Державна реєстрація шлюбу: порядок реєстрації, терміни та місце реєстрації шлюбу, документи, необхідні для реєстрації шлюбу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Звертаємо вашу увагу, що навіть за таких умов відділи державної реєстрації актів цивільного стану ПРАЦЮЮТЬ у штатному режимі, крім міст/районів, де такої можливості немає у зв'язку з веденням активних бойових дій.

07 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану", відповідно до якої, зокрема державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівником закладу охорони здоров'я, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої).

Див. детальніше: Укладання та розірвання шлюбу з військовослужбовцем під час воєнного стану.

Загальна інформація

Шлюб - сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану (частина перша статті 21 Сімейного кодексу України (далі - СК України).

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається (стаття 24 СК України).

Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (стаття 25 СК України).

Присутність нареченого та нареченої в момент державної реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається (стаття 34 СК України).

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років (стаття 22 СК України). За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (стаття 23 СК України).

Орган ДРАЦС, що прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний ознайомити наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків, обов'язком повідомити один одному про стан свого здоров'я, попередити наречених про відповідальність за приховання відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу.

Куди звернутися для державної реєстрації шлюбу

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану (далі - орган ДРАЦС) за їхнім вибором.

Заяву про реєстрацію шлюбу можна також подати онлайн на порталі Дія для цього потрібно:

 1. авторизуватися;
 2. перейти у розділ «Сім’я»;
 3. обрати послугу «Заява про шлюб», заповнити заяву;
 4. сплатити адміністративний збір;
 5. підписати заяву електронним підписом.

Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом.

Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 213 визначено, що на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу проводиться без справляння державного мита з урахуванням таких особливостей:

державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем або працівником закладу охорони здоров'я, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої). У такому випадку заява військовослужбовця, або працівника закладу охорони здоров'я про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві та забезпечується її передача до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

Дана заява про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб:

 1. прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
 2. дату народження;
 3. громадянство.

У разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої) — також відомості про обране прізвище.

Така заява про державну реєстрацію шлюбу, може передаватися (надсилатися):

 • безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано заяву про державну реєстрацію шлюбу нареченим (нареченою),
 • до іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи територіального органу Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час воєнного стану, які забезпечують пересилання таких документів до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою електронних засобів телекомунікації.

факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) (далі — акт) військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби або особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро чи Бюро економічної безпеки, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування):

 1. Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими;
 2. Акт має містити відомості про дату та місце його складення, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого — також відомості про обране прізвище;
 3. Акт передається (надсилається) командиром (керівником), яким його було складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі — Реєстр).

факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу:

 1. Акт може складатися в присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із них, хто відсутній, за участю двох свідків.
 2. Акт має містити відомості про дату та місце його складення, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження обох наречених, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого – відомості про обране прізвище, а також відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження двох свідків із проставленням останніми власних підписів.
 3. Акт надсилається керівником закладу охорони здоров’я, яким було його складено, до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Реєстру.

Зверніть увагу! Вимоги законодавства щодо проведення відділами державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації актів цивільного стану перевірок відомостей Реєстру про акти цивільного стану не застосовуються у разі відсутності доступу до Реєстру.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівника закладу охорони здоров’я чи акта, зокрема у разі їх отримання за допомогою електронних засобів телекомунікації - складається актовий запис про шлюб.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво. Якщо звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану у разі внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за наявності доступу до нього. Відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.

Акти, які складені з 24 лютого 2022 р. до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 р. № 213 (07 березня 2022 року) та не містять усі передбачені цією постановою відомості (крім прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу.

Вартість реєстрації шлюбу

За реєстрацію шлюбу необхідно сплатити державне мито у розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (у 2023 році - 0,85 копійок) (підпункт "а" пункту 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито").

Крім того, додатково оплачуються супутні послуги органу ДРАЦС за вибором наречених (повний чи скорочений обряд державної реєстрації шлюбу, видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу тощо) у розмірі встановленому наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 "Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану".

Документи, необхідні для реєстрації шлюбу

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява встановленої форми.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису(ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

Реєстрація шлюбу

♦ При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред'являють паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для громадян України, які постійно проживають за кордоном) або паспортні документи іноземця чи документ, що посвідчує особу без громадянства (пункт 2 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

♦ Іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред'явити паспортний документ та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

♦ Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо).

Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (пункт 5 глави 2 розділу III Правил).

♦ Під час формування заяви засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) отримуються/підтверджуються такі відомості щодо заявників з:

 1. Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), стать особи, дата та місце народження, серія та/або номер, дата видачі паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, найменування уповноваженого суб'єкта, що видав паспорт, строк дії паспорта, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 2. Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 3. Державного реєстру актів цивільного стану громадян - відомості про державну реєстрацію шлюбу / розірвання шлюбу.

Терміни державної реєстрації шлюбу

Державна реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

Дердавна реєстрація шлюбу проводиться в день подання заяви (за наявності документів, що підтверджують викладені факти) у разі:

 1. вагітності нареченої, народження нею дитини;
 2. безпосередньої загрози для життя нареченої або нареченого.

Якщо є відомості про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу, керівник органу ДРАЦС може відкласти таку реєстрацію, але не більш як на три місяці.
Якщо наречені не з'явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.
Якщо наречені не можуть з'явитися з поважної причини для проведення державної реєстрації шлюбу у встановлений день, строк такої реєстрації переноситься за їх письмовою заявою на інший день. У такому разі строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року від дня подання відповідної заяви.

За погодженням з нареченими орган державної реєстрації актів цивільного стану призначає день і час державної реєстрації шлюбу з додержанням вимог, передбачених статтею 32 СК України.

Дата та час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі пропонуються у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) і обираються заявником, що ініціює формування заяви, та вважаються підтвердженими другим із заявників під час внесення відомостей про себе у заяві. Дата проведення державної реєстрації шлюбу не може бути обраною раніше ніж через п'ять календарних днів з моменту вибору дати проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі.

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану наступного робочого дня після отримання заяви, але не пізніше ніж за 12 годин до обраної заявниками дати та часу проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі, перевіряє зазначені у ній відомості і відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян про сімейний стан заявників, підтверджує дату та час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі або відмовляє у такій реєстрації з підстав, визначених законом.

Дата та/або час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі може бути змінена за бажанням заявників не пізніше ніж за 24 години до підтвердженої дати та часу державної реєстрації шлюбу. Така зміна може бути здійснена заявниками не більше одного разу.

Місце державної реєстрації шлюбу

Державна реєстрація шлюбу проводиться у приміщенні органу ДРАЦС. За заявою наречених державна реєстрація шлюбу може проводитися за місцем їх проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважної причини прибути до органу ДРАЦС.
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред'явленням для посвідчення їх особи і віку паспортів громадянина України або паспортних документів іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається.
Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).
Свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя (пункт 14 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Державна реєстрація шлюбу в електронній формі та індивідуальний обряд такої реєстрації проводяться засобами Порталу Дія шляхом участі у відеоконференції заявників та працівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану в режимі реального часу та перегляду відеоконференції іншими особами, яким заявниками надано інформацію про спосіб підключення до відеоконференції.

Відеоконференція проводиться з використанням засобів Порталу Дія за умови проходження заявниками електронної ідентифікації та автентифікації з використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів "Дія. Підпис" (пункт 14 Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі)

Свідоцтво про шлюб

Державна реєстрація шлюбу засвідчується cвідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджено постановою Кабінет Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану".

На підставі актового запису про шлюб кожному із подружжя видається свідоцтво про шлюб (пункт 24 глави 2 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні).

Актовий запис про шлюб, складений в електронній формі, з накладеними на нього віддаленими кваліфікованими електронними підписами "Дія. Підпис" ("Дія ID") заявників підписується працівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що проводив державну реєстрацію шлюбу, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. На підставі відомостей про шлюб, внесених до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у кожного із подружжя протягом 24 годин після проведення відеоконференції засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) формується електронне відображення актового запису про шлюб (пункт 17Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі).

Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

Статтею 26 СК України визначено осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою:

 • особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
 • рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.
 • двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.
 • усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Див. також