Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

З 24 лютого 2022 року Указом Президента України відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан!

19 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 334 “Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану”, якою визначено особливості з урахуванням яких здійснюється реєстрація, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнено пунктом 3-3, яким врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Кому виплачується допомога

Право на допомогу по безробіттю мають особи, визнані в установленому порядку безробітними.

Статус безробітного надається особі з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості (чи на порталі ДІЯ) за її заявою.

Частиною першою ст. 43 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що статус безробітного може набути:

 1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 2. особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
 3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
 4. одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Куди звернутися

Заяву особи про надання статусу безробітного можна подати:

 1. до обраного нею міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості особисто, під час безпосереднього відвідування (мапа центрів зайнятості);
 2. в електронній формі за допомогою мобільного додатку Дія чи порталу Дія. Подати заяву в електронній формі за допомогою мобільного додатку Порталу Дія може особа, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 .На порталі Діяпередбачено 2 форми подачі заяви: Отримання статусу безробітного (спрощена процедура) та Реєстрація у Центрі зайнятості;
 3. за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (заповнивши заяву онлайн на офіційному вебсайті Державної служби зайнятості, а у випадку неможливості - надіславши електронною поштою роздруковану, заповнену, підписану та сфотографовану заяву);
 4. скориставшись чат-ботом (телеграм-канал або вайбер-канал "Державна служба зайнятості") - при перебуванні на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.
Звернення до центру зайнятості онлайн.jpg

Зверніть увагу! Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

Див. детальніше: Інформація Державної служби зайнятості щодо реєстрації безробітних 2022: покрокова інструкція

Номер "гарячої лінії" Державної служби зайнятості: 0800 33 70 20.

Сервіс працює з понеділка по четвер із 9:00 до 18:00 та у п’ятницю з 9:00 до 16:45.

Перелік необхідних документів

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу:

1) У разі особистого звернення під час безпосереднього відвідування центру зайнятості, така особа подає до центру зайнятості:

 1. паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
 2. довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру;
 3. трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості електронної трудової книжки можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронного обміну між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України;
 4. документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);
 5. військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією.

2) У разі подання заяви в електронній формі через Портал Дія *особою, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204, така особа:

Звернення до центру зайнятості через Портал Дія.jpg

У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку не поширюються.

УВАГА! Особи, які подали заяву в електронній формі, зобовʼязані протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

_____________________________________

* Подати заяву в електронній формі можуть лише громадяни України. Для цього необхідно:

 • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
 • мати паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру (ID-паспорт/ паспорт для виїзду за кордон, що містить безконтактний електронний носій), та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • установити мобільний додаток Дія, або створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія.

Призначення допомоги у разі відсутності документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення)

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання відомостей допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Розмір виплати допомоги по безробіттю

Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить 1800 гривень.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році - 9750 гривень)

Якщо ж особа має страховий стаж менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації як безробітної, або звільнена з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5 частини першої) та 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі - 1000 гривень.

ВПО або тим, хто перебуває на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі для застрахованих осіб — 1800 гривень.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

у подальшому - 70 відсотків.

Після надходження необхідних документів та відомостей протягом двох років з дня її призначення тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Обслуговування громадян

Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного може здійснюватися:

 • під час безпосереднього звернення зареєстрованого безробітного до центру зайнятості;
 • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
Див. додатково: Інформація Державної служби зайнятості щодо обслуговування громадян пiд час воєнного стану.

Обслуговування громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії

Загальні вимоги, визначені пунктом 29 Порядку, щодо перереєстрації у випадку зміни центру зайнятості, не поширюються на безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204.

Реєстрація таких безробітних не припиняється. Надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються або центром зайнятості, на який тимчасово покладено функції з обслуговування безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які не можуть працювати в штатному режимі.

Виплата допомоги

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

В адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”. Плата за оброблення електронних реєстрів через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” банку не справляється.

Водночас, якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ “Ощадбанк” одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються до АТ “Ощадбанк” для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу.

Припинення реєстрації безробітного та виплати допомоги

Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості; їх реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації).

Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день.

Скасувати статус безробітного також можливо здійснити шляхом електронного звернення на порталі Дія.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється:

 • з підстав, визначених ст. 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (працевлаштування безробітного; поновлення безробітного на роботі за рішенням суду; вступу до закладу освіти на навчання з відривом від виробництва; відрахування із закладу освіти; призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування; та ін.);
 • у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

Див. також