Відмінності між версіями «Порядок оформлення та видачі паспорта громадянина України»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 17: Рядок 17:
В зв'язку з цим, на період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи, підтвердження громадянства України '''можна пред’являти документ, термін дії якого закінчився''' або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.
В зв'язку з цим, на період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи, підтвердження громадянства України '''можна пред’являти документ, термін дії якого закінчився''' або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.


Окрім цього, у додатку ДІЯ з'явився єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації,що ідентифікує особу та міститиься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія ( [https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zastosuvannya-yedokumenta-v-period-diyi-voyennogo-stanu-248 постанова Кабінету міністрів України від від 10 березня 2022 р. № 248 "Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану"]).  
Окрім цього, у додатку ДІЯ з'явився єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації,що ідентифікує особу та міститиься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248-2022-%D0%BF#Text постанова Кабінету міністрів України від від 10 березня 2022 р. № 248 "Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану"]).  
 
'''Увага!''' [https://dmsu.gov.ua/news/dms/12761.html?fbclid=IwAR1v7KnVoNvt29mZNU-XSDl2NXrBh2C9YCuOauMmGSJRJcHKAzxQdLU8CPM Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни] (роз'яснення Державної міграційної служби України)
|}  
|}  
== Загальна інформація ==
== Загальна інформація ==

Версія за 09:40, 30 червня 2022

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 "Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб" зупинено строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні. Зупинені строки будуть поновлені у місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану на відповідній території України.

В зв'язку з цим, на період дії воєнного стану в Україні для посвідчення особи, підтвердження громадянства України можна пред’являти документ, термін дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.

Окрім цього, у додатку ДІЯ з'явився єДокумент, який є документом, що посвідчує особу в період дії воєнного стану, у формі відображення в електронній формі інформації,що ідентифікує особу та міститиься в паспорті громадянина України та/або в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, та/або в посвідченні водія (постанова Кабінету міністрів України від від 10 березня 2022 р. № 248 "Деякі питання застосування єДокумента в період дії воєнного стану").

Увага! Дії громадян України у разі втрати паспорта під час війни (роз'яснення Державної міграційної служби України)

Загальна інформація

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Паспорт виготовляється у формі картки (формат становить 53,98 x 85,6 міліметра), що містить безконтактний електронний носій (ID-картка).

До паспорта громадянина України вноситься така інформація:

 • назва держави;
 • назва документа;
 • ім'я особи; стать;
 • громадянство;
 • дата народження;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);
 • номер документа; дата закінчення строку дії документа;
 • дата видачі документа;
 • уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
 • місце народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган); відцифрований образ обличчя особи;
 • відцифрований підпис особи.

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься така інформація:

 • інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;
 • додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу);
 • біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи);
 • засоби електронного цифрового підпису (у разі оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку) та засоби шифрування в порядку, встановленому законодавством.

Найменування полів паспорта для внесення інформації про особу та реквізити у зоні візуальної перевірки паспорта зазначаються українською та англійською мовами.

Увага!

З 1 листопада 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія (у формі книжечки).

Водночас Державна міграційна служба здійснює оформлення та видачу паспортів громадянам України зразка 1994 року, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.
Паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, на який його було видано.

Вік, з якого видається паспорт громадянина України

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Строк дії паспорта громадянина України

Паспорт громадянина України оформляється:

 • особам, які не досягли 18 річного віку на 4 роки;
 • особам, які досягли 18 річного віку – на кожні 10 років.

Оформлення паспорта громадянина України

Куди звернутись

Як вперше оформити ID-картку?

Документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта можуть подаватись до:

 1. центрів надання адміністративних послуг;
 2. державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлених підрозділів;
 3. територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС.

Подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта здійснюється:

Категорія Куди звернутись Місце подання документів
Загальне правило
Особа або її законний представник/уповноважена особа Центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремлені підрозділи (далі - уповноважені суб’єкти), територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС За зареєстрованим місцем проживання особи
Окремі випадки:
Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано Територіальний підрозділ ДМС, уповноважені суб’єкти За місцем фактичного проживання в Україні особи
Особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (через уповноважену особу) Територіальний підрозділ ДМС За місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу
Внутрішньо переміщена особа Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважені суб’єкти За місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Бездомна особа Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, уповноважені суб’єкти За місцем майбутньої реєстрації її місця проживання

Документи для оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, можуть подаватися заявником до будь-якого територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноважених суб’єктів.

Випадки подання документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта лише до територіального підрозділу ДМС:

 • набуття особою громадянства України;
 • оформлення особі паспорта вперше після досягнення 18-річного віку без подання документів з фотозображенням особи, виданих уповноваженими органами, установами, організаціями;
 • оформлення паспорта вперше після досягнення 18-річного віку особі, яка надала рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 • повернення на проживання в Україну особи, яка постійно проживала за кордоном;
 • оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, якщо така особа не отримувала паспорта, оформленого із застосуванням засобів Реєстру;
 • відбування особою покарання в установах виконання покарань або перебування на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу.
До відома!

Оформити паспорт громадянина України можна скориставшись порталом державних послуг www.igov.org.ua

Хто може звернутись за оформленням паспорта

Для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну та видачі паспорта може звернутись:

 • особа, яка досягла 14-річного віку, із заявою-анкетою, поданою нею особисто;
 • один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників для оформлення паспорта особі, яка не досягла 14-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 • особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, - через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу.

Вартість оформлення паспорта

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше - адміністративна послуга безоплатна.
У разі оформлення замість втраченого або викраденого, обміну паспорта зразка 1994 року справляється адміністративний збір.

Крім того, за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого сплачується державне мито. Статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» визначено категорії осіб, які звільняються від сплати державного мита.

Необхідні документи

Оформлення паспорта

Для оформлення паспорта заявник подає такі документи:

 1. свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі - свідоцтво про народження);
 2. оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).
 3. У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 4. паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);
 5. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 6. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 7. рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 8. документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 9. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 10. документ, виданий відповідним органом, установою, організацією, який містить фотозображення особи, - для осіб, які звертаються за оформленням паспорта вперше після досягнення 18-річного віку. У разі відсутності такого документа особа подає письмове звернення в довільній формі, в якому зазначається інформація про адресу місць проживання, навчання, роботи, установ виконання покарань та інша інформація, відомості про батьків або інших родичів, які будуть залучені до проведення процедури встановлення особи;
 11. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.
 12. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

Оформлення паспорта замість втраченого або викраденого

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник подає такі документи:

 1. заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року (далі - заява про втрату паспорта);
 2. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
 3. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 4. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 5. рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
 6. документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 7. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 8. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.
 9. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка;
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

Обмін паспорта

Випадки обміну паспорта

Обмін паспорта здійснюється у разі:

 • зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);
 • отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
 • закінчення строку дії паспорта;
 • непридатності паспорта для подальшого використання;
 • якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток;
 • наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

Строк звернення для обміну паспорта

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).
У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

Необхідні документи

Для обміну паспорта заявник подає такі документи:

 1. паспорт, що підлягає обміну;
 2. документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 4 і 6 пункту 6 цього Порядку);
 3. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 4. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 5. документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
 6. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати. Оригінал документа про звільнення від сплати адміністративного збору повертається заявнику, а до заяви-анкети додається його копія, засвідчена працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта шляхом проставлення відмітки “Згідно з оригіналом” та підпису із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів та дати;
 7. одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру - для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу (в разі потреби). Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.
 8. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
 • про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);
 • про народження дітей - свідоцтва про народження дітей;
 • про шлюб і розірвання шлюбу - свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття.

Строк оформлення паспорта

Паспорт видається:

 • не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;
 • не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Перевірити стан оформлення паспорта можна на сайті Державної міграційної служби України

Видача паспорта громадянина України

Видача заявникові паспорта здійснюється територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для його оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта.
У разі отримання паспорта законним представником/уповноваженою особою подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.

Підстави для відмови у видачі паспорта громадянина України

Особі відмовляється в оформленні або видачі паспорта, якщо:

 1. особа не є громадянином України;
 2. особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);
 3. дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
 4. за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
 5. особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;
 6. особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, територіальний орган ДМС/територіальний підрозділ ДМС, уповноважений суб’єкт інформує заявника про відмову в прийнятті документів із зазначенням підстав такої відмови. За бажанням заявника відмова надається в письмовому вигляді.
Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в прийнятті документів.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта громадянина України

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.
Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Відповідальність за проживання без паспорта громадянина України

Відповідно до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання тягнуть за собою попередження. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дивись також: