Присвоєння почесного звання мати-героїня та виплата одноразової винагороди

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття звання "Мати-героїня"

Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-ми річного віку 5-ох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Звання "Мати-героїня" є почесним званням України (ст.10 Закону України "Про державні нагороди").

Присвоєння почесного звання "Мати-героїня" провадиться указом Президента України.

Порядок присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

Представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада, організація багатодітних сімей чи місцева служба у справах дітей та сім'ї.

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються органами місцевого самоврядування, подаються Президентові України через відповідні обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації.

Клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня", що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви.

Перелік необхідних документів

Жінка до заяви також подає такі документи:

  1. копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;
  2. копії свідоцтв про народження дітей;
  3. копії документів про освіту дітей;
  4. характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
  5. виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
  6. довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження,та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
  7. за наявності та за бажанням матері - копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

У  нагородному  листі про  присвоєння  почесного  звання «Мати-героїня»,  до   якого  додаються  підтверджуючі  документи, зазначаються  дані  про  кількість  дітей,  дати народження дітей, місце   проживання   або  місце   перебування  кожної  дитини  із зазначенням  адреси  житла,  конкретні  заслуги матері у вихованні дітей, а також у відповідних випадках - причини, обставини та дати смерті  дітей.

Вручення нагрудного знака та посвідчення до почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння відповідного почесного звання.

Особи, удостоєні почесних звань, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань. У разі втрати нагрудного знака або посвідчення удостоєному почесного звання може бути видано дублікати, якщо Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Після смерті удостоєного почесного звання, за наявності спадкоємців, нагрудні знаки та посвідчення до почесних звань залишаються у сім'ї померлого як пам'ять. Якщо у померлої особи,  яку удостоєно почесним званням, відсутні спадкоємці, нагрудні знаки та посвідчення мають бути  передані на зберігання   до   Комісії  державних нагород  та  геральдики  при Президентові України.

Порядок оскарження

У випадку відмови органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації у вчиненні дій для отримання жінкою почесного звання "Мати -героїня", вона має право звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства з метою оскарження відповідних дій/бездіяльності.

Отримання одноразової допомоги жінками, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

Жінка, якій присвоєно почесне звання «Мати-героїня» має право на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому присвоєно почесне звання.

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту) за місцем реєстрації такі документи:

  1. заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;
  2. копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації;
  3. нотаріально засвідчений документ, що підтверджує право уповноваженого представника представляти жінку, якій присвоєно почесне звання (за необхідності) (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268 "Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми").

Заяви з необхідними документами, також можна надіслати поштою або у електронній формі (через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг). Також, заяви про виплату допомоги можна подати  до  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або до центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів відповідному органу соціального захисту населення.

Виплата винагороди здійснюється через відділення поштового зв'язку Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Органи соціального захисту надсилають щокварталу до 10 числа наступного місяця засвідчені в установленому порядку копії відомостей про виплату винагороди структурним підрозділам, які до 15 числа зазначеного місяця подають Мінсоцполітики звіт про виплату винагороди за затвердженою ним формою.

У разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання