Отримання міжнародного посвідчення водія

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 року № 828 поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 “Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру”.

Документи - посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Сервісні центри МВС у період воєнного стану працюють у безпечних регіонах.

▷ У період дії воєнного стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" застосовується з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 184 "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами".

▷ Детальніше про використання міжнародного посвідчення водія за кордоном громадянами України, які отримали тимчасовий захист, у консультації "Тимчасовий захист та статус біженця як форми міжнародного захисту для громадян України в країнах Європейського Союзу".

Орган уповноважений на видачу міжнародного водійського посвідчення

З 2017 року міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія в уповноважених підрозділах територіальних органів з надання сервісних послуг МВС - територіальних сервісних центрах МВС (далі - територіальні сервісні центри МВС).

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС, адресу розташування, можна знайти на сайті Головного сервісного центру МВС України у розділі «контакти».

У разі відсутності в населеному пункті територіального сервісного центру МВС видача міжнародного посвідчення водія здійснюються працівником територіального сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок органів місцевого самоврядування, які надійшли до територіального сервісного центру МВС у відповідній області, в якій розташований населений пункт, у порядку, визначеному МВС (пункт 292 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340 (далі - Положення).

Порядок видачі міжнародного посвідчення водія

Відповідно до пункту 33 Положення при зверненні до територіального сервісного центру МВС необхідно подати наступні документи:

 • копію національного посвідчення водія та пред’явити оригінал національного посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
 • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи)
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;
 • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів посадова особа територіального сервісного центру МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів і видається власнику особисто під підпис.

Увага! Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.

Важливо! Термін дії міжнародного посвідчення водія3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

У разі пошкодження міжнародного посвідчення водія разом з вищезазначеними документами до територіального сервісного центру МВС подається пошкоджене міжнародне посвідчення водія.

Під час видачі такого посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подала вказані документи, за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.

За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії така перевірка відомостей про особу проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Вимоги до міжнародного водійського посвідчення

Відповідно до Конвенції про дорожній рух 1968 року для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:

 1. Прізвище
 2. Ім’я і по батькові
 3. Дата і місце народження
 4. Місце проживання
 5. Орган, що видав посвідчення
 6. Дата і місце видачі посвідчення
 7. Дата закінчення дії посвідчення
 8. Номер посвідчення
 9. Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення
 10. Підпис власника
 11. Фотографія власника
 12. Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій.

Українські права міжнародного зразка, тобто ті, які видані після 2011 року, мають всю зазначену вище інформацію. Таким чином, при наявності національного посвідчення європейського зразка, можна законно керувати авто за кордоном у всіх країнах-учасницях Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Національне законодавство визначає додаткові відомості, що вносяться в посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки.

У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, потрібно скористатися послугою обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС.

Міжнародне посвідчення водія в разі пошкодження підлягає обміну, а в разі його втрати видається нове.

Строк та вартість надання послуги

Строк надання - 5 робочих днів.

Відшкодовується лише вартість бланкової продукції.

Підстави для відмови в отриманні міжнародного водійського посвідчення

Підстави для відмови в отриманні міжнародного водійського посвідчення

 1. позбавлення права на керування транспортним засобом або тимчасове обмеження в такому праві;
 2. особа перебуває в розшуку;
 3. встановлення факту підробки національного посвідчення водія;
 4. закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;
 5. невідповідність персональних даних заявника, в тому числі зазначених у поданих ним документах, наявній інформації про заявника.

Важливо! Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що особи позбавлені права керування транспортними засобами, національне посвідчення водія посадовими особами не повертається, а надсилається до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення, про що інформується відповідний територіальний орган Національної поліції.

В разі відмови в листі зазначається інформація про відмову і підстави відмови у видачі міжнародного посвідчення водія.

Оскаржити відмову в отриманні міжнародного посвідчення водія можна звернувшись до адміністративного суду.

Позбавлення водійських прав за кордоном

Статтею 42 Конвенції про дорожній рух 1968 року передбачено, що в разі порушення правил дорожнього руху країни перебування, компетентні органи такої країни (наприклад поліція) мають право:

 • тимчасово вилучити національне водійське посвідчення або до закінчення терміну його дії, або до моменту виїзду порушника;
 • проінформувати орган, що видав посвідчення про тимчасове позбавлення права користування нею;
 • якщо мова йде про міжнародний посвідченні, зробити спеціальну позначку про припинення дії такого посвідчення на цій території;
 • в тому випадку, коли він не застосовує процедуру, згадану в підпункті а) цього пункту, на додаток до повідомлення, згаданого в підпункті b), просити орган, який видав або від імені якого було видано посвідчення водія, інформувати зацікавлену особу про прийняте щодо нього рішення.

В Україні, згідно зі статтею 42 Конвенції про дорожній рух 1968 року, поліція також має право тимчасово вилучати іноземне водійське посвідчення або міжнародне, якщо скоєно правопорушення або є підозри про те, що воно не відповідає нормам законодавства.

Перелік країн, у яких визнається українське національне посвідчення водія

Перелік країн, у яких визнається українське національне посвідчення водія, можна переглянути у Конвенції про дорожній рух 1968 року, а також на вебсайті Головного сервісного центру МВС.

Увага! Для участі в міжнародному русі, для уникнення будь-яких незручностей в будь-якому випадку рекомендується отримати міжнародне посвідчення водія.

Зразок бланка міжнародного посвідчення водія

Зразок бланка міжнародного посвідчення водія затвердженний постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 844 "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (додаток 3).

Судова практика

Корисні посилання

Див. також