Укладання та розірвання шлюбу з військовослужбовцем під час воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Державна реєстрація шлюбу з військовослужбовцем

Хто може звернутися

Один із наречених, якщо він є військовослужбовцем Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування (далі - військовослужбовець), а також поліцейським, особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки (підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану").

Порядок проведення державної реєстрації шлюбу

▶ Державна реєстрація шлюбу у випадку, якщо один із наречених є військовослужбовцем може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану (далі - відділ ДРАЦС) без особистої присутності такого нареченого (нареченої). Заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві та забезпечується її передача до відділу ДРАЦС, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу, або до іншого відділу ДРАЦС чи територіального органу Міністерства юстиції, які провадять діяльність під час воєнного стану.

Відповідно до пункту 14 глави 1 розділу 2 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» ‒ державну реєстрацію актів цивільного стану проводить будь-який орган за зверненням заявника.

Заява військовослужбовця має містити відомості про нього та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб:

  1. прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);д
  2. дату народження;
  3. громадянство;
  4. відомості про обране прізвище (у разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища прізвища нареченого (нареченої).

За можливості військовослужбовець може бути присутнім під час реєстрації шлюбу за допомогою відеозв’язку.

Відповідно до підпункту 6 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" державне мито за державну реєстрацію шлюбу у випадках, передбачених цим пунктом, не справляється.

▶ Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу (далі - акт), який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Зазначений акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Після складання акт надсилається командиром (керівником), яким його було складено, до будь-якого відділу ДРАЦС для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво. Якщо звернення до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі ДРАЦС у разі внесення відомостей про такий шлюб до Реєстру та за наявності доступу до нього.

Відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.

Акти, які складені з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цією постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" та не містять усі передбачені цією постановою відомості (крім прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою порядку.

Розірвання шлюбу з військовослужбовцем

Процедура розірвання шлюбу з військовослужбовцем в умовах воєнного стану є аналогічною процедурі розірвання шлюбу в мирний час.

Шлюб розривається:

  • за спільною заявою подружжя, яке не має дітей (стаття 106 СК України);
  • за заявою одного з подружжя (стаття 107 СК України);
  • за рішенням суду: за спільною заявою подружжя, яке має дітей (стаття 109 СК України), або за позовом одного з подружжя (стаття 110 СК України).

Спільна заява подружжя, яке не має дітей, чи заява одного з подружжя у визначених законом випадках подається до відділу ДРАЦС за місцем проживання подружжя або одного з них. Сама державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться через місяць.

У випадку, якщо один із подружжя не може особисто подати заяву до відділу ДРАЦС, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, може подати другий з подружжя від його імені.

Той із подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен письмово заявити про це.

У випадку якщо подружжя не може з’явитись до відділу ДРАЦС в призначений день, вони мають протягом місяця подати заяву з проханням перенести дату реєстрації розірвання шлюбу. Крім того, в заяві може бути також зазначено, що той з подружжя, який не може бути присутнім на реєстрації, не заперечує проти розірвання шлюбу без його присутності, з обов’язковим зазначенням місцезнаходження відділу ДРАЦС, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу.

У випадку, якщо подружжя має неповнолітніх дітей, або чоловік чи жінка заперечує проти розлучення, шлюб можна розірвати лише у судовому порядку.

Справи про розірвання шлюбу розглядають районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди в порядку окремого або позовного провадження.

В порядку окремого провадження подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором (нотаріально посвідченим) про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви.

Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.

За домовленістю подружжя справу можуть розглядати за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

У тих регіонах держави, де йдуть активні бойові дії та суди тимчасово не можуть працювати, Верховний Суд змінив їхню територіальну підсудність шляхом приєднання розгляду справ цих судів до інших судів, які знаходяться в безпечних регіонах держави.

Розмір ставки судового збору за подання позовної заяви про розірвання шлюбу відповідно до Закону України «Про судовий збір» становить: в порядку позовного провадження ‒ 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2024 році – 1211.20 грн); в порядку окремого провадження ‒ у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2024 році ‒ 605.60 грн). Водночас, Законом України «Про судовий збір» передбачено, що особи з інвалідністю I та II груп, громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, звільнені від сплати судового збору.

див.: Порядок розірвання шлюбу

Корисні посилання

Див. також: