Отримання (застосування) податкової соціальної пільги

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Що таке податкова соціальна пільга

Визначення податкової соціальної пільги в законодавстві відсутнє.

Водночас, виходячи із змісту пункту 169.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга – сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб, має право зменшити свій загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №23 "Деякі питання користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану на території України" установлено, що в період дії воєнного стану в Україні надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування;

2) положення Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. №1010, на період дії воєнного стану на території України та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування не застосовуються, крім випадків надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які раніше не зверталися за такими дозволами, та для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, яким необхідно отримати зазначені дозволи на періоди, що слідують за двома календарними кварталами після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Хто має право на застосування податкової соціальної пільги

На застосування до свого доходу податкової соціальної пільги має право кожен платник ПДФО, якщо розмір його місячної заробітної плати не перевищує суми, що дорівнює місячному прожитковому мінімуму діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.Ця сума називається граничним розміром доходу.

Для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину з інвалідністю, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей.

Оскільки розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2023 року дорівнює 2684 грн, тоді граничний дохід для застосування ПСП у 2023 році складає: 2270 грн х 1,4 = 3473,4 грн.

Які граничні розміри доходу для ПСП у 2023 році для працівників з дітьми

Граничний розмір доходу, який надає право на ПСП одному з батьків у випадку та в розмірах, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2023 році — 3473,4 грн х кількість дітей).

Водночас враховуйте, що право на збільшення розміру граничного доходу кратно кількості дітей має лише один із батьків, про що вказують у відповідній заяві про застосування ПСП.

Загальною ПСП зможуть скористатися лише працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, але не завжди.

ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 Податкового кодексу України).

Тож, якщо особа працює як основний працівник і внутрішній сумісник в одного роботодавця, від якого й отримує зарплату, право на ПСП визначають залежно від усього отриманого ним заробітку за таким місцем роботи. Інакше — якщо особа працює як зовнішній сумісник, тоді вона обирає місце застосування ПСП (основне місце роботи чи за сумісництвом), про що вказує у заяві про самостійне обрання місця застосування ПСП.

Куди потрібно звернутися, щоб отримати податкову соціальну пільгу.

Якщо ви маєте право на податкову соціальну пільгу, то її можна отримати шляхом подання заяви своєму роботодавцю. Якщо працівник має право на пільгу в розмірі 100% на дітей, в розмірі 150% або 200%, разом із заявою необхідно подати відповідні підтверджуючі документи.

Перелік таких документів для кожної окремої категорії платників визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».

Отже, якщо ви маєте право на пільгу в розмірі 100% на дітей, в розмірі 150% або 200%, потрібно зібрати необхідні документи та подати роботодавцю заяву.

Розмір податкової соціальної пільги

Оскільки, згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга складає 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року — для будь-якого платника податку, то впродовж всього 2023 року податкова соціальна пільга складатиме:

– що надається у розмірі 100% — 1342,00 грн. (2684 грн. х 50% х 100%);

– що надається у розмірі 150% — 2013,00 грн. (2684 грн. х 50% х 150%);

– що надається у розмірі 200% — 2684,00 грн. (2684 грн. х 50% х 200%).

Для кого встановлено 100% розмір податкової соціальної пільги

На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання. Пунктом 169.1.2 Податкового кодексу України встановлено, що для платника податків, які утримують двох чи більше дітей до 18 років, розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. При цьому граничний розмір доходу визначається також в залежності від кількості дітей. Слід зазначити, що у пункті 169.1.2 Податкового кодексу України йде мова про одного з батьків. Тобто, якщо сім’я утримує двох чи більше дітей до 18 років, то на податкову соціальну пільгу на дітей має тільки один з них.

Для кого встановлений 150% розмір податкової соціальної пільги

Податкова соціальна пільга у розмірі 150%, відповідно до пункту 169.1.3 Податкового кодексу України застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які:

 • є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
 • є особою з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 Податкового кодексу України;
 • є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
 • є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Для кого встановлений 200% розмір

Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до пункту 169.1.4 Податкового кодексу України застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які є:

 • Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
 • учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та особою з інвалідністю І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою.
 • особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
 • особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Підтвердження права на податкову соціальну пільгу

Перелік документів, що підтверджують право платника податку на доходи фізичних осіб на застосування податкової соціальної пільги та порядок їх подання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».

Відповідно до Порядку платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги за встановленою Державною фіскальною службою України формою. Разом з заявою платник податку надає роботодавцю документи, що підтверджують його право на отримання податкової соціальної пільги.

Періодичність подання підтверджуючих документів для отримання податкової соціальної пільги платниками податку, перерахованими у підпунктах «б», «в» та «ґ» підпункту 169.1.3 та підпункті «б» підпункту 169.1.4 пункту 169.1 статті 169 розділу ІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повинна відповідати встановленим Міністерством охорони здоров’я України строкам їх перегляду.

Відповідно до підпункту 169.2.2 пункту 169.2 статті 169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право на отримання ним пільги.

Перелік платників податку Перелік документів
Будь – який платник, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(п.169.1.1 ПКУ)

– заява про застосування пільги.
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років,  заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.), помножений на кількість дітей (для одного з батьків).

(п.169.1.2 ПКУ)

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни,в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.), помножений на кількість дітей.(пп. «а» п.169.1.3 ПКУ)

Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі,зареєстрованому згідно із законом;

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

– копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);

– копія паспорта.

Платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років, зарплата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.), помножений на кількість дітей.

(пп. «б» п. 169.1.3 ПКУ)

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

– пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину з інвалідністю віком від 16 до 18 років;

– медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою. звертається платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 16 років).

Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. «в» п.169.1.3 ПКУ)

копія посвідчення(дубліката) встановленого зразка:

– громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

– громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

– громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. N 224), категорії 2 серії Б.

Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію.

Особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі особи з інвалідністю з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена підпунктом «б» статті 169.1 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. «ґ» п.169.1.3 ПКУ)

– копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи.
Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам,що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. ”д” п.169.1.3 ПКУ)

– копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії.
Учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (N 3551-XII від 22.10.93 р.), крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 статті 169 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “е” п.169.1.3ПКУ)*

– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни.
Герої України, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. «а» п.169.1.4 ПКУ)

– копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці;

– копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів.

Або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу».

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та особи з інвалідністю I і II групи з числа учасників бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»     (N 3551-XII від 22.10.93 р.), заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “б” п.169.1.4 ПКУ)

– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни;

– пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи;

– документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни.

Колишні в’язні концтаборів або особи, визнані

репресованими чи реабілітованими, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ)

– довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою
Колишні в’язні місць примусового утримання під час Другої світової війни, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ)

– копія посвідчення жертви нацистських переслідувань
Особи, які були насильно вивезені з території

колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “г” п.169.1.4 ПКУ)

– копія посвідчення жертви нацистських

переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території

колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками.

Особи, які перебували на блокадній території

колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2019 році – 2690 грн.).

(пп. “ґ ” п.169.1.4 ПКУ)

– документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року.

До яких доходів не може бути застосована податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

 • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
 • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
 • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
 • для державних службовців пільга застосовується під час нарахування доходів та до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, але з поданням підтверджуючих документів для встановлення розміру пільги.

Якщо платник податку порушує вищевказані норми податкового законодавства, він втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Як відновити податкову соціальну пільгу?

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть всім роботодавцям заяви про відмову від такої пільги із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення. На підставі такої заяви кожен роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплаченого податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати.  Ця сума погашається за рахунок найближчої зарплати, а у разі, коли її  недостатньо – з наступної. Право на застосування ПСП відновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф були повністю сплачені.

Скільки податкових пільг можна застосовувати

Відповідно до пункту 169.3.1 Податкового кодексу України, якщо платник податку має право на податкову соціальну пільгу з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір. Є з цього правила виключення. У разі якщо платник податку утримує двох чи більше дітей, один (кілька) з яких є особою з інвалідністю, податкова соціальна пільга у розмірі 150% на дитину з інвалідністю додається до пільги у розмірі 100% на інших дітей. Є з цього приводу і офіційне роз’яснення ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 25.02.2011 р. №4062/6/17-0215.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 169.3.4 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи.

Відповідальність роботодавця за застосування податкової соціальної пільги

Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги (п. п. 169.2.2 ст. 169 Податкового кодексу України).

Проте податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у п. п. 169.2.2  цього пункту  Податкового кодексу України, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги. Перелік таких документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги». У випадку якщо платник має право на застосування пільги за кількома підставами, то в заяві необхідно вказати, яким видом пільги платник хоче скористатись та додати відповідні підтвердні документи. Якщо ж державний службовець має право на підвищений розмір податкової соціальної пільги, то він повинен подати заяву, в якій зазначається, якою саме пільгою він бажає користуватися, та додати до заяви підтвердні документи.

Відповідно до п. 171.1 ст. 171 Податкового кодексу України особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Враховуючи вищевикладене, відповідальним за сплату податку на доходи фізичних осіб є працедавець, який застосував податкову соціальну пільгу без отримання від працівника заяви про її застосування.

'