Відмінності між версіями «Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 23 проміжні версії 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 року]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні "]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні "]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"]  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321 "Про затвердження Порядку Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів"]  
* [https://www.msp.gov.ua/content/katalog-2018.html Каталоги технічних та інших засобів реабілітації на 2018 рік]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1014-18#n17 Наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року № 1138 "Деякі питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення"]
* [https://www.msp.gov.ua/news/10513.html Перелік підприємств усіх форм власності, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні засоби реабілітації та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики]
*[https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1987739-18#Text Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 грудня 2018 року № 1987 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування та ведення електронного каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації"]
* [https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html Методичні рекомендації щодо Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0429-21#n7 Наказ Міністерства соціальної політики України від 17 березня 2021 року № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, учасника антитерористичної операції"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0549-18 Наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 506  ,,Про затвердження типових форм договорів про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту”]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-21#n14 Наказ Міністерства соціальної політики України від 04 червня 2021 року № 309 "Про затвердження Переліку технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які виплачується грошова компенсація їх вартості"]
== Куди звертатись ==
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-22#n31 Наказ Міністерства соціальної політики України від 06 липня 2022 року № 195 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації)"]
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.<br />
== Загальна інформація ==
Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.
Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, допоміжні засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також [[Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями|автомобілі]], крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку (частина перша статті 38 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"]).
== Облік осіб ==
Облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - облік), ведуть органи соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання осіб.
Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установленому Мінсоцполітики порядку особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу за їх фактичним місцем проживання, перебування.
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - заява про взяття на облік).
Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:
паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для забезпечення спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 8-10 цього Порядку);
рішення ВЛК чи висновок ЛКК для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність;
довідка з органів внутрішніх справ про невчинення кримінальних правопорушень (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
довідка, що підтверджує місце проживання/перебуваня безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);
витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність);
довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);
довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).
Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.
Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.
Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 16 цього Порядку, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні зазначених документів за місцем фактичного проживання (перебування):
1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;
2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.
Дані, що містяться в зазначених у пункті 16 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF Порядку] документах, вносяться особою з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником, законним представником дитини з інвалідністю, керівником первинної організації УТОС, УТОГ до заяви про взяття на облік, після чого працівник органу соціального захисту населення звіряє їх з пред'явленими документами, з яких робить копії.
Особи з інвалідністю, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей з інвалідністю, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред'явлених документах.
Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у взятті на облік.
Працівники органу соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.
Взяття на облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.
18. Заява про взяття на облік реєструється працівником органу соціального захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - журнал реєстрації).
19. Орган соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:
формує особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особова справа);
заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - картка);
вносить особисті дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до банку даних;
видає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:
- особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
- особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;
формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації та медичних висновків (далі - електронне направлення) за два місяці до закінчення зазначеного строку;
інформує осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
Підприємство у місячний строк з дня формування електронного направлення оформляє замовлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації.
20. Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою органу соціального захисту населення, та картки.
21. Направлення, видані органами соціального захисту населення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.
Електронні направлення на повторне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами типу ампутаційних кукс або вкороченням кінцівок, жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення за два місяці до закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.
Направлення для осіб з іншою патологією діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК.
22. Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у пункті 16 цього Порядку, про що робиться запис у журналі реєстрації.
Якщо заява про взяття на облік разом із зазначеними документами надіслана поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення.
У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 16 цього Порядку документи, орган  соціального захисту населення повідомляє у триденний строк особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законному представнику про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.
23. У разі повторного медичного обстеження осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб МСЕК, ЛКК, ВЛК надсилають у триденний строк органам соціального захисту населення індивідуальну програму та/або висновок, рішення, що містять показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
Органи соціального захисту населення вносять у триденний строк після надходження індивідуальної програми та/або висновку МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК до банку даних інформацію про показання для забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації.
Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник за бажанням особисто подає індивідуальну програму та/або висновок МСЕК, ЛКК, рішення ВЛК органу соціального захисту населення.
24. У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом п'яти робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до органу соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання. Орган соціального захисту населення передає не пізніше місячного строку після надходження запиту особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання. При цьому в журналах реєстрації, що зберігаються в органах соціального захисту населення за попереднім і новим зареєстрованим місцем проживання, робляться позначки відповідно “вибув” і “прибув” із зазначенням дати.
У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареєстроване місце проживання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи вони або їх законні представники повідомляють про це органу соціального захисту населення протягом 15 робочих днів.
25. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа знімаються з обліку в разі:
відміни відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
зняття інвалідності та втрати права на пільги;
виїзду на постійне місце проживання за кордон;
смерті.
Особова справа зберігається органом соціального захисту населення протягом п'яти років з дня зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, після чого підлягає знищенню.
Орган соціального захисту населення надсилає інформацію про зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи підприємству, на якому особа отримувала останній технічний та інший засіб реабілітації, та вносить зазначену інформацію до банку даних у триденний строк з дня зняття з обліку.
26. У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі - сервісний центр) членами сім'ї померлої особи з інвалідністю чи іншої особи. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення затверджує Мінсоцполітики.
Органи соціального захисту населення та сервісні центри організовують повернення технічних та інших засобів реабілітації, якими були забезпечені одинокі особи з інвалідністю та інші особи, що померли.
У разі відмови членів сім'ї померлих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб повернути технічні та інші засоби реабілітації проводиться їх вилучення за рішенням суду.
У разі коли особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали технічні та інші засоби реабілітації через органи соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законний представник. При цьому особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа вважаються забезпеченими відповідним засобом реабілітації на строк його експлуатації, про що робиться відповідна відмітка у банку даних та особовій справі.
27. Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті особами з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, іншими особами, їх законними представниками, передаються для забезпечення інших з числа перелічених осіб, комплектування сервісних центрів, пунктів прокату зазначених засобів, територіальних центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у сфері управління Мінсоцполітики, а також до майстерень з їх ремонту.
Типові положення про сервісні центри, пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації затверджує зазначене Міністерство.
Технічні та інші засоби реабілітації, які повернуті особами з інвалідністю, іншими особами, їх законними представниками та законними представниками дітей з інвалідністю і не можуть використовуватися в подальшому, підлягають списанню в порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.
Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.


[[Категорія: Доробити]]
<u>Особа з інвалідністю має право на безоплатне забезпечення такими допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – засоби):</u>
* протезно-ортопедичними виробами (ортези, протези), в тому числі ортопедичне взуття;
* спеціальними засобами для самообслуговування та догляду (налокітники, чохли, засоби для особистої гігієни тощо);
* засобами для пересування (візки);
* допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки, мотузкові сходи тощо);
* меблями та оснащеннями (ліжка, матраци, шведські стінки, поручні та перила тощо);
* спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (аудіоплеєри, диктофони, мобільні телефони, годинники) (пункт 2 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321] (далі - Порядок).
Особи з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації <u>в порядку черговості</u>.
 
'''Першочергово''' забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію <u>діти з інвалідністю</u>, '''наступними''' - учасники бойових дій, постраждалі, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення засобами реабілітації. (пункт 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text Порядку]).
== Куди звернутись ==
[[Файл:Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg|праворуч|безрамки]]
[[Файл:1- Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg|праворуч|безрамки]]
Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особа з інвалідністю) має право звернутися до центрів надання адміністративних послуг(ЦНАП); <u>структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах ( у разі їх утворення),</u> за зареєстрованим місцем проживання осіб, або за їх фактичним місцем проживання, перебування (в установленому Мінсоцполітики порядку) (пункт 14 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text Порядку]).
Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з необхідними документами або подання останнього документа на запит органу соціального захисту населення.
== Перелік необхідних документів для взяття на облік особи з інвалідністю ==
Для взяття на облік до органу соціального захисту населення (ЦНАП) пред’являються (подаються) такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (пункт 14 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text Порядку]):
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-22#n38 заява про забезпечення засобом реабілітації] (виплату компенсації) (у разі подання заяви через електронний кабінет особи у цей же день вносяться дані та/або скановані копії документів з метою формування особової справи);
# паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
# висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) [[Інвалідність та порядок її встановлення|про встановлення інвалідності]] для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - ''у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності;''
# індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#Text Порядку]);
#копія документу з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
#оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;
#документи, визначені пунктами 7-10 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-п#Text Порядку] для осіб з порушенням слуху або зору (оригінал розрахункового документа);
#посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.
'''Учасники бойових дій, постраждалі додатково подають такі документи:'''
# рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій, постраждалих, яким не встановлено інвалідність);
#довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
#висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
#документ, що підтверджує відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) особи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих);
#витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”], яким не встановлено інвалідність);
#довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам);
#довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).
Через [https://ek-cbi.msp.gov.ua електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи] та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника та законного представника дитини з інвалідністю.
 
Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.
 
До органу соціального захисту населення (ЦНАП) для взяття на облік для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особам з інвалідністю по зору, слуху із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи може звернутися керівник місцевого осередку всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують спеціальний статус і повноваження.
 
За бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законного представника для подачі заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, визначених цим пунктом, уповноважені представники соціальних установ відвідують таку особу за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування).
 
<u>Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи,</u> яка переселилася з районів та у період проведення воєнних (бойових) та або районів, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників <u>відсутні документи,</u> передбачені пунктом 14 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-п#Text Порядку], територіальне відділення Фонду перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування:
 
1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновку ЛКК) та індивідуальної програми у відповідних закладах охорони здоров’я;
 
2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у відповідних контролюючих органах.
== Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю ==
'''Орган соціального захисту населення (ЦНАП):'''
 
→ сканує подані особою документи;
 
→ ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам інформаційні матеріали щодо:
* переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації;
* каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;
* механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації;
→ надає інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного веб-сайту Мінсоцполітики;
 
→ надає інформацію щодо сумісності засобів реабілітації.
 
Орган соціального захисту населення (ЦНАП) щомісяця до 5 числа на своєму офіційному веб-сайті розміщує актуальну інформацію щодо засобів реабілітації, та у разі потреби надає зазначену інформацію особам похилого віку, пунктам прокату, закладам та установам, які надають соціальні послуги населенню.
 
Після подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, сформована електронна особова справа у банку даних опрацьовується протягом трьох робочих днів територіальними відділеннями Фонду за місцем проживання або перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, що зазначений у заяві про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації).
 
У разі зміни даних, що містяться в поданих документах, особа з інвалідністю, інша особа або їх законний представник та законний представник дитини з інвалідністю '''протягом 15 робочих днів''' оновлюють змінені документи через електронний кабінет особи або шляхом подання відповідної інформації до органу соціального захисту населення (ЦНАП).
 
'''Важливо!''' У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається членами сім’ї померлої особи. У разі видачі несумісних засобів реабілітації, строк експлуатації яких не закінчився, такі засоби повертаються особою з інвалідністю, іншою особою, їх законним представником та законним представником дитини з інвалідністю. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1014-18#n17 Перелік засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення, затверджено наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018  № 1138].
== Укладення договорів про забезпечення особи з інвалідністю засобами реабілітації ==
Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації здійснюються згідно з договорами, укладеними територіальним відділенням Фонду з підприємством.
 
Територіальні відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дня надходження бюджетних асигнувань укладають з підприємствами договори чи додаткові угоди.
 
Забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється підприємством протягом <u>не пізніше ніж 45 робочих днів з дати надходження щомісячних бюджетних асигнувань в межах створених попередніх замовлень.</u> Зазначений строк у разі потреби може бути продовжений на період надзвичайного або воєнного стану, оголошеного в Україні або окремих її місцевостях, та 14 календарних днів після його припинення чи скасування.
 
Засоби реабілітації видаються разом з настановою щодо експлуатування (паспортом) і талоном на гарантійний ремонт такого виробу.
== Компенсація за придбані за власні кошти засоби реабілітації ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-21/ed20211217#Text Перелік засобів реабілітації, за які виплачується компенсація особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам або їх законним представникам, затверджено наказом Мінсоцполітики від 04 червня 2021 року № 309.]
 
Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації.
== Припинення, призупинення права на забезпечення засобами реабілітації ==
Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи припиняється в разі:
* відміни відповідних медичних показань для забезпечення засобами реабілітації;
* зняття інвалідності та втрати права на пільги;
* виїзду на постійне проживання за кордон;
* смерті.
Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи призупиняється на наступний строк експлуатації виданих засобів реабілітації у разі:
* виявлення фактів продажу, дарування або передачі до закінчення строку експлуатації виданих за кошти державного бюджету засобів реабілітації;
* неповернення засобів, що підлягають поверненню відповідно до переліку, затвердженого Мінсоцполітики.
== Судова практика ==
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/74447818 Рішення Харківського окружного адміністративного суду від 04 червня 2018 року у справі № 629/1336/18] (забезпечення особи з інвалідністю ортопедичним взуттям)
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/69410344 Рішення Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017 року у справі № 711/4365/17] (повернення органу соціального захисту населення крісла колісного після смерті особи з інвалідністю)
== Корисні посилання ==
* [https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації]
* [https://ukc.gov.ua/folder/bezoplatne-zabezpechennya-zasobamy-reabilitatsiyi-i-vyplaty-groshovoyi-kompensatsiyi-vartosti-za-samostijno-prydbani-tehnichni-zasoby-reabilitatsiyi/ Безоплатне забезпечення засобами реабілітації і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації]
*[https://www.ispf.gov.ua Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю]
== Див. також ==
* [[Інвалідність та порядок її встановлення]]
*[[Забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації]]
* [[Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю слуховими апаратами, іншими медичними виробами та засобами]]
* [[Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями]]
* [[Порядок отримання особою з інвалідністю інвалідного візка]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Особи з інвалідністю]]
[[Категорія:Пільги та гарантії на медичну допомогу]]

Поточна версія на 13:54, 8 березня 2023

Нормативна база

Загальна інформація

Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, допоміжні засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку (частина перша статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

Особа з інвалідністю має право на безоплатне забезпечення такими допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – засоби):

Особи з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості.

Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними - учасники бойових дій, постраждалі, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення засобами реабілітації. (пункт 12 Порядку).

Куди звернутись

Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg
1- Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg

Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особа з інвалідністю) має право звернутися до центрів надання адміністративних послуг(ЦНАП); структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах ( у разі їх утворення), за зареєстрованим місцем проживання осіб, або за їх фактичним місцем проживання, перебування (в установленому Мінсоцполітики порядку) (пункт 14 Порядку). Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з необхідними документами або подання останнього документа на запит органу соціального захисту населення.

Перелік необхідних документів для взяття на облік особи з інвалідністю

Для взяття на облік до органу соціального захисту населення (ЦНАП) пред’являються (подаються) такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (пункт 14 Порядку):

 1. заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) (у разі подання заяви через електронний кабінет особи у цей же день вносяться дані та/або скановані копії документів з метою формування особової справи);
 2. паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 3. висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності;
 4. індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 Порядку);
 5. копія документу з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 6. оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;
 7. документи, визначені пунктами 7-10 Порядку для осіб з порушенням слуху або зору (оригінал розрахункового документа);
 8. посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Учасники бойових дій, постраждалі додатково подають такі документи:

 1. рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій, постраждалих, яким не встановлено інвалідність);
 2. довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 3. висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 4. документ, що підтверджує відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) особи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих);
 5. витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);
 6. довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам);
 7. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

Через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника та законного представника дитини з інвалідністю.

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

До органу соціального захисту населення (ЦНАП) для взяття на облік для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особам з інвалідністю по зору, слуху із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи може звернутися керівник місцевого осередку всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують спеціальний статус і повноваження.

За бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законного представника для подачі заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, визначених цим пунктом, уповноважені представники соціальних установ відвідують таку особу за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування).

Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яка переселилася з районів та у період проведення воєнних (бойових) та або районів, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 14 Порядку, територіальне відділення Фонду перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування:

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновку ЛКК) та індивідуальної програми у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у відповідних контролюючих органах.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Орган соціального захисту населення (ЦНАП):

→ сканує подані особою документи;

→ ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам інформаційні матеріали щодо:

 • переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації;
 • каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;
 • механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації;

→ надає інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного веб-сайту Мінсоцполітики;

→ надає інформацію щодо сумісності засобів реабілітації.

Орган соціального захисту населення (ЦНАП) щомісяця до 5 числа на своєму офіційному веб-сайті розміщує актуальну інформацію щодо засобів реабілітації, та у разі потреби надає зазначену інформацію особам похилого віку, пунктам прокату, закладам та установам, які надають соціальні послуги населенню.

Після подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, сформована електронна особова справа у банку даних опрацьовується протягом трьох робочих днів територіальними відділеннями Фонду за місцем проживання або перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, що зазначений у заяві про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації).

У разі зміни даних, що містяться в поданих документах, особа з інвалідністю, інша особа або їх законний представник та законний представник дитини з інвалідністю протягом 15 робочих днів оновлюють змінені документи через електронний кабінет особи або шляхом подання відповідної інформації до органу соціального захисту населення (ЦНАП).

Важливо! У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається членами сім’ї померлої особи. У разі видачі несумісних засобів реабілітації, строк експлуатації яких не закінчився, такі засоби повертаються особою з інвалідністю, іншою особою, їх законним представником та законним представником дитини з інвалідністю. Перелік засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення, затверджено наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018  № 1138.

Укладення договорів про забезпечення особи з інвалідністю засобами реабілітації

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації здійснюються згідно з договорами, укладеними територіальним відділенням Фонду з підприємством.

Територіальні відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дня надходження бюджетних асигнувань укладають з підприємствами договори чи додаткові угоди.

Забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється підприємством протягом не пізніше ніж 45 робочих днів з дати надходження щомісячних бюджетних асигнувань в межах створених попередніх замовлень. Зазначений строк у разі потреби може бути продовжений на період надзвичайного або воєнного стану, оголошеного в Україні або окремих її місцевостях, та 14 календарних днів після його припинення чи скасування.

Засоби реабілітації видаються разом з настановою щодо експлуатування (паспортом) і талоном на гарантійний ремонт такого виробу.

Компенсація за придбані за власні кошти засоби реабілітації

Перелік засобів реабілітації, за які виплачується компенсація особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам або їх законним представникам, затверджено наказом Мінсоцполітики від 04 червня 2021 року № 309.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації.

Припинення, призупинення права на забезпечення засобами реабілітації

Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи припиняється в разі:

 • відміни відповідних медичних показань для забезпечення засобами реабілітації;
 • зняття інвалідності та втрати права на пільги;
 • виїзду на постійне проживання за кордон;
 • смерті.

Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи призупиняється на наступний строк експлуатації виданих засобів реабілітації у разі:

 • виявлення фактів продажу, дарування або передачі до закінчення строку експлуатації виданих за кошти державного бюджету засобів реабілітації;
 • неповернення засобів, що підлягають поверненню відповідно до переліку, затвердженого Мінсоцполітики.

Судова практика

Корисні посилання

Див. також