Незаконне перетинання державного кордону

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:55, 25 вересня 2023, створена Valentyna.nykonchuk (обговорення | внесок)

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

У зв’язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю" тимчасово з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. закрито деякі пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (перелік визначено у додатку до розпорядження).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 333-р "Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон “Дяківці” та “Красноїльськ” відкрито міжнародні пункти пропуску “Дяківці” та “Красноїльськ” через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення.

Загальна інформація

Недоторканість державного кордону є однією з найважливіших ознак суверенітету та територіальної цілісності будь – якої держави – базових складових забезпечення національної безпеки. Виконання однієї з основних функцій держави України, відповідно до статті 17 Конституції України – охорона своєї території, реалізується не тільки через на пунктах пропуску системи контролю при безпосередньому перетинанні державного кордону України, а і шляхом створення ефективної системи запобіжних заходів у тому числі, й через встановлення юридичної відповідальності за такі порушення.

Адміністративне правопорушення

Незаконне перетинання державного кордону або спроба незаконного перетинання державного кордону України - це перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади (стаття 2041 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Об'єкт адміністративного проступку: суспільні відносини у сфері охорони державного кордону.

Об'єктивна сторона:

  • перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України;
  • перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів;
  • перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом в пунктах пропуску через державний кордон України з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади.
Виняток! Не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".

Суб'єкт: загальний (фізичні осудні особи, які досягли 16- річного віку).

Суб'єктивна сторона: визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Якщо особу, яка не досягла 16 років, супроводжує лише один дорослий та існують обґрунтовані підстави для того, щоб підозрювати, що особа, яка не досягла 16 років, незаконно перетинає державний кордон, посадова особа Державної прикордонної служби України проводить ретельну перевірку з метою виявлення будь-яких невідповідностей чи суперечностей у наданій інформації.

Кримінальне правопорушення

Незаконне перетинання державного кордону України - перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості (стаття 3322 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Об’єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3322 КК України, слід уважати однорідні суспільні відносини, які охоплюють певну галузь суспільного життя – прикордонну безпеку України, а безпосереднім – суспільні відносини, що забезпечують нормативно встановлений і врегульований порядок перетинання державного кордону України.

Суспільно небезпечною ж дією як елемента об’єктивної сторони кримінального правопорушення є активна поведінка особи, спрямована на цілеспрямоване порушення нею приписів відповідних нормативно-правових актів щодо встановленого порядку перетинання державного кордону України.

Суб’єктами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3322 КК України, можуть бути:

1) особи, яким заборонено в’їзд на територію України;

2) представники підрозділу збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора;

3) особи, які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України з метою заподіяння шкоди інтересам держави. При цьому наявність мети «заподіяння шкодити інтересам держави» не є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони кримінального правопорушення, вчиненого першою або другою групою суб’єктів.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується виною у формі прямого умислу. Мотиви і мета злочину не мають значення для його кваліфікації, про те особливістю може бути наявність мети – заподіяння шкоди інтересам держави.

Надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі, яку затримано в адміністративному, кримінальному порядку

Відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363" (далі-Порядок) негайно після фактичного затримання особи, органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, органами досудового розслідування, слідчими, дізнавачами, прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, іншими уповноваженими службовими особами повідомляється за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) повідомляється про факт затримання особи на підставі вчинення адміністративного, або кримінального правопорушення. Після проведення необхідної реєстрації повідомлення, відбувається пошук вільного адвоката, який буде надавати безоплатну правничу допомогу. Право особи на захист можливо порушити, якщо уповноважені особи, не повідомили про затримання особи.

В який спосіб перетинання державного кордону вважається незаконним

Пункт пропуску через державний кордон (далі - пункт пропуску) - спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, автомобільних і пішохідних шляхах, в аеропортах (на аеродромах), морських і річкових портах, включаючи частину їх акваторії (захищена повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи об'єктами природного походження), з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, на якій здійснюються прикордонний, митний контроль, інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна (пункт 2 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751).

Види пунктів пропуску:

за категоріями: міжнародні (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобів та вантажів будь-яких держав, а також осіб без громадянства); міждержавні (пропуск через державний кордон громадян, транспортних засобів та вантажів України і суміжної держави); місцеві (пропуск через державний кордон громадян України і суміжної держави, які проживають у прикордонних областях (районах), і транспортних засобів, що їм належать, якщо інше не передбачено міжнародними договорами

України);

за видами сполучення: для автомобільного, залізничного, морського, пішохідного, повітряного, поромного і річкового;

за характером транспортних перевезень: пасажирські, вантажні, вантажно-пасажирські (з обмеженням або без обмеження вантажопідйомності транспортних засобів); для окремих видів транспортних засобів (військових кораблів, морських та річкових суден); для окремих видів операцій (перевалка вантажів, проведення ремонтних робіт тощо);

за режимом функціонування: постійні і тимчасові;

за часом роботи: цілодобові і такі, що працюють у визначений на підставі двосторонніх договорів час.

У пункті пропуску визначаються місця для безпосереднього перетинання державного кордону, а також зони прикордонного, митного та інших видів контролю.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА ПУНКТІВ ПРОПУСКУ/КПВВ, які функціонують відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю".

Таким чином, перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон може означати, що особа перетнула державний кордон:

  • поза місцем розташування пункту пропуску;
  • поза місцем, визначеним у пункті пропуску для безпосереднього перетинання державного кордону;
  • хоча і в зазначеному місці, але в час, коли пункт пропуску не функціонував.

Належні документи для перетинання державного кордону:

Згідно указу Президента України №64/2022 введено воєнний стан в Україні. На час його введення можуть обмежуватися деякі конституційні права, наприклад, передбачене Статтею 33 Конституції України. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Відповідно до Постанови Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 р.№57 Кабінету Міністрів України зазначений вичерпний перелік категорій осіб, що мають право виїхати за межі України при введені воєнного стану на законих засадах, перелік дозвільних документів для них, визначені підстави та термін перебування за кордоном.

  • для іноземців та осіб без громадянства, які не проживають в Україні постійно: паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства і виданий уповноваженими органами іноземної держави або статутними організаціями ООН, який дає право виїзду за кордон і визнаний Україною, у т.ч. дипломатичний чи службовий паспорт, книжка чиновника ООН, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажа, та візовий документ - відповідна віза чи візова етикетка, а також інші документи, які подавались для оформлення візи (запрошення встановленого зразка, документи, що підтверджують туристичний характер поїздки);

Не можна вважати дійсним документ, отриманий хоча й у встановленому законом порядку, але на підставі введення службових осіб, які оформлюють такий документ, в оману щодо реальної особистості громадянина.

Покарання за незаконне перетинання державного кордону

Особи, винні в порушенні або спробі порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, у незаконному переміщенні або спробі незаконного переміщення через державний кордон України вантажів, матеріалів, документів та інших предметів, а також в інших порушеннях законодавства про державний кордон України, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством України.

Адміністративна відповідальність

Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, - штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Виняток! Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту не несе відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, якщо вона без зволікань звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Така особа не несе відповідальності за порушення правил перебування в Україні, якщо вона перебуває на території України протягом часу, необхідного для подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Кримінальна відповідальність

Статтею 3322 Кримінального кодексу України передбачено, перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Приклад, Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20.03.2023 року

Міжнародні договори щодо перетину кордону з Україною

Безоплатна правнича допомога

Щоб отримати консультацію або залучити захисника для отримання вторинної правничої допомоги, особа може звернутися до