Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитний проїзд через її територію

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

28 лютого 2022 року Президентом України прийнято Указ № 82 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму", згідно з яким з 1 березня  2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення запровадженого безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором.

Також, відповідно до Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 132 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму" запроваджено з 14 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття Президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету Міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором.

Поняття "віза" та її типи

Віза – наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку.

Залежно від запланованого терміну їх перебування в Україні та за наявності відповідних документів візи для іноземців та осіб без громадянства поділяються на типи:

Строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну, та строк перебування на її території зазначається у візовій етикетці (кольорова наклейка встановленого зразка, що вклеюється до паспортного документа іноземця та особи без громадянства).

Хто може звернутися для оформлення візи

Для оформлення візи для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію звертаються іноземці та особи без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов’язані подати свої біометричні дані для їх фіксації, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України. Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, в тому числі подання ними своїх біометричних даних під час оформлення, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Куди звернутися

Для оформлення візи для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію іноземцю чи особі без громадянства необхідно звернутися до уповноваженого органу:

Перелік необхідних документів для всіх типів віз

 1. Паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам: бути дійсним не менш як 3 місяці після задекларованої дати виїзду з території України; містити не менше 2 вільних сторінок; строком дії не більше 10 років;
 2. заповнена та підписана візова анкета (візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники). Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;
 3. 1 одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;
 4. біометричні дані, які включають: - відбитки 10 пальців обох рук. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку, або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. Особи з фізичними вадами подають у разі можливості відбитки усіх наявних пальців рук; - фотографування обличчя. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. У таких випадках подається одна кольорова фотокартка розміром 10 × 15 сантиметрів;
 5. дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність поліса медичного страхування, дійсного на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;
 6. документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 884. У разі розгляду візового клопотання про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першої запланованої поїздки в Україну. Не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;
 7. документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України (пункт 5 Правил).

Транзитна віза

Транзитна віза оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом та оформляється як разова, дво- та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати 5 діб.

Перелік документів:

 1. документи зазначені в розділі "Перелік необхідних документів для всіх типів віз";
 2. один з таких документів:
 • документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);
 • документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
 • ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави (пункт 6 Правил).

Короткострокова віза

Короткострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів та оформляється як разова, дво- та багаторазова, як правило, на 6 місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на 5 років.

відбитки 10 пальців обох рук. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку, або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. Особи з фізичними вадами подають у разі можливості відбитки усіх наявних пальців рук;

фотографування обличчя. Зазначена вимога може не застосовуватись до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом, осіб, які не досягли дванадцятирічного віку або осіб, які в’їжджають в Україну у випадках, які мають гуманітарний характер. У таких випадках подається одна кольорова фотокартка розміром 10 × 15 сантиметрів;
У разі коли іноземна держава оформляє візи для громадян України на строк, що перевищує п’ять років, строк дії короткострокової візи для громадян такої держави визначається департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України з урахуванням принципу взаємності (пункт 4 Правил).

Перелік документів:

 1. документи зазначені в розділі "Перелік необхідних документів для всіх типів віз";
 2. один з таких документів:
 • запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;
 • нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи;
 • запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;
 • договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;
 • посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;
 • документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;
 • запрошення закладу охорони здоров’я;
 • документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;
 • документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;
 • запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;
 • звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;
 • звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;
 • постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;
 • підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України (пункт 7 Правил).

У разі в’їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Довгострокова віза

Довгострокова віза оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів, та оформляється закордонною дипломатичною установою України як багаторазова на 90 днів, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Перелік документів:

 1. документи зазначені в розділі "Перелік необхідних документів для всіх типів віз";
 2. один з таких документів:
 • засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;
 • копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого Державною міграційною службою України;
 • документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;
 • запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;
 • електронне запрошення на навчання (стажування), видане відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 “Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 56, ст. 3452);
 • запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;
 • запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;
 • запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави;
 • запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання;
 • запрошення філії або представництва іноземного банку;
 • звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;
 • звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;
 • звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз приватним домашнім працівникам (робітникам) членів дипломатичного персоналу, консульських посадових осіб та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, посадових осіб міжнародних організацій, які прибули в Україну у службових справах, працівників представництв таких організацій в Україні, працівників представництв держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні, а також членам їх сімей;
 • звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз направленим зовнішньополітичними відомствами іноземних держав або штаб-квартирами міжнародних організацій студентам вищих навчальних закладів іноземних держав, які проходять стажування та/або навчальну практику у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, міжнародних організаціях та їх представництвах, представництвах держав при міжнародних організаціях, що мають штаб-квартиру в Україні;
 • запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;
 • документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України;
 • документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;
 • документи, що відповідно до пункту 4 частини дванадцятої статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" підтверджують, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також, що розмір частки іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі юридичної особи України становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 • інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України (пункт 8 Правил).
Важливо! Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову.

Порядок оформлення візи

Іноземці та особи без громадянства можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України з метою подання документів для оформлення віз не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки.

Строки оформлення віз

♦ у терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів (за бажанням заявника). Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;
♦ у звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок).

Вартість

За оформлення візи будь-якого типу закордонною дипломатичною установою України справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США (за термінове оформлення - подвійний розмір), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

За оформлення віз у пунктах пропуску через державний кордон або департаментом консульської служби МЗС:

 • справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • подвійна тарифна ставка консульського збору не застосовується у пунктах пропуску через державний кордон.

Перелік осіб, для яких за оформлення віз здійснюється за нульовою ставкою наведено у пункті 27 Правил.

Оформлення е-віза

Підстави для відмови в оформленні візи

Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі:

 • загрози національній безпеці або охороні громадського порядку;
 • загрози забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 • наявності відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;
 • встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
 • подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;
 • відсутності в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;
 • відсутності в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;
 • відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;
 • відсутності документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;
 • звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи (стаття 11 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
 • відмови заявника подати свої біометричні дані для їх фіксації, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

У випадку прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземця або особі без громадянства видається відповідний документ встановленої форми із зазначенням підстави такої відмови.

Порядок оскарження

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом 60 робочих днів після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Повторний розгляд візового клопотання здійснюється уповноваженою особою протягом строку, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання апеляційного листа.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи за результатами повторного розгляду візового клопотання подання апеляційного листа не допускається.

У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

Підстави для скасування візи

Віза скасовується під час перебування іноземця або особи без громадянства на території України у разі:

 • виявлення факту подання особою під час оформлення візи недійсного чи виданого іншій особі паспортного документа або підроблених інших документів, або подання завідомо неправдивих відомостей;
 • прийняття рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства за межі території України (стаття 12 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства").

Віза в електронному вигляді (е-віза)

З 01 січня 2019 року Міністерством закордонних справ України здійснюється оформлення віз в електронному вигляді (е-віза) іноземцям 52 країн. Дедальніше за посиланням: https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-ukrayini/e-viza