Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель та промисловий зразок

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Oleksandr.starchak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна характеристика

Назва Визначення Об'єкт Придатність для набуття права інтелектуальної власності Правоохоронний документ Термін дії правової охорони
Наукове відкриття Встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих

закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу,

які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

---
 • Закономірність матеріального світу як об’єкт наукового відкриття;
 • явище матеріального світу як об’єкт наукового відкриття;
 • наукова новизна, що встановлюється за датою пріоритету;
 • вірогідність, яку повинен довести заявник
Диплом Безстроково
Винахід Технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі, яке

відповідає умовам патентоспроможності. Винаходом визнається застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням (стаття 459 ЦК)

 • Продукт (пристрій, речовина тощо);
 • процес у будь-якій сфері технології;
 • штами мікроорганізмів, культури рослин та тварин, а також методики пошуків
 • Новизна;
 • винахідницький рівень;
 • придатність для промислового використання
Патент 20 років від дати подання заявки на винахід, залишаючи за винахідниками право продовжити вказаний строк відповідно до закону
Корисна модель Конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, а саме: є новим і промислово придатним
 • Продукт (пристрій, речовину тощо);
 • процес у будь-якій сфері технології
 • Новизна;
 • придатність для промислового використання
Патент 10 років від дати подання заявки
Промисловий зразок Нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом Форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають

зовнішній вигляд промислового виробу. Об'єкти промислового зразка призначені для задоволення ергономічних та естетичних потреб. Як промислові зразки не можуть отримати правову охорону об'єкти архітектури (окрім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція;

об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Новизна Патент 15 років від дати подання заявки

Засвідчення набуття права інтелектуальної власності

♦ Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом (стаття 458 ЦК). Автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

На сьогоднішній день актуальних законодавчих норм, які б регулювали порядок отримання диплому немає. На разі науковими відкриттями опікуються лише громадські організації (наприклад, в Україні діє громадська організація "Асоціація авторів наукових відкриттів України", яка реєструє наукові відкриття, але без їх належної державної експертизи).

♦ Набуття права інтелектуальної власності в Україні на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Патент - техніко-юридичний документ, який засвідчує, що заявлена пропозиція дійсно є винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство її творця, національний пріоритет на інтелектуальну власність.

Відповідно до чинного законодавства України право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який підлягає державній реєстрації.

Право власності на винахід, корисну модель також засвідчується патентом (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель), який також підлягає реєстрації в Державному реєстрі патентів України на винаходи, Державному реєстрі України на корисні моделі.

Крім того будь-яка особа має право запатентувати винахід, корисну модель та промисловий зв’язок в іноземних державах за дотримання певних умов та згідно визначеної нормативно-правовими актами процедури. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок випливають із патенту та діють від наступного дня за датою реєстрації.

Див. додатково:

Майнові права інтелектуальної власності

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти патентного права є:

 • право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
 • виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);
 • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;
 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (стаття 464 ЦК).

Припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом (стаття 467 ЦК).

Право попереднього користувача

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки (першість у поданні заявки) в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (стаття 470 ЦК).

Корисні посилання

Див. також