Пенсія по інвалідності

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану !

Пунктом 14-6 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено:

1. Для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану - не менш як на весь строк їх військової служби). Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду.

2. Тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, для осіб, які проживають/проживали на території, на якій ведуться (велися) бойові дії, та/або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у разі якщо звернення за призначенням пенсії відбулося в період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, за умови що передбачений частиною першою статті 45 цього Закону строк звернення за призначенням відповідної пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року, пенсія по інвалідності призначається - з дня встановлення інвалідності.

Загальні положення

Пенсія - це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідністю, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсії по інвалідності призначаються внаслідок:

 • загального захворювання;
 • каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи .

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Умови для оформлення пенсійних виплат

Відповідно до статті 32 Закону, особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

Для осіб з інвалідністю I групи:

 • до досягнення особою 25 років 1 рік;
 • від 26 років до досягнення особою 28 років включно 2 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 років включно 3 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 34 років включно 4 роки;
 • від 35 років до досягнення особою 37 років включно 5 років;
 • від 38 років до досягнення особою 40 років включно 6 років;
 • від 41 років до досягнення особою 43 років включно 7 років;
 • від 44 років до досягнення особою 48 років включно 8 років;
 • від 49 років до досягнення особою 53 років включно 9 років;
 • від 54 років до досягнення особою 59 років включно 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп:

 • до досягнення особою 23 років включно 1 рік
 • від 24 років до досягнення особою 26 років включно 2 роки;
 • від 27 років до досягнення особою 28 років включно 3 роки;
 • від 29 років до досягнення особою 31 років включно 4 роки;
 • від 32 років до досягнення особою 33 років включно 5 років;
 • від 34 років до досягнення особою 35 років включно 6 років;
 • від 36 років до досягнення особою 37 років включно 7 років;
 • від 38 років до досягнення особою 39 років включно 8 років;
 • від 40 років до досягнення особою 42 років включно 9 років;
 • від 43 років до досягнення особою 45 років включно 10 років;
 • від 46 років до досягнення особою 48 років включно 11 років;
 • від 49 років до досягнення особою 51 років включно 12років;
 • від 52 років до досягнення особою 55 років включно 13 років;
 • від 56 років до досягнення особою 59 років включно 14 років.

Згідно з частиною 2 ст. 33 Закону непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

 • У жінок – 20, у чоловіків – 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
 • У жінок – 21, у чоловіків – 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
 • У жінок – 22, у чоловіків – 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 • У жінок – 23, у чоловіків – 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
 • У жінок – 24, у чоловіків – 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
 • У жінок – 25, у чоловіків – 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;

Важливо! Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону та особами з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу в чоловіків – 35, у жінок – 30 років.

Розміри пенсій по інвалідності

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

 1. особам з інвалідністю I групи - 100 відсотків пенсії за віком;
 2. особам з інвалідністю II групи - 90 відсотків пенсії за віком;
 3. особам з інвалідністю III групи - 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" .

Важливо! Якщо у осіб з інвалідністю є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному стажі роботи.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право відповідно до чинного законодавства. Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654:
– непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії по інвалідності виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;
– особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю “) виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю) прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Важливо! Пенсії особам з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для даної професії та призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".
Щоб пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності. Для призначення пенсії по інвалідності надається пакет документів, необхідних для призначення пенсії за віком і витяг з акту огляду МСЕК.

Документи потрібні для оформлення пенсії по інвалідності

 • заява на пенсію по інвалідності;
 • паспорт + ідентифікаційний код;
 • виписка з акта огляду МСЕК;
 • документи про стаж роботи і заробітну плату;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • фотокартка (для видачі пенсійного посвідчення).

Зверніть увагу! В 2016 році ст.32 Закону було доповнено частиною другою, яка передбачає також призначення пенсії особі незалежно від наявності страхового стажу, в разі якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
У випадку, коли у особи з інвалідністю відсутня достатня кількість страхового стажу, він може звернутися до управління праці і соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. Якщо особі встановлено інвалідність нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

У разі якщо особа не з'явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з'явитися на повторний огляд.

У разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю пропущено з поважних причин або в разі визнання її знову особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому якщо під час повторного огляду особи з інвалідністю переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв'язку з відновленням здоров'я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п'яти років. Якщо минуло більше п'яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому законодавством, про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез'явлення цих осіб на зазначений огляд.

Правове регулювання

Порядок призначення пенсії по інвалідності та відносини, що виникають з цього приводу регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою Наказом Міністерства охорони здоров'я України 05.09.2011 N 561, Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317