Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах на підставі індивідуальної програми реабілітації послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку (частина перша статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

Особа з інвалідністю має право на безоплатне забезпечення такими технічними та іншими засобами реабілітації (далі – засоби):

Особи з інвалідністю забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними - позачергово - постраждалі внаслідок антитерористичної операції, жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (пункт 12 Порядку).

Куди звертатись

Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа, яка має право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - особа з інвалідністю) має право звернутися до центрів надання адміністративних послуг(ЦНАП); структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах ( у разі їх утворення), за зареєстрованим місцем проживання осіб, або за їх фактичним місцем проживання, перебування (в установленому Мінсоцполітики порядку) (пункт 14 Порядку). Днем звернення за технічними та іншими засобами реабілітації вважається дата надходження заяви про взяття на облік разом з необхідними документами або подання останнього документа на запит органу соціального захисту населення.

Забезпечення особи з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (частина 1).png
Забезпечення особи з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (частина 2)).png

Перелік необхідних документів для взяття на облік особи з інвалідністю

Для взяття на облік особа з інвалідністю, або її законні представники подають органу соціального захисту населення за її місцем проживання/перебування:

 1. заяву за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (далі - заява про взяття на облік);
 2. паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);
 3. висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності до органів соціального захисту населення;
 4. індивідуальну програму (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9 Порядку);
 5. рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
 6. довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність (далі - постраждалі);
 7. висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих);
 8. документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих);
 9. витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яким не встановлено інвалідність);
 10. довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);
 11. довідку з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
 12. посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 13. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 14. довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 14 років, та осіб, документи, що посвідчують особу, яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 15. посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (пункт 15 Порядку).

Законний представник особи з інвалідністю подає документи, що підтверджують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням особи з інвалідністю може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників відсутні вищезазначені документи, орган соціального захисту населення перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в Централізованому банку даних з проблем інвалідності, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування:

1) висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) та індивідуальної програми - у відповідних закладах охорони здоров’я;

2) копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, - у відповідних контролюючих органах.

Підстави зняття з обліку осіб з інвалідністю:

 • відміна відповідних медичних показань для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • зняття інвалідності та втрати права на пільги;
 • виїзд на постійне проживання за кордон;
 • смерть;
 • подання документів, що містять завідомо неправдиві дані.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

→ Заява про взяття на облік реєструється працівником органу соціального захисту населення у журналі, встановленої форми.

→ Формується особова справа особи з інвалідністю.

→ Заповнюється картка забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за встановленою формою.

→ Вносяться особисті дані особи з інвалідністю до банку даних.

→ Формується окремо на кожний виріб направлення на забезпечення особи з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків та видається або надсилається особі з інвалідністю або її законному представнику оригінал направлення у паперовому вигляді за встановленою формою в одному примірнику.

У разі повторного забезпечення особи з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації працівник органу соціального захисту інформує особу з інвалідністю та її законних представників про завершення строку, на який видано технічний та інший засіб реабілітації за два місяці до закінчення зазначеного строку та видає або надсилає особі з інвалідністю або її законним представникам оригінал направлення у паперовому вигляді на підставі поданої особою з інвалідністю або її законним представником заяви за формою.

→ Працівник органу соціального захисту ознайомлює особу з інвалідністю або її законних представників з:

У разі зміни зареєстрованого місця проживання особа з інвалідністю або її законний представник звертаються із заявою про взяття на облік до органу соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання, який протягом 5 робочих днів з дня її надходження надсилає відповідний запит до органу соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни прізвища, імені та по батькові, відомостей про зареєстроване місце проживання особи з інвалідністю або її законні представники повідомляють про це органу соціального захисту населення протягом 15 робочих днів (пункт 25 Порядку).

Важливо! У разі смерті особи з інвалідністю виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається органу соціального захисту населення або сервісному центру із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів членами сім’ї померлої особи. Технічні та інші засоби реабілітації, строк експлуатації яких закінчився, поверненню не підлягають.

Укладення договорів про забезпечення особи з інвалідністю засобами реабілітації

Забезпечення особи з інвалідністю протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами та кріслами колісними здійснюється згідно з договорами, укладеними між органом соціального захисту населення, підприємством та особою з інвалідністю (тристоронній договір).

Всі інші засоби, а також надання послуг з післягарантійного ремонту засобів, надання реабілітаційних послуг здійснюється згідно з договорами, укладеними між органом соціального захисту населення та підприємством.

Форми тристоронніх договорів, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 506, та укладаються за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю або її законного представника, за місцем проходження реабілітації. Підписання договорів з підприємствами можливо здійснювати з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Забезпечення засобами особи з інвалідністю здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з дати укладення договору.

Засоби видаються разом з інструкцією з експлуатації і талоном на гарантійний ремонт такого засобу.

Компенсація за придбані за власні кошти засоби реабілітації

До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з інвалідністю або її законних представників виплачується компенсація, належать:

 1. допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
 2. спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 3. протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави;
 4. друге крісло колісне (пункт 2 Порядку).

Грошова компенсація вартості придбаних за власні кошти засобів здійснюється особі з інвалідністю або її законному представнику за наявності висновку МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність та фіскального чека, що підтверджує придбання товару.

Судова практика

Корисні посилання

Див. також