Підтвердження стажу, набутого за кордоном

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

  1. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
  2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
  3. Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року.
  4. Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993р.
  5. Угода про порядок переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993р.

Чи можна підтвердити стаж, набутий за кордоном?

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

До цього стажу зараховується час офіційного працевлаштування, періоди відпусток, декретних відпусток в зв’язку із вагітністю та пологами, відпусток для догляду за дитиною, час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, період протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), допомогу по частковому безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу, а також роботи за кордоном.

Статтею 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" вказується, що, страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, в абзаці 4 статті 1 Закону України "Про пенсійне забезпечення" зазначено, що у випадках, коли договорами (угодами) між Україною та іншими державами передбачені інші правила призначення пенсії, ніж ті, які містяться в цьому законі, то застосовуються правила за цими договорами (угодами).

Зарахування стажу роботи здійснюється за умови підтвердження його компетентними органами іншої країни. Цим процесом, шляхом надсилання відповідних запитів та листів, займатиметься орган Пенсійного фонду України. Таким чином, звертатися до пенсійних органів інших країн особисто не потрібно.

Тобто, міжнародні договори, які ратифіковані в порядку визначеному Законом України «Про міжнародні договори України» є частиною українського законодавства, відповідно до яких, зараховується стаж роботи в державах, з якими Україна уклала міжнародні договори про соціальне та/або пенсійне забезпечення.

З якими державами укладено міжнародні договори про соціальне забезпечення?

Державою - Україна укладенні міжнародні договори в галузі соціального та, зокрема, пенсійного забезпечення з такими державами як : Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Республіка Грузія. Питання зарахування страхового стажу громадянам держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав регулюється Угодою про гарантії прав таким громадянам в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, що передбачає в собі зарахування страхового стажу, який базується на територіальному принципі, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач, крім росії (денонсувала в односторонньому порядку). При цьому у разі переїзду пенсіонера переказ пенсії за новим місцем проживання не здійснюється і взаєморозрахунки між державами не проводяться. Також врегулювання пенсійного забезпечення між державами-учасницями може здійснювати на підставі двосторонніх угод.

Крім двосторонніх Угод про соціальне забезпечення, між Україною та іншими державами можуть укладатися додаткові тимчасові Угоди, як-от Тимчасова Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі в галузі пенсійного забезпечення від 15.01.1993р., в статті 3 якої закріплено, що: "При призначенні пенсії у відповідності із статтею 1 цієї Тимчасової Угоди на території України, компетентні органи Російської Федерації відшкодують витрати на виплату цієї пенсії у тій її частині, яка відповідає тривалості трудового стажу, виробленого в районах Крайньої Півночі або у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, починаючи з 1 січня 1991 року. У цьому  випадку частина  пенсії, яка відповідає тривалості трудового стажу, виробленого у районах Крайньої Півночі або у місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, обчислюється за нормами законодавства Російської Федерації. Порядок відшкодування витрат на виплату зазначених вище пенсій регулюється спеціальною Угодою між компетентними органами Сторін".

На пропорційному принципі базуються договори із: Республікою Латвією, Республікою Литвою, Королівством Іспанією, Республікою Естонією, Республікою Словаччиною, Республікою Чехією, Республікою Болгарією, Республікою Португалією, Республікою Польщею. За цими договорами кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на її території і в випадку переїзду особи, якій призначена пенсія, на постійне проживання до цих держав Пенсійний фонд України продовжує переказувати призначену в Україні пенсію за новим місцем проживання пенсіонера у доларах США або євро або навпаки - при переїзді в Україну інша договірна сторона продовжуватиме виплачувати пенсію пропорційно до набутого стажу.

Підстави для підтвердження стажу

Якщо пенсіонери повертаються жити в Україну з країн, з якими укладено договори, що базуються на пропорційному принципі, то необхідно звертатись до територіальних органів Пенсійного фонду України для оформлення установлених «формулярів зв’язку».

Трудовий стаж набутий за кордоном підтверджується якщо :

  • офіційно оформлене працевлаштування;
  • наявність територіального договору з країною, де здійснювалася трудова діяльність;
  • наявність пропорційного договору з країною, де здійснювалася трудова діяльність;
  • наявність певної кількості трудового стажу для виходу на пенсію;
  • досягнення пенсійного віку.

Перелік документів, який потрібно надати, щоб підтвердити набутий стаж в іншій країні:

1.Паспорт громадянина України.

2.Копію закордонного паспорта.

3. Ідентифікаційний код.

4. Документи, що свідчать про роботу за кордоном:

·        свідоцтво про реєстрацію в соціальному реєстрі;

·        реєстрація в податкових органах;

·        витяг із соціального реєстру;

·        підписані з роботодавцями угоди.

Пенсійний фонд допомагає громадянам шляхом заповнення «формулярів зв'язку» та надсиланням до компетентного органу відповідної держави, який вивчає подані документи та при погодженні питання, призначає пропорційну набутому стажу частку пенсії і здійснює її виплати через банківську установу. Іншу частину пенсії – за український страховий стаж – призначає територіальний орган Пенсійного фонду України за законодавством України.

Через повномасштабне вторгнення Росії, Україні припиняє дію багатьох угод з країною-ворогом, в тому числі і припинено дію "Угоди між урядом України і урядом РФ про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн" на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом РФ про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн» за № 639 від 24.06.2023 року, яка набрала чинності 27.06.2023 року.