Недержавні пенсійні фонди

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття

Недержа́вний пенсі́йний фонд (НПФ) — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації. Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. Недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого інвестиційного прибутку. З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають вашою приватною власністю, на них поширюється право успадкування, їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

Загальна інформація

Передусім необхідно відмітити, що з 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), який визначив правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та врегулював правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Згідно з цим Законом система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Розглядаючи порушене питання слід зазначити, що недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах, зокрема:

добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;

добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом;

добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;

рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

На відміну від державного пенсійного фонду людина відкладає власні кошти на свою старість, а не сплачує зі своїх податків пенсію іншим. Розмір пенсії залежить не від держави, а від суми вкладу клієнта НПФ.

Мінімальний строк дії пенсійного контракту складає 10 років з дня його підписання обома сторонами.

Маючи відкритий рахунок в недержавному пенсійному фонді особа має право вийти на пенсію у віці 50 років та отримувати пенсію, яку накопичив за 10 років.

УВАГА!

Недержа́вні пенсі́йні фонди  можуть бути відкритими (учасниками такого фонду можуть бути будь-які фізичні особи, внески на їхню користь можуть робити будь-які фізичні та юридичні особи); корпоративними (учасниками такого фонду можуть бути юридичні особи-роботодавці); професійними (учасниками фонду можуть бути організації роботодавців, профспілки, об'єднання громадян і об'єднання роботодавців).

      НПФ – це чітка структура, яка регулюється законодавством.

Алгоритм дій для оформлення недержавної пенсії

  1. Звернутися у віділення будь-якого банку та дізнатися перелік недержавних пенсійних фондів, або зайти до особового кабінету (наприклад Приват 24) та в розділі послуги вибрати підрозділ друга пенсія. Залишити заявку на сайті вибраного Вами недержавного пенсійного фонду.
  2. На Вашу електронну пошту надійде пенсійний контракт, який необхідно підписати.
  3. Надіслати підписаний пенсійний контракт разом з копією паспорту та ідентифікаційного коду на адресу недержавного пенсійного фонду (або Укрпоштою, або на електронну адресу).
  4. Після підписання пенсійного контракту обома сторонами в вибраному Вами недержавному пенсійному фонду відкривається особовий рахунок.
  5. Особовий рахунок необхідно поповнювати щомісячно на будь-яку суму, але не менше 10,00 грн.