Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Valentyna.nykonchuk.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. Громадянин України не може мати більше двох паспортів для виїзду за кордон.
Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.
До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, вноситься:

 1. інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;
 2. біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук). При цьому, відцифрований підпис не вноситься до документів осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, а відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.
Увага!

З 20 грудня 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.
Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 20 грудня 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

Хто може звернутись за оформленням паспорта

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку здійснюється на підставі заяви-анкети:

 • одного з батьків (усиновлювачів);
 • опікунів;
 • піклувальників;
 • інших представників.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі здійснюється на підставі:

 1. заяви-анкети одного з батьків/законних представників;
 2. письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів (заява від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців).
  У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвідченою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа.

Куди звернутись

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон подаються до:

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон здійснюється за місцем звернення.

Випадки подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон лише до територіального органу або територіального підрозділу ДМС:

 • втрата або викрадення паспорта для виїзду за кордон, або виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном;
 • якщо особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр);
 • оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.

Строк дії паспорта

Паспорт для виїзду за кордон особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, оформляється на 4 роки.

Перелік необхідних документів

Оформлення паспорта для виїзду за кордон

Заявник для оформлення паспорта для виїзду за кордон в Україні подає такі документи:

 1. паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);
 2. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку). Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);
 3. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
 4. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 5. у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у строк, до трьох робочих днів, - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, разом з документами, необхідними для оформлення/обміну паспорта, заявник також подає документ, що підтверджує необхідність термінового виїзду за кордон.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон заявник разом з документами, необхідними для оформлення/обміну паспорта, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів: документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

 1. договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
 2. договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 3. рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 4. рішення суду про встановлення опіки (піклування);
 5. договору про патронат.

Вартість оформлення паспорта

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон:

не пізніше ніж через 20 робочих днів 694 грн., у тому числі:
 • оформлення паспорта для виїзду за кордон – 352 грн.
 • бланк паспорта для виїзду за кордон – 342 грн.
не пізніше ніж через 7 робочих днів 1046 грн., у тому числі:
 • оформлення паспорта для виїзду за кордон – 704 грн.
 • бланк паспорта для виїзду за кордон – 342 грн.
не пізніше ніж через 3 робочі дні 1046 грн., у тому числі:
 • оформлення паспорта для виїзду за кордон – 704 грн.
 • бланк паспорта для виїзду за кордон – 342 грн.

Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі
Особи, які не досягли 16-річного віку звільняються від сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Водночас сплачується консульський збір за вчинення таких консульських дій закордонними дипломатичними установами України:

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон 40 дол. США
Прийняття на консульський облік 20 дол. США

Строки оформлення паспорта

Паспорт для виїзду за кордон видається:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання
у строк до трьох місяців у разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі
у строк до трьох робочих днів у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном
у строк до 10 робочих днів у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України

Оскарження рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон

Рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку або до суду.
Так, ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.
МЗС має право переглянути рішення, прийняте закордонною дипломатичною установою, і за наявності підстав зобов’язати її скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.