Соціальний захист ветеранів праці

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Хто такі ветерани праці?

Згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ветеранами праці є:

 • громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи:
а) 40 років - для чоловіків
б) 35 років - для жінок і вийшли на пенсію;

Ветеранами праці визнаються також:*громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

1) за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;
2) за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;
3) відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років, а саме:
а) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути);
б) диспропорційні карлики;
в) особи з інвалідністю по зору I групи;
г) особи з інвалідністю з дитинства I групи.
4) відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" - за наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років, а саме:
4.1) Працівники, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах:
а) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства (п."в" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
б) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів (п."г" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
в) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства (п."д" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
г) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну (п."е" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
д) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України(п."є" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
е) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей (п."ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
є) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, (п."з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
4.2) Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років (ст.52 Закону України "Про пенсійне забезпечення"):
а) окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
б) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;
в) водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз’їзних, приміського і внутріміського сполучення);
д) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
е) робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;
є) деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до пункту "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
ж) працівники освіти, охорони здоров’я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та осіб з інвалідністю і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та осіб з інвалідністю, відповідно до пункту "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення";
з) спортсмени відповідно до пункту "є" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".::::::*пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці" за законодавством колишнього Союзу РСР;

Цей перелік закріплено у ст.6 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Документи, які підтверджують статус "ветеран праці"

Ветеранам праці видаються посвідчення про право на пільги і нагрудні знаки, порядок виготовлення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 №521, посвідчення є документом, що підтверджує статус ветерана праці, на підставі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

У посвідченні обов'язково повинні бути особистий підпис ветерана праці, його фотографія, печатка органу, що видав посвідчення.

Куди звернутись

Для отримання посвідчення і нагрудного знаку необхідно звернутись:

 • в органи соціального захисту населення або в центр надання адміністративних послуг за місцем проживання,
 • ветеранам праці із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та членів їх сімей згідно з цим Законом - до органів, що здійснюють їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства.

Вартість

Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно.

Перелік та зразки необхідних документів

 1. Заява.
 2. Паспорт.
 3. Пенсійне посвідчення.
 4. Довідка управління Пенсійного фонду України про наявність страхового стажу, яку можна отримати наступним чином: 1) на підставі заяви, що подається особисто чи через законного представника до територіального органу Пенсійного фонду України, в якому особа перебуває на обліку; 2) за допомогою дистанційної форми обслуговування громадян - вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України ( http://portal.pfu.gov.ua ).
 5. Фотокартка.
 6. Для внутрішньо переміщених осіб - довідка внутрішньо переміщеної особи.

Строки розгляду

Посвідчення ветерана праці видаються в день звернення особи, після визначення відповідного статусу. Посвідчення видаються особисто ветеранам праці або за їх дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

Підстави для відмови

Підставами для відмови в наданні послуги є :

 • відсутність підтверджуючих документів
 • не перебування особи на обліку в єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Порядок оскарження

Оскарження дій чи бездіяльності органів соціального захисту здійснюється:

При розгляді спору в судовому порядку особі необхідно звернутись до місцевого загального суду за місцем проживання або за місцезнаходженням відповідача.

Пільги,які надаються ветеранам праці

Ветеранам праці надаються такі пільги:

 • користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів), за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю;

Цей перелік закріплено у ст.7 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Громадянам, які набули статусу ветерана праці, та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, пільги надаються з дня їх звернення про надання пільг.

Що стосується обслуговування ветеранів праці та громадян похилого віку, то воно здійснюється підприємствами, установами й організаціями служби побуту, громадського харчування, торгівлі, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, лікувально-профілактичними закладами та аптеками незалежно від форм власності.

Влаштування ветеранів праці та громадян похилого віку до стаціонарних закладів, а також на обслуговування службами соціального захисту населення здійснюється відповідно до чинного законодавства.