
 4. втрати або викрадення паспорта громадянина України;
 5. у випадках, визначених у пункті 6 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 302;
 6. оформлення паспорта громадянина України особі, яка постійно проживає за кордоном.

Процедура встановлення особи, передбачена Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 3023й проводиться в режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї (зокрема колишньої дружини / колишнього чоловіка), близької особи. Присутність заявника у відокремленому підрозділі під час відеоконференцзв'язку є обов'язковою.

У період воєнного стану або в період установленого на території України Кабінетом Міністрів України карантину особа може звернутися до територіального органу / територіального підрозділу ДМС із письмовою заявою, поданою особисто в довільній формі, щодо визначення іншого територіального органу / територіального підрозділу ДМС, яким буде здійснюватися видача паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документи для оформлення якого подавалися до відокремленого підрозділу. Паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон надсилаються відокремленим підрозділом за рахунок коштів заявника міжнародним поштовим або експрес-відправленням.

Важливо! Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі / територіальному підрозділі ДМС на території України. Крім громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1,2-2, 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57.

Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється відповідно до абз.4 пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2022 року №678.

Хто може звернутись за оформленням паспорта

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну та видачі паспорта може звернутись:

 • особа, яка досягла 14-річного віку, із заявою-анкетою, поданою нею особисто;
 • один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників для оформлення паспорта особі, яка не досягла 14-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи, місця попереднього ув’язнення або закладу.
Зверніть увагу! Урядом запроваджено реалізацію експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого),  обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина  України для виїзду за кордон (постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 року № 541).

Громадяни України можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Скористатися такою послугою можуть зокрема особи з 14-річного віку. Детальніше за посиланням.

Вартість оформлення

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше - адміністративна послуга безоплатна.

У разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року справляється адміністративний збір.

Крім того, за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого сплачується державне мито.

Статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» визначено категорії осіб, які звільняються від сплати державного мита.

Перелік необхідних документів

Оформлення паспорта

Для оформлення паспорта заявник подає такі документи:

 1. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі - свідоцтво про народження);
 2. оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 3. паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, або для особи, яка набула громадянство України за кордоном);
 4. заява про зняття з консульського обліку (для особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну) за встановленою формою (далі - заява про зняття з консульського обліку);
 5. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 6. рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 7. документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 8. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 9. документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмову заяву в довільній формі, в якій зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про свідків, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;
 10. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби);
 11. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

Оформлення паспорта замість втраченого або викраденого

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник подає такі документи:

 1. заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року (далі - заява про втрату паспорта);
 2. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
 3. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 4. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 5. рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 6. документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 7. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 8. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби);
 9. паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);
 10. заява про зняття з консульського обліку.
 11. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

У разі втрати/викрадення паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу.

Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт у зв’язку з поданням заяви про втрату паспорта і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

У разі коли картотеки заяв про видачу паспорта територіального підрозділу ДМС не збереглися, відсутня будь-яка інформація в наявних даних обліку територіального органу ДМС, проводиться процедура встановлення особи відповідно до пункту 43 Порядку.

Обмін паспорта

Обмін паспорта здійснюється у разі:

 • зміни інформації, внесеної до паспорта, у тому числі у зв’язку із зміною написання латинськими літерами складових імені “прізвище”, “ім’я” у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (крім додаткової змінної інформації);
 • отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
 • закінчення строку дії паспорта;
 • непридатності паспорта для подальшого використання (паспорт/фотокартка має пошкодження (та/або відсутня його/її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія);
 • якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
 • наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

Строк звернення для обміну паспорта

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта або обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку або в разі обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням, паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

Перелік необхідних документів

Для обміну паспорта заявник подає такі документи:

 1. паспорт, що підлягає обміну;
 2. документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 4 і 6 пункту 6 цього Порядку);
 3. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 4. документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 5. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 6. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби);
 7. паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії якого закінчився (для особи, яка постійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну);
 8. заяву про зняття з консульського обліку;
 9. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків з даними про РНОКПП, або повідомлення про відмову від його прийняття, або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

У разі обміну паспорта, оформленого територіальним підрозділом ДМС, МВС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи, які дають змогу ідентифікувати таку особу.

Видача паспорта

Видача заявникові паспорта здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.
У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.

Особливості видачі паспорта у період дії воєнного стану або на період карантину

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» внесено зміни до Порядку, якими врегульовано механізм видачі паспорта громадянина України, у період дії воєнного стану.

У разі коли рішення про оформлення паспорта приймалося територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який тимчасово не здійснює свої повноваження або надсилання персоналізованих бланків до якого неможливе у зв’язку з веденням бойових дій або тимчасовою окупацією території України, персоналізований бланк паспорта надсилається до іншого визначеного ДМС територіального органу/територіального підрозділу ДМС для організації видачі.

Заявник може звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи або до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, із письмовою заявою, поданою особисто у довільній формі (у тому числі під час подання документів для оформлення паспорта), щодо визначення іншого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або закордонної дипломатичної установи, якою буде здійснюватися видача паспорта.

У разі необхідності організації видачі паспорта у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі (філії, представництві) державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, паспорт разом з копіями заяви, заяви-анкети та актом-приймання передачі (у двох примірниках) передається територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який оформив паспорт, до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, яке здійснює доставку таких паспортів до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) такого державного підприємства. Паспорт за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника може бути надісланий державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, міжнародним поштовим відправленням до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу (філії, представництва) такого державного підприємства.

Для організації видачі паспорта в закордонній дипломатичній установі копія заяви супровідним листом надсилається закордонною дипломатичною установою до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, який здійснив його оформлення.

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає паспорт разом з копією заяви-анкети та актом приймання-передачі (у двох примірниках) МЗС, яке забезпечує його надсилання до відповідної закордонної дипломатичної установи. Надсилання паспорта може здійснюватися МЗС за рахунок коштів заявника міжнародним поштовим відправленням.

Строк видачі паспорта

Паспорт видається:

 • не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 • не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Перевірити стан оформлення паспорта можна на сайті Державної міграційної служби України

Підстави для відмови у видачі паспорта

Особі відмовляється в оформленні або видачі паспорта, якщо:

 1. особа не є громадянином України;
 2. особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);
 3. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
 4. за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
 5. особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
 6. особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.
ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.
Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Відповідальність за проживання без паспорта

Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання тягнуть за собою попередження.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Корисні посилання

Дивись також