Отримання внутрішньо переміщеною особою статусу безробітного

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

07 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX, яким внесено зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"(пункт 3-3 розділу VIII "Прикінцеві положення"), якими врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334 "Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану" установлено, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням деяких особливостей.

Зокрема, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Подати заяву можна в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю можна на порталі Дія.

Детальніше див.: Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану.

Хто є внутрішньо переміщеними особами

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (Закон України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб").
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, Центр надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання, або через портал «Дія» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, реалізація прав на зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до законодавства України.

Кому надається допомога по безробіттю

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

1) особі працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особі з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

3) особі, молодшій 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Статус безробітного надається особам за їх особистою заявою (у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

В період дії воєнного стану виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Надання статусу безробітного

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування.

Внутрішньо переміщеними особами, а також особами, які під час воєнного стану перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та мають зареєстроване або задеклароване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, мають право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості:

заяву про припинення трудового договору на ім’я роботодавця, про що центр зайнятості повідомляє роботодавцю (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними), територіальному органу ДПС та територіальному органу Пенсійного фонду України у порядку інформаційної взаємодії між такими органами. Датою припинення трудового договору є день, що настає за днем подання такої заяви. Форма заяви визначається Державним центром зайнятості.

Куди звертатися за допомогою по безробіттю

Внутрішньо переміщена особа для отримання статусу безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про наданням статусу безробітного.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані:

 • Прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць і рік народження;
 • зареєстроване місце проживання або перебування;
 • ІПН або серія та номер паспорта;
 • відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Основні документи, які необхідно мати при собі:

 • паспорт;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
 • трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки);
 • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією;
 • документи про освіту або його дублікат (за наявності);
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі відсутності під час воєнного стану у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;
 • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі ДМС;
 • інформаційній системі МВС;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

Форма заяви про надання статусу безробітного затверджується Державним центром зайнятості.

Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного дня з дня подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, а для осіб, які припиняють трудові відносини через центр зайнятості - після припинення трудових відносин.

Розмір допомоги по безробіттю

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. Безробітним, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 КЗпП України) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.

Важливо!

Під час воєнного стану, у період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Внутрішньо переміщеній особі в разі відсутності документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду.

Після надходження таких документів та відомостей рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.

Розмір допомоги по безробіттю
Страховий стаж Відсоткове співвідношення
до 3 років 50%
від 3 до 6 років 55%
від 6 до 12 років 60%
від 12 до 18 років 65%
від 18 до 24 років 70%
від 24 до 30 років 75%
понад 30 років 80%

Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди грошових виплат з безробіття наступні:

Тривалість виплати допомоги по безробіттю
Страховий стаж Строк Строк виплати під час воєнного стану
до 3 років 180 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
від 3 до 6 років 210 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
від 6 до 12 років 240 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
від 12 до 18 років 270 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
від 18 до 24 років 300 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
від 24 до 30 років 330 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
понад 30 років 360 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю - 100 відсотків;
 • у подальшому - 50 відсотків.
Важливо! Строк виплати Строк виплати під час воєнного стану
Молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої,

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби

і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі

реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних

не більше 120 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
Внутрішньо переміщена особа, яка не має документів,

необхідних для надання статусу безробітного

не більше 120 календарних днів не може перевищувати 90 календарних днів
Для осіб передпенсійного віку (за два роки до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) не більше 720 календарних днів не може перевищувати 360 календарних днів

УВАГА! Безробітним, строк виплати допомоги по безробіттю яких на 29.10.2022 перевищує 90 днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється через 30 календарних днів.

Виплати по безробіттю у 2022 році:

Мінімальна сума допомоги по безробіттю на 2022 рік:

 • 1800 гривень, якщо страховий стаж 7 місяців і більше;
 • 1000 гривень, якщо за останні 12 місяців страховий стаж менший 7 місяців.
Максимальний розмір
Мирний час Під час воєнного стану
Допомога по безробіттю не може перевищувати

півтора розміру мінімальної заробітної плати,

установленої законом.

не може перевищувати розміру мінімальної

заробітної плати, встановленої законом

на 1 січня календарного року;

Скорочення виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів

Згідно з Порядком надання допомоги по безробіттю тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи чи служби:

 • за власним бажанням без поважних причин (з дня призначення допомоги по безробіттю);
 • за згодою сторін або з підстав, передбачених пунктом 7 частини першої статті 36, пунктами 3, 4, 7 та 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5) та 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами України, наслідком яких є притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності (з 271-го календарного дня, особам передпенсійного віку - з 631 календарного дня після призначення допомоги по безробіттю).

2) недотримання письмових індивідуальних рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню, а саме:

 • невідвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, у визначений і погоджений з ним час (з дня невідвідування);
 • невідвідування без поважних причин роботодавця упродовж 7 календарних днів відповідно до виданого направлення на працевлаштування на підходящу роботу (з 8-го дня невідвідування роботодавця);
 • відмова від проходження професійного навчання у випадках, передбачених частиною другою статті 46 Закону України "Про зайнятість населення";
 • припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості;
 • порушення без поважних причин строку відвідування центру зайнятості після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (з дня, призначеного відвідування з урахуванням часу на проїзд, що підтверджується документально);
 • невиконання заходів визначених індивідуальним планом працевлаштування

Поважними причинами є:

 • хвороба громадянина,
 • смерть членів його сім'ї та родичів,
 • догляд за хворою дитиною віком до 14 років,
 • відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ
 • інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють відвідування центру зайнятості, що підтверджується відповідними документами.
Зверніть увагу!

Якщо виплата допомоги по безробіттю скорочується за дворічний період її виплати вперше, то строк скорочення становить 15 календарних днів .У кожному наступному разі строк скорочення збільшується на 15 календарних днів, але не більше як на 90 календарних днів.

Нарахування виплат по безробіттю в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин

Виплата допомоги з безробіттю нараховується та виплачується в межах її загальної тривалості в разі невідвідування центру зайнятості з поважних причин, а саме в разі:

 • хвороби безробітного — на підставі довідки довільної форми, виданої в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у встановленому порядку, за наявності названої довідки допомога з безробіття може бути одержана іншою особою;
 • надання права безробітному за його заявою залишити місце постійного проживання строком не більш як на 30 календарних днів упродовж календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей віком до 14 років;
 • сесії чи захисту дипломної роботи, якщо безробітний навчається за заочною чи вечірньою формами навчання в навчальних, закладах не за направленням державної служби зайнятості — за наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про невідвідування центру зайнятості впродовж цього періоду;
 • призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у Збройні сили України згідно із Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;
 • визнання особою з інвалідністю у період одержання допомоги з безробіття, призначеної відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності.

Підстави припинення та поновлення виплати по безробіттю

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:

 • закінчення строку її виплати (з наступного дня після закінчення строку виплати);
 • працевлаштування безробітного;
 • працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
 • укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);
 • забезпечення роботою самостійно;
 • призначення виплати грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 • призначення грошової допомогина догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього нагляду;
 • призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю І групи або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 • зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”
 • видання відповідного до законодавства про працю наказу (розпорядження) про поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;
 • вступу на навчання за денною формо, у тому числі з використанням ваучера;
 • призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 • набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;
 • призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;
 • подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • подання заяви про припиненння реєстрації;
 • визнання зареєстрованого безробітнього нездатнимдо трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;
 • встановлення факту виконання зареєстрованим безробітнім оплачуваної роботи (надання послуг);
 • припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 • відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);
 • зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;
 • у разі смерті безробітнього або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
 • призначення допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами відповідно до медичної довідки);
 • подання зареєстрованим безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
 • відмови від виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, які запроваджуються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”;
 • встановлення факту перебування зареєстрованого безробітного за кордоном понад 30 календарних днів під час воєнного стану;
 • видачі клопотання на достроковий вихід на пенсію.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється також у разі невідвідування (непідтвердження будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості:

 • протягом 30 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та під час воєнного стану - з дня, що настає за днем останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконують суспільно корисні роботи під час воєнного стану) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому разі приймається на 31-й робочий день);
 • протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану (реєстрація припиняється з наступного дня за останнім днем участі особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому разі приймається на 15-й робочий день);
 • протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);
 • протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день).

Наявність поважних причин підтверджується відповідними документами.

Під час воєнного стану дія абзацу вимога про припинення виплати у разі невідвідування центру зайнятості не поширюється на осіб, які зареєстровані у центрах на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), за умови відвідування ними центру зайнятості (підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними) протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

Поновлення виплати та розрахунок залишку допомоги по безробіттю здійснюється в межах дворічного періоду з дня:

 • перереєстрації безробітньоо;
 • подання зареєстрованою безробітньою жінкою заяви про її бажання здійснювати пошук роботи після закінчення терміну отримання допомоги по вагітності та пологах.

Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація в центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.

Перереєстрація безробітного здійснюється не раніше ніж через 30 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до підпункту 3 пункту 30 цього Порядку.

Корисні посилання

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"