Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, допоміжні засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку (частина перша статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

Особа з інвалідністю має право на безоплатне забезпечення такими допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – засоби):

Особи з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості.

Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними - учасники бойових дій, постраждалі, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення засобами реабілітації. (пункт 12 Порядку).

Куди звернутись

Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg
1- Як окремим категоріям отримати ДЗР.jpg

Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю (законний представник дитини), інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особа з інвалідністю) має право звернутися до центрів надання адміністративних послуг(ЦНАП); структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах ( у разі їх утворення),може зареєструватися через електронний кабінет особи за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/ або на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики України шляхом переходу за посиланням "Електронний кабінет особи з інвалідністю" у розділі "Е-Сервіси", та подати скановані копії необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання осіб, або за їх фактичним місцем проживання, перебування (в установленому Мінсоцполітики порядку) (пункт 14 Порядку). Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з необхідними документами або подання останнього документа на запит органу соціального захисту населення.

Перелік необхідних документів для взяття на облік особи з інвалідністю

Для взяття на облік до органу соціального захисту населення (ЦНАП) пред’являються (подаються) такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (пункт 14 Порядку):

 1. заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) (у разі подання заяви через електронний кабінет особи у цей же день вносяться дані та/або скановані копії документів з метою формування особової справи);
 2. паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 3. висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності;
 4. індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 Порядку);
 5. копія документу з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 6. оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;
 7. документи, визначені пунктами 7-10 Порядку для осіб з порушенням слуху або зору (оригінал розрахункового документа);
 8. посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Учасники бойових дій, постраждалі додатково подають такі документи:

 1. рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій, постраждалих, яким не встановлено інвалідність);
 2. довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 3. висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників бойових дій, постраждалих з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);
 4. документ, що підтверджує відомості про зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) особи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих);
 5. витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);
 6. довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій або районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам);
 7. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

Через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника та законного представника дитини з інвалідністю.

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

До органу соціального захисту населення (ЦНАП) для взяття на облік для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особам з інвалідністю по зору, слуху із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи може звернутися керівник місцевого осередку всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, який повинен мати при собі документи, що посвідчують його особу та підтверджують спеціальний статус і повноваження.

За бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законного представника для подачі заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, визначених цим пунктом, уповноважені представники соціальних установ відвідують таку особу за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування).

Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яка переселилася з районів та у період проведення воєнних (бойових) та або районів, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії Російської Федерації проти України, з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників відсутні документи, передбачені пунктом 14 Порядку, територіальне відділення Фонду перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в банку даних, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування:

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновку ЛКК) та індивідуальної програми у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у відповідних контролюючих органах.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Орган соціального захисту населення (ЦНАП):

→ сканує подані особою документи;

→ ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам інформаційні матеріали щодо:

 • переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації;
 • каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;
 • механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації;

→ надає інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного веб-сайту Мінсоцполітики;

→ надає інформацію щодо сумісності засобів реабілітації.

Орган соціального захисту населення (ЦНАП) щомісяця до 5 числа на своєму офіційному веб-сайті розміщує актуальну інформацію щодо засобів реабілітації, та у разі потреби надає зазначену інформацію особам похилого віку, пунктам прокату, закладам та установам, які надають соціальні послуги населенню.

Після подання заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів, сформована електронна особова справа у банку даних опрацьовується протягом трьох робочих днів територіальними відділеннями Фонду за місцем проживання або перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, що зазначений у заяві про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації).

У разі зміни даних, що містяться в поданих документах, особа з інвалідністю, інша особа або їх законний представник та законний представник дитини з інвалідністю протягом 15 робочих днів оновлюють змінені документи через електронний кабінет особи або шляхом подання відповідної інформації до органу соціального захисту населення (ЦНАП).

Важливо! У разі смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи виданий безоплатно засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається членами сім’ї померлої особи. У разі видачі несумісних засобів реабілітації, строк експлуатації яких не закінчився, такі засоби повертаються особою з інвалідністю, іншою особою, їх законним представником та законним представником дитини з інвалідністю. Перелік засобів реабілітації, що підлягають поверненню, та порядок їх повернення, затверджено наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018  № 1138.

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники після формування територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в особовій картці особи направлення звертаються до підприємства із заявкою про намір забезпечення протезно-ортопедичним виробом, у тому числі ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі - індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики в паперовій формі або через електронний кабінет особи, та додають до неї документи, що посвідчують особу та підтверджують повноваження, свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років).

Підприємство протягом трьох робочих днів з моменту отримання заявки про намір забезпечення індивідуальними засобами реабілітації прикріплює її в особовій картці особи та відповідно до сформованого територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю направлення формує попереднє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації в особовій картці особи та оформлює замовлення на індивідуальні засоби реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

У разі виявлення у особи з інвалідністю, учасника бойових дій, постраждалого, законного представника дитини з інвалідністю після звернення із заявкою про намір забезпечення індивідуальними засобами реабілітації та формування попереднього замовлення бажання звернутись до іншого підприємства такі особи, подають в паперовій формі або через електронний кабінет особи протягом 14 календарних днів з дня звернення до підприємства, яке вже сформувало попереднє замовлення, заяву про відмову. Скановану копію заяви про відмову підприємство прикріплює в електронній особовій картці особи.

Передача замовлення для виробництва індивідуального засобу реабілітації здійснюється після обов’язкового уточнення антропометричних даних особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яке проводиться на підприємстві не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі. Оформлення замовлення за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання (перебування) за бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи на підставі заяви здійснюється спеціалістами підприємства.

Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або її законному представнику після примірки, що підтверджується їх підписом у замовленні та акті приймання-передачі робіт між підприємством та особою з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками. До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає настанову щодо експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

Укладення договорів про забезпечення особи з інвалідністю засобами реабілітації

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації здійснюються згідно з договорами, укладеними територіальним відділенням Фонду з підприємством.

Територіальні відділення Фонду протягом трьох робочих днів з дня надходження бюджетних асигнувань укладають з підприємствами договори чи додаткові угоди.

Забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється підприємством протягом не пізніше ніж 45 робочих днів з дати надходження щомісячних бюджетних асигнувань в межах створених попередніх замовлень. Зазначений строк у разі потреби може бути продовжений на період надзвичайного або воєнного стану, оголошеного в Україні або окремих її місцевостях, та 14 календарних днів після його припинення чи скасування.

Засоби реабілітації видаються разом з настановою щодо експлуатування (паспортом) і талоном на гарантійний ремонт такого виробу.

Компенсація за придбані за власні кошти засоби реабілітації

Перелік засобів реабілітації, за які виплачується компенсація особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам або їх законним представникам, затверджено наказом Мінсоцполітики від 04 червня 2021 року № 309.

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації.

Компенсація виплачується територіальними відділеннями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю, учасників бойових дій, постраждалих. Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з хворобою, компенсація виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

Виплата компенсації за засоби реабілітації здійснюється на підставі розрахункового документа, що підтверджує придбання виробу у підприємства, установи, організації, за фактичною вартістю виробу в розмірі не вище граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики, в порядку черговості.

Рішення про компенсацію витрат приймається територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю протягом не більше ніж 14 робочих днів з дня отримання розрахункового документа, про що робиться відповідна позначка в особовій картці особи із зазначенням дати відшкодування. Оригінал розрахункового документа для виплати компенсації передається органом соціального захисту населення (ЦНАП) до територіального відділення Фонду протягом не пізніше ніж шести місяців з дати, зазначеної у розрахунковому документі.

Перевищення граничної ціни засобу реабілітації може бути сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством

Припинення, призупинення права на забезпечення засобами реабілітації

Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи припиняється в разі:

 • відміни відповідних медичних показань для забезпечення засобами реабілітації;
 • зняття інвалідності та втрати права на пільги;
 • виїзду на постійне проживання за кордон;
 • смерті.

Право на забезпечення засобами реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи призупиняється на наступний строк експлуатації виданих засобів реабілітації у разі:

 • виявлення фактів продажу, дарування або передачі до закінчення строку експлуатації виданих за кошти державного бюджету засобів реабілітації;
 • неповернення засобів, що підлягають поверненню відповідно до переліку, затвердженого Мінсоцполітики.

Судова практика

Корисні посилання

Див. також