Оформлення та видача паспорта громадянина України вперше особі, яка звертається за отриманням паспорта після досягнення 18-річного віку

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 року № 828 поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 “Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру”.  

Зверніть увагу! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" установлено, що паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

В зв'язку з цим, на період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи, підтвердження громадянства України можна пред’являти документ, термін дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.

Окрім цього, у додатку ДІЯ з'явився єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації,що ідентифікує особу та міститиься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія (постанова Кабінету міністрів України від від 10 березня 2022 р. № 248 "Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану").

Увага! Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни (роз'яснення Державної міграційної служби України)

Орган, до якого необхідно звертатися за оформленням паспорта громадянина України після досягнення 18-річного віку

Громадянин України, який досяг  18-річного віку та звертається для оформлення паспорта вперше, особисто звертається до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС) відповідно до зареєстрованого місця проживання.

Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, за оформленням паспорту звертається один з її/його законних представників (один із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).

Якщо місце проживання такої особи не зареєстровано, всі необхідні документи подаються до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.

Внутрішньо переміщена особа подає документи до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання або за місцем розташування Центру обліку бездомних громадян (у разі перебування на обліку в такому закладі).

Особа, яка відбуває покарання в установі виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу звертається через уповноважену особу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування відповідної установи або закладу.

Для отримання паспорта особа або її законний представник чи уповноважена особа (у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою) звертається до територіального підрозділу ДМС особисто.

Процедура встановлення особи

Для осіб, які вперше отримують паспорт після досягнення 18-річного віку, в обов’язковому порядку проводиться процедура встановлення особи. Для проведення цієї процедури  заявник подає письмове звернення у довільній формі, у якому зазначаються адреси місць проживання, навчання, роботи, перебування в установах виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які залучатимуться до проведення процедури встановлення цієї особи.

Перелік документів, необхідних для оформлення паспорта особою після досягнення нею 18 років

Для проведення процедури встановлення особи до територіального підрозділу ДМС необхідно надати такі документи:

♦ Письмова заява (заповнюється особисто заявником чи його законним представником безпосередньо в територіальному підрозділі ДМС при подачі документів для оформлення паспорта);

♦ Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

♦ Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України);

Важливо! У разі якщо мати заявника(ці) має статус одинокої матері, вона в обов’язковому порядку надає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.

Якщо батьки або один з батьків заявника(ці) померли, надаються копії свідоцтва про смерть.

♦ Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);

♦ Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

♦ Документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи (наприклад, довідка з місця навчання з фотокарткою; довідка з фотокарткою, видана виконавчим комітетом сільської ради про те, що особа дійсно проживає на території цієї сільської ради (для осіб, які проживають в сільській місцевості); тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане районним (міським) військовим комісаріатом (з фотокарткою) тощо);

♦ Дві фотокартки розміром 35×45 мм.

Процедура встановлення особи проводиться шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Мін’юсту, органів Державної фіскальної служби, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник. Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Крім того, у виключних випадках за відсутності фотокартки особи та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, з метою встановлення особи проводиться опитування родичів, сусідів, які були зазначені у письмовому зверненні. За результатами їх свідчень складається акт встановлення особи за формою, встановленою МВС.

Строк проведення процедури встановлення

Встановлення особи проводиться протягом 30 календарних днів з дня подання заяви, за потреби проведення додаткових перевірок строк продовжується до 60 календарних днів.

Порядок розгляду документів для оформлення паспорта

Після прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документів, працівник територіального підрозділу ДМС здійснює заходи з ідентифікації особи, на ім’я якої оформляється паспорт. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Реєстру. Пошук в Реєстрі інформації щодо особи здійснюється за наданими персональними даними.

Рішення про оформлення паспорта приймається територіальним підрозділом ДМС за результатами ідентифікації особи та перевірки факту  належності особи до громадянства України.

Ідентифікація особи, на ім’я якої оформляється паспорт і стосовно якої відсутня інформація в базах даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

У разі відсутності прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, працівник територіального підрозділу ДМС протягом одного робочого дня з дня прийняття заяви-анкети до розгляду заповнює електронну форму запиту та надсилає його до відповідного органу, установи, організації, територіального підрозділу ДМС.

За відсутності можливості надіслання запитів у електронній формі, запити надсилаються на паперових носіях. Допускається надсилання запитів та отримання відповідей каналами відомчої електронної пошти.

За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі свідоцтва про народження, а також перевірки факту належності особи до громадянства України працівником територіального підрозділу ДМС складається висновок за встановленою МВС формою, який затверджується керівником територіального органу ДМС.

Якщо за результатами проведення зазначеної процедури особу не встановлено, приймається рішення про відмову особі в оформленні паспорта, яке доводиться до відома заявника в порядку, передбаченому пунктами 100 і 101 цього Порядку.

Підстави для відмови в оформленні та видачі паспорта громадянина України

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС має право відмовити особі в оформленні або видачі паспорта, якщо:

  1. особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.
  2. особа не є громадянином України;
  3. особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);
  4. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
  5. за видачою паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  6. особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.

У рішенні про відмову в оформленні чи видачі паспорта (у тому числі вклеюванні фотокартки), яке доводиться до відома заявника протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття, зазначаються підстави відмови. Заявник має право повторно звернутися до територіального підрозділу ДМС в разі зміни або усунення обставин, через які йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта

Важливо! У разі отримання відмови в оформленні та видачі паспорта громадянина України особі, яка досягла 18-річного віку, важливо отримати таку відмову у письмовому вигляді, що дасть можливість її оскаржити.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні та видачі паспорта громадянина України

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

Адміністративний порядок оскарження передбачає звернення до вищого органу ДМС (до головного управління ДМС в області або безпосередньо до Державної міграційної служби України).

ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів. Інформація про результати розгляду  скарги в обов’язковому порядку доводиться до відома заявника.

У разі оскарження рішення про відмову у оформленні та видачі паспорта до суду, особа має право  звернутися за оформленням паспорта повторно за наявності рішення суду про встановлення особи.