Відмінності між версіями «Стягнення аліментів на дитину у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання за кордон»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 17 проміжних версій 9 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]


[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
==Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_l12 Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23 листопада 2007 року]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_425 Конвенція про стягнення аліментів за кордоном Нью-Йорк 20 червня 1956 року]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973_001 Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання від 02 жовтня 1973 року]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/26-18 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання»]
*[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 Закон України "Про безоплатну правову допомогу"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2709-15 Закон України "Про міжнародне приватне право"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2002-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203 "Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1150-17 Наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2017 року № 2904/5 «Про затвердження Інструкції про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-06 Наказ Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 року № 121/5 «Про затвердження Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном»]


Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23.11.2007 року ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання» від 11.01.2013 року.  
== Загальні положення ==
'''Аліменти''' – це грошові зобов’язання між членами однієї сім’ї, які виплачуються упродовж певного часу.  


Закон України «Про міжнародне приватне право».  
Аліменти не можна подарувати, заповісти або передати права на них третім особам. Аліменти є безоплатною виплатою, оскільки люди, що мають родинні зв’язки в межах однієї сім’ї, зобов’язані утримувати одне одного.


Закон України «Про виконавче провадження».
Питання про стягнення аліментів порушується фізичною особою на своє утримання або на користь іншої особи, а також юридичною особою, що має право порушувати питання про стягнення аліментів на дитину або іншу особу в установлених законодавством випадках, або належним чином уповноваженим представником відповідної особи.


== Поняття визначення аліментів ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейного кодексу України] утримання дітей може забезпечуватись батьками добровільно, але іноді виникають ситуації, коли слід примусово стягувати з батьків необхідну суму. Батьки мають право укласти [[Договір між батьками про сплату аліментів на дитину|договір про сплату аліментів на дитину]], у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейним кодексом України].
'''Аліменти''' – це грошові зобов’язання між членами однієї сім’ї, які виплачуються упродовж певного часу. Аліменти не можна подарувати, заповісти або передати права на них третім особам. Аліменти є безоплатною виплатою, оскільки люди, що мають родинні зв’язки в межах однієї сім’ї, зобов’язані утримувати одне одного.  


== Ким може бути порушено питання про стягнення аліментів? ==
'''Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.'''
Питання про стягнення аліментів порушується фізичною особою на своє утримання або на користь іншої особи, а також юридичною особою, що має право порушувати питання про стягнення аліментів на дитину або іншу особу в установлених законодавством випадках, або належним чином уповноваженим представником відповідної особи.
== Порядок сплати аліментів у випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна має договір про надання правової допомоги ==
Базовим міжнародним договором, що регулює питання стягнення аліментів чи утримання є [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_425 '''Конвенція ООН про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 року'''] (далі - Конвенція 1956 року).
 
Однак, 23 листопада 2007 року ООН була прийнята '''[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l12 Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання]''' (далі - Конвенція 2007 року)'','' згідно зі статтею 49 якої у відносинах між Договірними державами Конвенція 2007 року замінює [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425#Text Конвенцію 1956 року] настільки, наскільки її сфера застосування між такими державами збігається зі сферою застосування Конвенції 2007 року. Конвенція 2007 року ратифікована Верховною Радою України від 11 січня 2013 року.
 
Також, відповідно до пункту розділу І [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1150-17 Інструкції про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2017 року № 2904/5] (далі - Інструкція), у разі якщо у відносинах між Договірною державою та Україною одночасно діє [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l12#Text Конвенція 2007 року] і [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_001#Text '''Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання'''], вчинена 02 жовтня 1973 року у м. Гаазі, що набрала чинності для України 01 серпня 2008 року (далі - Конвенція 1973 року), або [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425#Text Конвенція 1956 року] у м. Нью-Йорку, що набрала чинності для України 19 жовтня 2006 року, <u>застосовується [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l12#Text Конвенція 2007 року]</u>. У разі якщо визнати і виконати в Договірній державі рішення про стягнення аліментів (утримання), винесене до набрання чинності [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l12#Text Конвенцією 2007 року], на підставі її положень неможливо, але можливо <u>на підставі положень [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_001#Text Конвенції 1973 року] або [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_425#Text Конвенції 1956 року]</u>, застосовуються положення останніх відповідних конвенцій.
 
У разі, коли між Україною та будь-якою з Договірних Сторін діє інший міжнародний договір, що регулює питання визнання і виконання судових рішень, виконання доручень про вручення документів або отримання доказів за кордоном, можуть застосовуватись положення відповідного міжнародного договору, наприклад, '''[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009?fbclid=IwAR23clVxZVIQ1FHZsaReFKrdXk_-iapG-oqggzeULt9nLgQIqaJ4aqp1hAg#Text Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року]''', яка діє на території ''Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану та України.''
 
'''''Детальніше див.:''''' [[Стягнення аліментів: виконання рішень суду України за кордоном та виконання рішень іноземних судів в Україні]]
== Порядок сплати аліментів у випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги ==
Не припиняють права дитини на утримання такі обставини, як переїзд дитини чи одного із батьків – платника аліментів на постійне місце проживання за кордон та зміна ними громадянства.
 
У випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою України не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2002-%D0%BF#Text Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року за №1203] (далі - Порядок).
 
Даним [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1203-2002-%D0%BF#Text Порядком] передбачено, що у разі виїзду одного з батьків, який є громадянином України, на постійне місце проживання до іноземної держави, з якою України не має договору про надання правової допомоги, він <u>зобов’язаний виконати аліментні зобов’язання щодо утримання дитини (дітей) до досягнення нею (ним) повноліття</u>. Ці зобов’язання оформлюються у вигляді [[Договір між батьками про сплату аліментів на дитину|договору між цією особою та тим із батьків]], з ким залишається дитина (діти) у зв’язку з переданням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
 
У випадку невиконання аліментних зобов’язань особою, яка виїжджає за кордон, стягнення аліментів провадиться за [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі|рішенням суду]].


== Добровільна угода про сплату аліментів ==
З метою запобігання ухилення батьків від виконання обов’язку утримувати дітей до їх повноліття встановлено, що особа, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання, одночасно із заявою про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або оформлення відповідної сторінки у паспорті за наявності дитини (або дітей), яка залишається проживати в Україні, подає до паспортної служби органу внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні, <u>договір про сплату аліментів на дитину або нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, чи копію рішення суду про плату аліментів</u>. До моменту одержання паспорта зазначена особа зобов’язана подати до органу внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні відповідний документ, що підтверджує виконання нею аліментних зобов’язань, - нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів (якщо така заява не подавалася раніше) або нотаріально засвідчену копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження (якщо стягнення аліментів провадилось за рішенням суду).
Відповідно до сімейного кодексу України утримання дітей може забезпечуватись батьками добровільно, але іноді виникають ситуації, коли слід примусово стягувати з батьків необхідну суму. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.
Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.


== Стягнення аліментів через суд. ==
У разі невиконання аліментних зобов’язань на момент одержання паспорта до особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, застосовуються обмеження, передбачені чинним законодавством.
Найпоширеніший спосіб стягнення аліментів – це рішення суду, на підставі якого організація чи роботодавець здійснює щомісячні утримання та перерахування коштів на рахунок одержувача.  


== Як довго виплачуються аліменти? ==
Особа, яка виїхала за межі України для тимчасового перебування і має в Україні малолітню або неповнолітню дитину (дітей), у разі порушення клопотання про залишення для постійного проживання за кордоном подає до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном договір про виплату аліментів, або нотаріально засвідчену заяву про відсутність у одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, або копію рішення суду про виплату аліментів.
Аліменти на утримання дітей сплачуються щомісяця до досягнення дитиною повноліття. Якщо дитина навчається у навчальному закладі (ВНЗ), термін сплати аліментів може бути подовжено на весь період навчання.


== Покарання за несплату аліментів ==
У випадку наявності неврегульованих аліментних зобов’язань керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном відмовляє в задоволенні клопотання до усунення обставин, які цьому перешкоджають.
У разі якщо боржник не бажає платити аліментів, то за заявою його колишнього подружжя державний виконавець має право звернутися до правоохоронних органів з поданням про притягнення його до кримінальної відповідальності за злочин, а саме злісне ухиляння від сплати встановлених рішенням суду аліментів на утримання дітей. Після порушення кримінальної справи матеріали передаються до суду для призначення винному міри покарання.
[[Категорія: Стягнення аліментів]]
[[Категорія: Міністерства]]
[[Категорія: Територіальні органи]]

Поточна версія на 15:14, 26 травня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Аліменти – це грошові зобов’язання між членами однієї сім’ї, які виплачуються упродовж певного часу.

Аліменти не можна подарувати, заповісти або передати права на них третім особам. Аліменти є безоплатною виплатою, оскільки люди, що мають родинні зв’язки в межах однієї сім’ї, зобов’язані утримувати одне одного.

Питання про стягнення аліментів порушується фізичною особою на своє утримання або на користь іншої особи, а також юридичною особою, що має право порушувати питання про стягнення аліментів на дитину або іншу особу в установлених законодавством випадках, або належним чином уповноваженим представником відповідної особи.

Відповідно до Сімейного кодексу України утримання дітей може забезпечуватись батьками добровільно, але іноді виникають ситуації, коли слід примусово стягувати з батьків необхідну суму. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом України.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Порядок сплати аліментів у випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна має договір про надання правової допомоги

Базовим міжнародним договором, що регулює питання стягнення аліментів чи утримання є Конвенція ООН про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956 року (далі - Конвенція 1956 року).

Однак, 23 листопада 2007 року ООН була прийнята Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (далі - Конвенція 2007 року), згідно зі статтею 49 якої у відносинах між Договірними державами Конвенція 2007 року замінює Конвенцію 1956 року настільки, наскільки її сфера застосування між такими державами збігається зі сферою застосування Конвенції 2007 року. Конвенція 2007 року ратифікована Верховною Радою України від 11 січня 2013 року.

Також, відповідно до пункту розділу І Інструкції про виконання в Україні Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2017 року № 2904/5 (далі - Інструкція), у разі якщо у відносинах між Договірною державою та Україною одночасно діє Конвенція 2007 року і Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання, вчинена 02 жовтня 1973 року у м. Гаазі, що набрала чинності для України 01 серпня 2008 року (далі - Конвенція 1973 року), або Конвенція 1956 року у м. Нью-Йорку, що набрала чинності для України 19 жовтня 2006 року, застосовується Конвенція 2007 року. У разі якщо визнати і виконати в Договірній державі рішення про стягнення аліментів (утримання), винесене до набрання чинності Конвенцією 2007 року, на підставі її положень неможливо, але можливо на підставі положень Конвенції 1973 року або Конвенції 1956 року, застосовуються положення останніх відповідних конвенцій.

У разі, коли між Україною та будь-якою з Договірних Сторін діє інший міжнародний договір, що регулює питання визнання і виконання судових рішень, виконання доручень про вручення документів або отримання доказів за кордоном, можуть застосовуватись положення відповідного міжнародного договору, наприклад, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року, яка діє на території Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану та України.

Детальніше див.: Стягнення аліментів: виконання рішень суду України за кордоном та виконання рішень іноземних судів в Україні

Порядок сплати аліментів у випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги

Не припиняють права дитини на утримання такі обставини, як переїзд дитини чи одного із батьків – платника аліментів на постійне місце проживання за кордон та зміна ними громадянства.

У випадку виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якою України не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються відповідно до Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року за №1203 (далі - Порядок).

Даним Порядком передбачено, що у разі виїзду одного з батьків, який є громадянином України, на постійне місце проживання до іноземної держави, з якою України не має договору про надання правової допомоги, він зобов’язаний виконати аліментні зобов’язання щодо утримання дитини (дітей) до досягнення нею (ним) повноліття. Ці зобов’язання оформлюються у вигляді договору між цією особою та тим із батьків, з ким залишається дитина (діти) у зв’язку з переданням права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

У випадку невиконання аліментних зобов’язань особою, яка виїжджає за кордон, стягнення аліментів провадиться за рішенням суду.

З метою запобігання ухилення батьків від виконання обов’язку утримувати дітей до їх повноліття встановлено, що особа, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання, одночасно із заявою про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або оформлення відповідної сторінки у паспорті за наявності дитини (або дітей), яка залишається проживати в Україні, подає до паспортної служби органу внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні, договір про сплату аліментів на дитину або нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, чи копію рішення суду про плату аліментів. До моменту одержання паспорта зазначена особа зобов’язана подати до органу внутрішніх справ за місцем її постійного проживання в Україні відповідний документ, що підтверджує виконання нею аліментних зобов’язань, - нотаріально засвідчену заяву про відсутність в одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів (якщо така заява не подавалася раніше) або нотаріально засвідчену копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження (якщо стягнення аліментів провадилось за рішенням суду).

У разі невиконання аліментних зобов’язань на момент одержання паспорта до особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, застосовуються обмеження, передбачені чинним законодавством.

Особа, яка виїхала за межі України для тимчасового перебування і має в Україні малолітню або неповнолітню дитину (дітей), у разі порушення клопотання про залишення для постійного проживання за кордоном подає до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном договір про виплату аліментів, або нотаріально засвідчену заяву про відсутність у одержувача аліментів вимог щодо стягнення аліментних платежів, або копію рішення суду про виплату аліментів.

У випадку наявності неврегульованих аліментних зобов’язань керівник дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном відмовляє в задоволенні клопотання до усунення обставин, які цьому перешкоджають.