Порядок формування е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття "е-паспорта" і "е-паспорта для виїзду за кордон"

Порядок формування "е-паспорта" і "е-паспорта для виїзду за кордон"

Відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911(далі - Порядок) "е-паспорт" і "е-паспорт для виїзду за кордон" формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) за бажанням особи, на ім’я якої оформлено паспорт громадянина України у формі картки або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Особа, яка досягла 14-річного віку і в установленому законодавством порядку отримала паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, може використовувати е-паспорт та/або е-паспорт для виїзду за кордон у передбачених законом випадках.

Для формування та використання е-паспорта та/або е-паспорта для виїзду за кордон особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка (далі - електронний пристрій), підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

E-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон формуються автоматично засобами Порталу Дія за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету, працездатності встановленого мобільного додатка Порталу Дія та наявної електронної інформаційної взаємодії Порталу Дія і Реєстру та/або автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, шляхом використання наявної в Реєстрі інформації, зазначеної у пунктах 5 і 6 Порядку та переданої до Порталу Дія інформаційними ресурсами єдиної інформаційної системи МВС, а також з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Е-паспорт та/або е-паспорт для виїзду за кордон формуються, якщо паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон є дійсними та строк їх дії не закінчився.

Сформований е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код) (далі - унікальний електронний ідентифікатор) відображається через мобільний додаток Порталу Дія за наявності необхідної інформації в Реєстрі.

Унікальний електронний ідентифікатор автоматично формується засобами Порталу Дія за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету та працездатності мобільного додатка Порталу Дія. Сформований унікальний електронний ідентифікатор дійсний протягом трьох хвилин з моменту формування.

Е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон є дійсними лише за наявності унікального електронного ідентифікатора та не можуть використовуватися без нього.

Інформація, яка відображається в "е-паспорті" та "е-паспорті для виїзду за кордон"

У е-паспорті відображається така інформація:

 1. назва держави;
 2. назва документа;
 3. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою та латинськими літерами;
 4. стать;
 5. громадянство;
 6. дата народження;
 7. унікальний номер запису в Реєстрі;
 8. місце народження;
 9. дата видачі документа;
 10. дата закінчення строку дії документа;
 11. відцифрований образ обличчя особи;
 12. відцифрований підпис особи;
 13. номер документа;
 14. уповноважений суб’єкт, який видав документ (код);
 15. реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності);
 16. адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

У е-паспорті для виїзду за кордон відображається така інформація:

 1. назва держави;
 2. назва документа;
 3. тип документа;
 4. код держави;
 5. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи українською мовою та латинськими літерами;
 6. стать;
 7. громадянство;
 8. дата народження;
 9. унікальний номер запису в Реєстрі;
 10. місце народження;
 11. дата видачі документа;
 12. дата закінчення строку дії документа;
 13. відцифрований образ обличчя особи;
 14. відцифрований підпис особи;
 15. серія та/або номер документа;
 16. уповноважений суб’єкт, який видав документ (код);
 17. реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності);
 18. адреса зареєстрованого місця проживання та дата реєстрації (за наявності).

Відомості (дані) про реєстраційний номер облікової картки платника податків можуть відображатися окремо від е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон (відображається інформація, передбачена підпунктами 3, 6, 15 пункту 5 та підпунктами 5, 8, 17 пункту 6 Порядку);

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) відображається з використанням інформації, що міститься в е-паспорті, та інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Використання "е-паспорта" та "е-паспорта для виїзду за кордон"

Е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон пред’являються особою на електронному пристрої, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія.

Перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон з використанням унікального електронного ідентифікатора у режимі реального часу є обов’язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг, у будь-яких інших випадках, передбачених законодавством.

Електронні копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон (далі - електронні копії) подаються особою через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Електронна копія містить відомості, зазначені в пунктах 5 та 6 Порядку, а також ідентифікатор запиту та інформацію про дату запиту і отримувача електронної копії.

Електронні копії формуються засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.

Використання та/або перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон може здійснюватися також з використанням резервного унікального електронного ідентифікатора у формі QR-коду (далі - резервний QR-код) у разі відсутності підключення електронних пристроїв до Інтернету та/або працездатності Порталу Дія, та/або відсутності електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія та Реєстром та/або автоматизованими інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями (адміністраторами) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

Резервний QR-код формується автоматично засобами Порталу Дія та містить інформацію з Реєстру, зазначену в пунктах 5 і 6 цього Порядку, та оновлюється кожні 48 годин за умови підключення електронного пристрою до Інтернету та наявності необхідної інформації в Реєстрі.

Резервний QR-код зберігається з мобільного додатка Порталу Дія на електронний пристрій особи та розміщується в його сховищі.

Використання та/або перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон за резервним QR-кодом здійснюється виключно у таких випадках:

 • перевезення пасажирів транспортом загального користування (залізничним, морським, річковим, автомобільним, авіаційним та міським електротранспортом);
 • допуску до складення зовнішнього незалежного оцінювання та іспитів у закладах освіти.

Див. додатково