Гарантії на оплату комунальних послуг педагогічним працівникам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм (абзац перший частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»).

Зазначені гарантії надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України).

Особи мають право таку гарантію в межах норм, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Відомості щодо педагогічних працівників в сільській місцевості і селищах міського типу надаються бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, де працюють такі особи, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика для включення таких відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги".

Категорії осіб, які мають право на гарантію

Право на безплатне користування житлом з опаленням і освітленням мають:

Гарантії не поширюються на членів сімей таких осіб.

Важливо! Гарантії надаються незалежно від того, хто є наймачем (власником) житла і форми власності на нього (підпункт 1.3. пункту 1 глави 1 Порядку).

Особливості використання гарантії

Працівникам, які перебувають відповідно до законодавства у відпустці по догляду за дитиною (у тому числі без збереження заробітної плати), гарантії надаються на таких самих умовах, що і працюючим.

Особи, які працюють за сумісництвом, користуються гарантіями за місцем основної роботи.

Педагогічним працівникам, для яких педагогічна робота є основною, гарантії надаються незалежно від їх педагогічного навантаження.

Особа, яка орендує житло, на підставі довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування має право на гарантії на загальних підставах.

Особа, яка має право на одні й ті ж пільги згідно з кількома законами України, користується цими пільгами відповідно до одного закону України за її вибором.

Увага! Пенсіонер, який проживав у сільській місцевості або селищі міського типу і користувався гарантіями, у разі переїзду до міста на постійне чи тимчасове місце проживання втрачає право на гарантії.

Право на гарантії зберігається за пенсіонерами у випадках:

Педагогічні працівники, а також пенсіонери з числа педагогічних працівників, працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури, які працювали в установах (закладах) колишнього СРСР, забезпечуються гарантіями на загальних підставах.

Право пенсіонерів на гарантії підтверджується довідкою, виданою відділом освіти райдержадміністрації або адміністрацією установи (закладу), у якому вони працювали, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) за постійним місцем проживання пенсіонера на підставі записів у трудовій книжці.