Посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Загальна інформація

Суб’єкт господарювання, що надає послуги у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у якого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначений один із видів діяльності за кодом 78 “Діяльність із працевлаштування” згідно з КВЕД, який має укладений з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг у сфері посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників, реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання - роботодавця у державі місцезнаходження (пункт 2 Порядку подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном).

Декларація про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Декларація про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном подається у паперовому чи електронному вигляді за формою та у порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. У декларації зазначається інформація про:

1) державну реєстрацію в установленому законом порядку;

2) адресу місця провадження господарської діяльності;

3) керівника суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) укладений зовнішньоекономічний договір (контракт) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання - роботодавця у державі місцезнаходження.

Посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забороняється вимагати від суб’єктів господарювання, що подають декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, документи, не передбачені Закону України "Про зайнятість населення".

Суб’єкт господарювання, що має намір надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, включається до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 10 робочих днів з дня подання декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном, якщо йому не надано обґрунтовану відмову у включенні до такого переліку.

Підставою для відмови у включенні до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, є подання в декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном відомостей не в повному обсязі або недостовірних відомостей. (ст. 38-1 Закону України "Про зайнятість населення")

Декларація подається особисто заявником або його уповноваженою особою до Мінекономіки за формою згідно з додатком у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення або через центр надання адміністративних послуг, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Портал електронних сервісів Мінекономіки, Єдиний державний вебпортал електронних послуг (у разі технічної можливості).У разі подання декларації засобами Порталу електронних сервісів Мінекономіки або Єдиного державного вебпорталу електронних послуг така декларація формується у довільній формі із зазначенням інформації, передбаченої формою декларації згідно з додатком.

Декларація в електронній формі подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, згідно з вимогами законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу. Оформлення та подання заявниками декларації в електронній формі здійснюється згідно з вимогами законодавства у сферах електронних документів та електронного документообігу, електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

У декларації зазначаються такі відомості про заявника:

 • для юридичної особи - організаційно-правова форма; найменування, зокрема скорочене (за наявності); код згідно з ЄДРПОУ; код і назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД; місцезнаходження (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення); прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи, реєстраційний номер його облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); номер телефону та/або адреса електронної пошти; адреса веб-сайту (за наявності);
 • для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); код виду економічної діяльності згідно з КВЕД; місцезнаходження (адреса проживання, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири); номер телефону та/або адреса електронної пошти; адреса веб-сайту (за наявності);
 • зареєстроване місце (зареєстровані місця) провадження господарської діяльності (поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення);
 • для юридичних осіб - перелік відокремлених підрозділів, філій, у межах яких планується провадження господарської діяльності (у разі їх наявності); щодо кожного підрозділу зазначається адреса його місцезнаходження (найменування, зокрема скорочене (за наявності); поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області; назва району; назва міста, селища чи села; назва вулиці (проспекту, бульвару, провулку, узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер офісу (приміщення); номер телефону та/або адреса електронної пошти; адреса веб-сайту (за наявності);
 • інформація про укладений зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг у сфері посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників і реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання - роботодавця у державі місцезнаходження.

Відповідальність за достовірність та повноту відомостей, зазначених в декларації, покладається на заявника.

Мінекономіки проводить аналіз повноти та достовірності зазначених у декларації відомостей шляхом перевірки заповнення всіх обов’язкових полів форми декларації та порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених заявником відомостей з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Діяльність суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Памʼятка щодо попередження потрапляння у рабство.jpg

Суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після його включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та в межах укладених зовнішньоекономічних договорів. Включення до такого переліку здійснюється на підставі поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, декларації про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (ст. 38 Закону України "Про зайнятість населення")

Для початку провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, такий суб’єкт господарювання має:

1) бути зареєстрованим у встановленому законодавством порядку за видом економічної діяльності з посередництва у працевлаштуванні;

2) мати укладений з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників (далі - зовнішньоекономічний договір (контракт) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання - роботодавця у державі місцезнаходження;

3) мати зареєстроване місце провадження господарської діяльності;

4) подати декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються суб’єктами господарювання відповідно до укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту).

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі місцезнаходження роботодавця.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) зберігається у суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом трьох років після закінчення строку його дії.

Обов'язки суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов’язаний:

1) надати громадянину до виїзду для працевлаштування за кордоном:

 • інформацію у письмовій формі про права та гарантії, які йому надаються за трудовим договором (контрактом), передбачені законодавством України та законодавством держави місцезнаходження роботодавця;
 • контактні дані консульських установ України у державі перебування;
 • проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.

Одержання інформації та проекту трудового договору (контракту) підтверджується письмовим (електронним цифровим) підписом громадянина. Зазначені документи зберігаються у суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом п’яти років;

2) вести облік громадян, які за його посередництва працевлаштовані за кордоном;

3) безоплатно надавати громадянам інформацію та консультації про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою місцезнаходження роботодавця;

4) подавати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, звітність про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Порядок, форма та строки подання такої звітності затверджуються Кабінетом Міністрів України;

5) повідомляти центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про зміну даних, зазначених у переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, протягом одного місяця з дня настання такої зміни;

6) у разі укладення нового або декількох зовнішньоекономічних договорів (контрактів) відомості про них та реєстраційні документи таких іноземних суб’єктів господарювання - роботодавців у державі місцезнаходження надсилаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у місячний строк після їх укладення;

7) забезпечувати безперешкодний доступ до зареєстрованого місця провадження господарської діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном представників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, для здійснення державного контролю.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні моряків, рибалок на судна, що плавають під Державним Прапором України або прапором іноземної держави, крім зобов’язань, визначених частиною третьою цієї статті, зобов’язаний перевіряти наявність у моряків, рибалок, які працевлаштовуються за його посередництва, кваліфікації, необхідної для виконання робіт, заявлених судновласником, та документів, що її підтверджують.

Заборони для суб’єктів господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Суб’єктам господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється:

1) вимагати, зберігати чи використовувати інформацію про стан здоров’я громадянина або використовувати таку інформацію для визначення його придатності до роботи, якщо зазначена інформація не пов’язана безпосередньо з вимогами до конкретної професії, виду діяльності та якщо на це не одержано письмову згоду громадянина;

2) стягувати з громадян будь-які гонорари, комісійні, винагороди, інші види оплати послуг з посередництва у працевлаштуванні прямо чи опосередковано, повністю або частково. Оплата послуг з посередництва у працевлаштуванні здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги;

3) пропонувати громадянам роботу, що має ознаки неформальної зайнятості, а також таку, що приховує справжню мету та предмет роботи, або залучати до роботи, яка не визначена трудовим договором (контрактом).

Порядок формування переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує вільний доступ до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, на своєму офіційному веб-сайті.

Суб’єкт господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, виключається з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Підставою для прийняття рішення про виключення з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, є:

1) заява суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, про виключення з переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

3) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

4) неподання або порушення строків подання звітності, передбаченої пунктом 4 частини четвертої цієї статті, протягом трьох звітних періодів поспіль;

5) акт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, складений за результатами проведення заходу державного контролю у зв’язку з невиконанням вимог про усунення порушень, передбачених частинами четвертою і шостою цієї статті;

6) встановлення факту надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) неможливість проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, перевірки за зазначеним у переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, місцем провадження господарської діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном протягом шести місяців з дати, визначеної у рішенні про проведення перевірки;

8) встановлення особі у встановленому порядку статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, внаслідок працевлаштування за сприяння суб’єкта господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

До уваги громадян які працюють або планують за кордоном

Якщо Ви працюєте за кордоном або тільки плануєте скористатися такою можливістю, не виключені випадки, коли Ви можете зіткнутися з недобросовісними або дискримінаційна правилами чи рішеннями,  порушеннями Ваших прав та перешкодами під час роботи та проживання. У такій ситуації слід пам’ятати, що консульські установи України за кордоном на постійній основі здійснюють прийом громадян, надають безоплатну консультативно-правову допомогу з консульських питань, а також інформацію щодо міжнародного права і національного права іноземних країн. Консульські установи наділені повноваженнями:

 • вживати заходів для відновлення Ваших порушених прав і інтересів через застосуванням правових механізмів, передбачених законодавством іноземної держави, двосторонніми та багатосторонніми договорами, учасниками яких є України;
 • недопущення будь-якої дискримінації громадян України за кордоном у порівнянні з громадянами країни перебування;
 • надання консультативної та методологічної допомоги;
 • вжиття заходів, у випадках затримання або арешту громадян України, з метою забезпечення неупередженого розгляду їх справ компетентними та судовими органами країни перебування, надання необхідної консультативної допомоги, моніторингу судових слухань, перевірки умов тримання громадян України у місцях позбавлення волі та наявності у них скарг на умови тримання, можливості користування належним кваліфікованим правовим захистом тощо;
 • вжиття заходів, в межах компетенції, для встановлення місцезнаходження фізичних осіб України за кордоном;
 • співпраця з міжнародними і громадськими організаціями та благодійними фондами з метою вирішення питання повернення в Україну наших співвітчизників, які потрапили в скрутне становище за кордоном;
 • поширення інформації, що спрямована на підвищення рівня знань про міграційне та трудове законодавство конкретної іноземної держави, дій у типових проблемних ситуаціях.

У всіх вищенаведених ситуаціях громадянам України рекомендується звертатися із письмовою заявою на поштову або електронну адресу дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній іноземній країні.

Не збудьте занотувати контактні дані зазначених установ виїжджаючи за межі України. Також, якщо Ви працюєте або плануєте працювати у країнах Європейського союзу, у нагоді може стати сайт Европейської комісії, який містить інформацію, зокрема про шляхи вирішення низки проблемних питань під час легального перебування у країнах ЄС (послуга SOLVIT).

Зокрема SOLVIT може допомогти Вам:

 • підтвердити Вашу професійну кваліфікацію;
 • продовжити строк дії візи;
 • отримати посвідчення водія;
 • сімейні пільги
 • пенсійні права
 • пошук роботи;
 • допомога по безробіттю
 • медична страховка
 • доступ до освіти
 • та інші.

Для того, щоб скористатися даним ресурсом, Ви маєте володіти хоча б одною з мов країн Європейського союзу.

Крім того, отримати інформацію та допомогу, дізнатися про свої права під час навчання, роботи, подорожі чи життя за кордоном можна скориставшись інтернет ресурсом Міжнародної організації з міграції (http://iom.org.ua/ua) або зателефонувавши до Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 0-800-505-501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні пн-пт з 10:00 до 21:00, сб з 10:00 до 18:00) або 527 безкоштовно з номерів life:), Київстар, Beeline та MTS.

Судова практика

Див. також