Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки; вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Редакція була затверджена Valentyna.nykonchuk.
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Нормативно-правова база

Загальна інформація

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій.
До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт для виїзду за кордон, вноситься:

 1. інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;
 2. біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук). При цьому, відцифрований підпис не вноситься до документів осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, а відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.

Громадянин України не може мати більше двох паспортів для виїзду за кордон.

Увага!

З 20 грудня 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.
Паспорт для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 20 грудня 2016 р., є чинним протягом строку, на який його було видано.

Хто має право отримати паспорт для виїзду за кордон

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження.

Строк дії паспорта для виїзду за кордон

Паспорт для виїзду за кордон оформляється:

 • особам, які не досягли 16-річного віку, - на чотири роки;
 • особам, які досягли 16-річного віку, - на десять років.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон

Як оформити закордонний паспорт?

Куди звернутись

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон подаються до:

Подання особою або її законним представником/уповноваженою особою документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон здійснюється за місцем звернення.

Випадки подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон лише до територіального органу або територіального підрозділу ДМС:

 • втрата або викрадення паспорта для виїзду за кордон, або виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном;
 • якщо особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр);
 • оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.

Хто може звернутись за оформленням паспорта для виїзду за кордон

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюються:

 1. особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;
 2. особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники); у разі оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у закордонній дипломатичній установі - на підставі заяви-анкети одного з батьків/законних представників та письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів (заява від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців). У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвідченою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа;
 3. особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

Вартість оформленням паспорта для виїзду за кордон

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта для виїзду за кордон:

не пізніше ніж через 20 робочих днів оформлення паспорта для виїзду за кордон – 352 грн.

бланк паспорта для виїзду за кордон – 330 грн.

не пізніше ніж через 7 робочих днів оформлення паспорта для виїзду за кордон – 704 грн.

бланк паспорта для виїзду за кордон – 330 грн.

не пізніше ніж через 3 робочі дні оформлення паспорта для виїзду за кордон – 704 грн.

бланк паспорта для виїзду за кордон – 330 грн.

Увага!

Державне підприємство «Документ» надає послугу - виїзне оформлення закордонного паспорта (м. Київ та виїзд до 200 км.). Вартість – від 1616 до 3508 грн. Термін виготовлення до 7 робочих днів.

Для отримання цієї послуги необхідно на сайті ДП «Документ» заповнити форму замовлення виїзного оформлення закордонного паспорту.

Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі
За оформлення паспорта за кордоном сплачується консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством, а саме:

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) 90 дол. США
Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40 дол. США
Прийняття на консульський облік 20 дол. США

Необхідні документи

Оформлення паспорта для виїзду за кордон

Заявник для оформлення паспорта для виїзду за кордон в Україні подає такі документи:

 1. паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);
 2. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку). Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);
 3. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
 4. індивідуальний податковий номер фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер);
 5. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 6. у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.
Увага! Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон бажано мати при собі раніше видані та не здані паспорти громадянина України для виїзду за кордон для вирішення питання повернення державі, анулювання та повернення особі, або залишення як другого діючого паспорта для виїзду за кордон.

Факт підтвердження громадянства України неповнолітньою особою, на ім'я якої оформлюється паспорт громадянина України для виїзду за кордон, якщо один з її батьків не є громадянином України

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що підтверджує громадянство України особи, на ім`я якої він оформлений. Факт прийняття щодо неповнолітньої дитини рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України підтверджує довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник додатково подає такі документи:

 1. заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;
 2. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, до територіального органу або територіального підрозділу ДМС подається документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності - його копія), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон у строк, до трьох робочих днів, - у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, разом з документами, необхідними для оформлення/обміну паспорта, заявник також подає документ, що підтверджує необхідність термінового виїзду за кордон.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон заявник разом з документами, необхідними для оформлення/обміну паспорта, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 1. документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
 2. договору про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
 3. договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 4. рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 5. рішення суду про встановлення опіки (піклування);
 6. договору про патронат.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі

У разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном для оформлення паспорта для виїзду за кордон заявник звертається до працівника закордонної дипломатичної установи та подає такі документи:

 1. паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);
 2. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку;
 3. документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі наявності);
 4. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, - у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;
 5. відповідні документи, що підтверджують сплату консульського збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати консульського збору повертається заявнику, а до заяви-анкети долучається його копія, засвідчена працівником шляхом проставляння відмітки “Згідно з оригіналом” із зазначенням посади, його прізвища та ініціалів, підпису та дати;
 6. у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у підрозділі ДМС з використанням сервісу «Електронна черга»

Запис до електронної черги є індивідуальним, бронювання та передача запису до черги стороннім особам заборонені. Невідповідність даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним фізичної особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.
Реєстрація фізичних осіб в електронній черзі здійснюється:

 • шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті ДМС (на найближчі робочі дні з числа доступних для запису);
 • через термінал у підрозділі ДМС (на найближчі робочі дні з числа доступних для запису). Реєстрація здійснюється самостійно або з допомогою представника оператора сервісу. Оператору, який проводить реєстрацію, необхідно надати документ, що підтверджує вашу особу;
 • в порядку поточної черги у день отримання послуги. Не всі, хто зареєструвались через веб-сайт чи термінал, з’являються у визначений час. Тому, у обраний вами день, можна підійти у підрозділ і зареєструватись у порядку живої черги на місце того, хто не скористався послугою.

Важливо! Для отримання послуги у вибраний час необхідно мати при собі всі документи, включаючи квитанції про оплату встановлених законодавством платежів. Оплатити послуги можна самостійно у будь-якому банку або онлайн (після реєстрації в електроонній черзі). Система електронної черги не допускає запізнення! У випадку Вашої відсутності у приміщенні підрозділу ДМС у момент виклику, Ваш запис до електронної черги буде анульовано системою.

Оформлення паспорта для виїзду за кордон особам, які отримували паспорт громадянина України на територіях, які є тимчасово непідконтрольними Україні

Правила оформлення біометричних документів, зокрема паспорта для виїзду за кордон є єдиними для всіх громадян України.
Водночас для ідентифікації особи та перевірки належності до громадянства України осіб, які отримували паспорти громадян України на територіях, які є тимчасово непідконтрольними органам державної влади України, рекомендується під час подання документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон надати будь-які додаткові документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія; а також пенсійне посвідчення, військовий квиток та ін.)
У зв’язку з цим, на офіційному веб-сайті ДМС рекомендовано перед візитом до підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг або ДП "Документ" уважно заповнити опитувальник (завантажити) та взяти із собою наявні документи або їх копії.

Обмін паспорта для виїзду за кордон

Випадки обміну паспорта для виїзду за кордон

Обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється у разі:

 • зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
 • закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
 • непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

Строк звернення для обміну паспорта для виїзду за кордон

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
Документи для обміну паспорта для виїзду за кордон можуть бути подані до закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт для виїзду за кордон після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта для виїзду за кордон.
У разі подання документів для оформлення паспорта у зв’язку з його обміном до закордонної дипломатичної установи паспорт, що підлягає обміну, повертається та здається особою під час отримання нового паспорта.

Необхідні документи

Заявник для обміну паспорта для виїзду за кордон крім документів, необхідних для оформлення паспорта для виїзду за кордон також подає:

 1. паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;
 2. документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у випадках зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
 3. заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Строк оформлення паспорта для виїзду за кордон

Паспорт для виїзду за кордон видається:

не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання
не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання
у строк до трьох місяців у разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі
у строк до трьох робочих днів у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном
у строк до 10 робочих днів у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України

Видача паспорта для виїзду за кордон

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.
Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник подає документ, що посвідчує особу.
Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Інформація, яка міститься на безконтактному електронному носію

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, вноситься:

 1. інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
 2. біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягненню нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку);
 3. дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303 (від англ. ICAO - International Civil Aviation Organization - Міжнародна організація цивільної авіації, спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності).

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

 1. особа не є громадянином України;
 2. стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
 3. особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, подання документів для обміну паспорта для виїзду за кордон у разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон);
 4. заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
 5. дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта для виїзду за кордон

Рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку (ДМС, територіальний орган ДМС чи Міністерство закордонних справ України) або до суду (в порядку адміністративного судочинства).
ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.
Міністерство закордонних справ України має право переглянути рішення, прийняте закордонною дипломатичною установою, і за наявності підстав зобов’язати її скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.
Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС, територіальним органом ДМС чи Міністерством закордонних справ України до відома заявника в установлений законодавством строк.

Подання та розгляд скарг на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадової особи здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Отримати інформацію щодо стану оформлення біометричного документа можна на офіційному веб-сайті ДМС, скориставшись сервісом «Перевірка стану оформлення документів» (https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html).