Переведення з одного виду пенсії на інший

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Види пенсій

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058) особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один вид пенсії, за її вибором, а саме:

Порядок переведення з одного виду пенсії на інший

Відповідно до пункту 1.5. Порядку подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (далі - Порядок), заява про переведення з одного виду пенсії на інший подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, а пенсіонерами, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, - до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України. При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім’ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.

За нормами частини третьої статті 45 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

Якщо заява пересилається поштою, днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Заява з необхідними документами може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду України в електронному вигляді з використання кваліфікованого електронного підпису через Портал електронних послуг.

Перелік документів:

Для переведення з одного виду пенсії на інший, пенсіонер додає до заяви (додаток 2 до Прядку) відповідний пакет документів, визначений пункті 2.1.Порядку, в залежності від обраного виду пенсії:

 1. оригінал паспорту;
 2. оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника;
 3. оригінал трудової книжки;
 4. оригінал диплому, якщо навчався на денному відділенні;
 5. оригінал військового квітка, якщо особа проходила військову службу або довідку довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС про періоди служби;
 6. за бажанням довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 01 липня 2000 року;
 7. довідку про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, у разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу.

Ухвалення рішення:

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи й ухвалює рішення про переведення на інший вид пенсії (пункт 4.3. розділу ІV Порядку).

При цьому періоди, за які відсутня інформація про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України, не враховують.

Після отримання даних про їхню оплату проводять перерахунок пенсії з моменту її призначення.

Також проводять перерахунок пенсії у разі відсутності даних про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсію в новому розмірі призначають з наступного місяця.

Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця від дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб органів Пенсійного фонду України

У випадку, якщо орган Пенсійного фонду України прийняв рішення про відмову в переведенні з одного виду пенсії на інший та в проведенні відповідного перерахунку пенсійних виплат особі, яка подала заяву, особа може:

 • врегулювати цей спір в досудовому порядку шляхом звернення із письмовою заявою до вищестоящого органу (наприклад: Головне Управління Пенсійного фонду України у відповідній області, а також до Пенсійного фонду України);

Документи, копії яких слід підготувати та додати до позовної заяви під час звернення до суду:

 1. паспорт;
 2. картка фізичної особи-платника податків;
 3. пенсійне посвідчення;
 4. довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(в разі, якщо особа є ВПО);
 5. документи, отримані від територіального органу Пенсійного фонду України, за результатами звернення (обґрунтування відмови переведення на інший вид пенсії);
 6. відповідні документи, які підтверджують право особи на переведення на інший вид пенсії;
 7. оригінал квитанції про сплату судового збору за подання адміністративного позову або клопотання про звільнення від сплати судового збору, у разі наявності причин такого звільнення;
 8. копії адміністративного позову з додатками для відповідача.

Детальніше див. "Порядок подання та розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення".

Вартість

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду.

Станом на 01 січня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 2270 грн. 00 коп. (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік").

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою, судовий збір справляється у розмірі - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становить 908,00 грн (станом на 2021 рік).

Встановлення фактів, що мають юридичне значення

У випадку наявності розбіжностей у документах, що підтверджують трудовий стаж, або неправильного написання прізвища, імені, по батькові, дати народження чи інших відомостей, необхідно звернутися до суду із заявою в порядку окремого провадження, з метою встановлення факту перебування у трудових відносинах, факту належності документу, чи з метою встановлення інших фактів, що мають юридичне значення.

Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення регламентовано главою 6 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.

Судовий збір за подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення фізичною особою відповідно до підпункту 4 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України "про судовий збір" визначається як 0,2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Див. також