Звернення до суду: окреме провадження

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

У період воєнного стану, відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" не можуть бути припинені повноваження судів.

В умовах воєнного стану робота судів не припинена, конституційне право на судовий захист не обмежено. Ніяких скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, де це можливо, якщо вони не мають значних технічних пошкоджень чи не зруйновані повністю внаслідок бомбардувань та обстрілів, працюватимуть. 02.03.2022 Радою суддів України оприлюднено рекомендації щодо роботи судів в умовах воєнного стану

Зверніть увагу! Перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено/відновлення у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану та розпорядження Верховного Суду щодо зміни/відновлення територіальної підсудності судових справ.

Справи, які розглядаються в порядку окремого провадження

Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Згідно із статтею 293 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

 1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 2. обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх;
 3. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 4. визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;
 5. усиновлення;
 6. встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 7. відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;
 8. передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 9. визнання спадщини відумерлою;
 10. надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 11. примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 12. розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встановлених законом.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Відповідно до ч.1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту:

 1. родинних відносин між фізичними особами;
 2. перебування фізичної особи на утриманні;
 3. каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 4. реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
 5. проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу;
 6. належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;
 7. народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;
 8. смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;
 9. смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Особливості справ окремого провадження:

 • заявлені вимоги у порядку окремого провадження повинні бути безспірними (відсутній спір про право; суд може вирішувати тільки спір про факт, про стан);
 • мета судового розгляду – встановлення наявності або відсутності факту;
 • факт, що встановлюється судом, повинен мати юридичне значення;
 • справи окремого провадження порушуються за заявою і розглядаються за участю заявника, заінтересованих осіб (відсутність спору про право зумовлює відсутність сторін з протилежними інтересами, відсутність позову);
 • закон у більшості випадків точно встановлює коло осіб, які можуть бути заявниками (статті 296, 301, 3002, 320, 329 ЦПК України);
 • немає інститутів і категорій, властивих позовному провадженню (пред’явлення зустрічного позову, заміна сторін, співучасть, мирова угода, треті особи, звернення до третейського суду тощо);
 • справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

В яких випадках справа не підлягає розгляду в порядку окремого провадження

У справах окремого провадження суд не розглядає і не вирішує спір про право. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (частина шоста статті 294 ЦПК України).

Учасники окремого провадження

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи (частина четверта статті 294 ЦПК України).

Заявником є особа, в інтересах якої відкрито провадження у справі, з метою встановлення обставин, необхідних для підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Коло заявників, як правило, визначається нормами цивільного процесуального права, які регулюють порядок розгляду тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 296, 301, 3004 , 320, 329 ЦПК України).

Куди звернутися

Справи окремого провадження розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Строк звернення

ЦПК України встановлює для деяких категорій справ окремого провадження строк подання заяв до суду, зокрема:

Заява про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку протягом 24-х годин у випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (частина четверта статті 340 ЦПК України)
Заява про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу протягом 24-х годин з часу виявлення порушення хворим на заразну форму туберкульозу протиепідемічного режиму (частина друга статті 344 ЦПК України)

До якого суду звернутися (підсудність справи)

Вид підсудності Категорія справи Який суд розглядає
Виключна підсудність Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи За місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, - за місцезнаходженням цього закладу
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності За місцем проживання неповнолітньої особи, яка досягла 16-річного віку
Справи про усиновлення За місцем проживання дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування
Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення За місцем проживання заявника
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність За місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади
Справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку:
 • заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку;
 • заява особи, якій за рішенням суду надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника про припинення цієї допомоги
За місцем проживання особи
 • заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації;
 • заява про припинення госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку
За місцезнаходженням зазначеного закладу
Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб За місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу
Справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх За місцем проживання особи
Альтернативна підсудність Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою За місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселіиклад За місцезнаходженням емітента цінного папера на пред'явника або за місцем платежу за векселем
Справи про визнання спадщини відумерлою За місцем відкриття спадщини або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу За місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, який здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим, або за місцем виявлення такого хворого

Форма і зміст заяви

Заява, яка подається в порядку окремого провадження повинна відповідати як загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим для тієї чи іншої справи окремого провадження (статті 297, 302, 3003, 306, 311, 318, 321, 330, 335, 340, 344, 348 ЦПК України).

Вартість

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір», що дорівнює:

 • для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 2024 рік судовий збір - 1514 грн);
 • для фізичних осіб - 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 2024 рік - 605,60 грн).

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави (частина друга статті 299 ЦПК України).

Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, відносяться на рахунок держави. (частина друга статті 3004 ЦПК України).

Крім того, до заяви додаються документи, що підтверджують оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про:

 1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
 2. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 3. надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
 4. обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
 5. оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 6. обмеження фізичної особи у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх

Строки розгляду справи судом

Для деяких категорій справ окремого провадження встановлені спеціальні строки їх розгляду, зокрема:

№ з/п Категорія справи Строк розгляду судом
1. Справа про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку:
заява про госпіталізацію особи до психіатричного закладу протягом 24 годин з дня надходження заяви
заява про психіатричний огляд протягом 3 днів з дня надходження заяви
заява про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації протягом 10 днів з дня надходження заяви
2. Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації не пізніше 24 годин після відкриття провадження у справі
3. Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю у 5-денний строк з дня надходження заяви

Порядок розгляду справ окремого провадження

Під час розгляду справ окремого провадження суд зобов’язаний роз’яснити учасникам справи їхні права та обов’язки, сприяти у здійсненні та охороні гарантованих Конституцією і законами України прав, свобод чи інтересів фізичних або юридичних осіб, вживати заходів щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

З метою з’ясування обставин справи суд може за власною ініціативою витребувати необхідні докази.

Справи окремого провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил, встановлених ЦПК України, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду.

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.

Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.

Справи окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду і не можуть бути закриті у зв’язку з укладенням мирової угоди.

Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом.

У рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

Порядок оскарження

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення, шляхом подання апеляційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом 30 днів з дня проголошення рішенням апеляційного суду, шляхом подання касаційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Судова практика

Правова позиція Рішення суду
Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження з’ясується, що має місце спір про право, суд залишає заяву без розгляду та роз’яснює заявникові, що він має право звернутися до суду з позовом на загальних підставах. Постанова Верховного Суду від 22 квітня 2020 року у справі № 200/14136/17
Для встановлення фактів в порядку окремого провадження досудове звернення до заінтересованої особи не є обов’язковим. Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов`язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує Постанова Верховного Суду від 05.04.2021 року у справі № 523/14707/19
У порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, за наявності певних умов. А саме, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право. Чинне цивільне процесуальне законодавство відносить до юрисдикції суду справи про встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення суб`єктивних прав громадян Постанова Верховного Суду від 10.04.2019 року у справі № 320/948/18
У випадку, коли заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення, у позасудовому порядку у зв`язку з віднесенням м. Єнакієво Донецької області до пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а тому суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що заява має розглядатися у порядку позовного провадження з використанням відповідних процесуальних інститутів позовного провадження Постанова Верховного Суду від 25.03.2020 року у справі № 204/3782/19
Факт збройної агресії Російської Федерації проти України встановлено рядом нормативно-правових актів, зокрема Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та цей факт встановлення в судовому порядку не потребує. Постанова Верховного Суду від 09 червня 2021 року у справі№ 695/867/17-ц
Зазначення у підпункті 4 пункту 4 Порядку про те, що рішення суду, в якому встановлений факт добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, що дає право на визнання особи інвалідом війни, визнається як документ, що підтверджує право громадянина на визнання його інвалідом війни, не означає, що такий факт може бути встановлений за заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Вказаний факт суд може встановити в разі оскарження громадянином рішення спеціально уповноваженого органу Постанова Верховного Суду від 07 серпня 2019ркоу у справі№ 711/3635/16-ц