Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час карантину

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:01, 15 вересня 2023, створена Anastasiia.сherniavska (обговорення | внесок) (додавання постанови № 651 від 27 червня 2023 року до нормативної бази)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Увага! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

07 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року № 2220-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", якими врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Зокрема, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю можна в електронній формі на Порталі "Дія", у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Детальніше див.: Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану.

Увага!!! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 року № 651  на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відмінено з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року.

Порядок та умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю

У зв’язку із веденням на території України карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», спрощено процедуру реєстрації та отримання допомоги по безробіттю.

Стати на облік у центрі зайнятості, зареєструватися як безробітний та оформити допомогу на період карантину можливо двома шляхами:

 • або електронною поштою,
 • або надати пакет документів вклавши його у скриньку для кореспонденції, яка зазвичай, розміщена у приміщенні центру зайнятості.

Облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.

Алгоритм дій особи, щоб стати на облік у центрі зайнятості

⇒ Обрати на сайті Державної служби зайнятості центр зайнятості, зручний для обслуговування особи, яка звертається.

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:

1) пред'являють:

 • громадяни України - паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або еДокумент(на період воєнного стану);
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист);
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків,у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;

2) інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Особи, які не пред'явили вищевказані документи мають право на отримання інформації про послуги, що надаються центром зайнятості.

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до обраного центру зайнятості, а також:

 • трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), пред'являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості електронної трудової книжки можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронного обміну між Державним центром зайнятості та пенсійним фондом України. Порядок такого обміну визначається Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України.
 • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);
 • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби, для військовозобов'язаних осіб під час воєнного стану у зв'язку з мобілізацією.

Внутрішньо переміщена особа для отримання статусу безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

Під час дії воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати(доходу, грошового забезпечення у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі ДМС;
 • інформаційній системі МВС;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за ІV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

Увага! У період карантину статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення” (далі - Закон), з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного (абзац шостий пункту 20 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 (далі - Порядок).

На період карантину відповідно до пункту 3-2 розділу VIII Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" встановлено, що для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені пунктом 1 частини п’ятої статті 31 цього Закону, при цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів. Тобто, зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомога призначається з першого дня набуття статусу, ця норма застосовується і то тих працівників, які були звільнені з роботи у період карантину за власним бажанням (до карантину звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91 дня набуття статусу).

Особа, яка подає заяви у будь-який дистанційний спосіб, несе відповідальність за повноту та достовірність поданих до центру зайнятості даних та відомостей, на підставі яких приймається рішення щодо реєстрації безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг. Під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, що призначається в межах 30 календарних днів після відміни карантину, припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов'язаний подати до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, документи, необхідні для надання такого статусу. (пункти 17-19 Порядку). Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв'язку з поважною причиною. Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

Права та обов'язки осіб, які отримали статус безробітного

Зареєстровані безробітні мають право на:

 • безоплатне одержання від центрів зайнятості:
 1. послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру;
 2. консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з метою обрання або зміни виду діяльності (професії) - дистанційно;
 3. інформації про свої права та обов’язки як безробітного;
 4. відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі;
 • матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до Закону та Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
 • збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру( тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах;
 • оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо зайнятості особи.

Зареєстровані безробітні зобов'язані:

 • самостійно або за сприяння центрів зайнятості здійснювати активний пошук роботи, який полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема взяття участі у конкурсних доборах роботодавців;
 • відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних днів (крім періоду дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб);
 • дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов’язаних із сприянням забезпеченню зайнятості населення (у період дії карантину брати участь у заходах центру зайнятості, які проводяться у дистанційному форматі);
 • інформувати центр зайнятості протягом трьох робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у частині першій статті 45 Закону (стаття 44 Закону).

Розрахунок виплат по безробіттю та їх мінімальний розмір

Детальніше див.: Умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю.

Див. також