Відмінності між версіями «Відкрита інформація»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 7 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
Нормативно-правові акти:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 Закон України «Про інформацію»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 Закон України «Про інформацію»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закон України «Про доступ до публічної інформації»]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закон України «Про доступ до публічної інформації»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 Закон України «Про захист персональних даних»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 Закон України «Про захист персональних даних»]
Рядок 12: Рядок 11:
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»]
Судова практика:
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97 Рішення Конституційного Суду України від 23.06.1997 № 2-зп у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 2 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно правових актів органів Верховної Ради України (справа про акти органів Верховної Ради України)]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97 Рішення Конституційного Суду України від 23.06.1997 № 2-зп у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 2 пункту 3 розділу IV Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно правових актів органів Верховної Ради України (справа про акти органів Верховної Ради України)]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 Постанова Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»]
2 Інформація: поняття, види


Відповідно до п.3 ч.1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»   інформація – це будь-які відомості та/або дані,  які можуть бути збережені  на  матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді.
== Інформація: поняття, види ==
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 Закону України "Про інформацію"]   інформація – це будь-які відомості та/або дані,  які можуть бути збережені  на  матеріальних  носіях або відображені в електронному вигляді.
[[Файл:Інформація.jpg|міні]]


У ст. 20 цього нормативного акту вказується, що за  порядком  доступу  інформація  поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою,  крім тієї,  що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
У ст. 20 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 цього нормативного акту] вказується, що за  порядком  доступу  інформація  поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою,  крім тієї,  що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.


Таким чином, за режимом інформація буває:
Таким чином, за режимом інформація буває:
1) відкрита (публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»));
* '''відкрита''' (публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»));
2) з обмеженим доступом:
* '''з обмеженим доступом''':
конфіденційна (у т.ч. інформація про фізичних та юридичних осіб (ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»));
# [[Конфіденційна інформація|конфіденційна]] (у т.ч. інформація про [[Захист персональних даних|фізичних]] та юридичних осіб (ст.7 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"]));
службова (внутрішньовідомча службова кореспонденція, інформація, зібрана у процесі оперативно-розшукової, контрольно-розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни (ст. 6,9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»));
службова (внутрішньовідомча службова кореспонденція, інформація, зібрана у процесі оперативно-розшукової, контрольно-розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни (ст. 6,9 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"]));
таємна (ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
таємна (ст. 8 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"]).<br />
Таким чином, у ст. 1 встановлено презумпцію відкритості публічної інформації. Іншими словами, «відкрито все, що не заборонено». А випадки обмеження чи закриття вказані у законі.
До  різновидів  конфіденційної  інформації,  за  розголошення  якої  передбачена кримінальна відповідальність, належить:  <br />
 
* [[Лікарська таємниця: поняття, порядок розголошення, відповідальність|лікарська  таємниця]],  <br />
3 Випадки, коли забороняється обмежувати доступ до інформації
* таємниця  листування, <br />
* [[Порушення таємниці голосування|таємниця  голосування]], <br />
* таємниця  усиновлення  (удочеріння),<br />
* нотаріальна таємниця,<br />
* [[Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, комерційну таємницю та торгівельну марку|комерційна]] та [[Зберігання, захист, використання та розкриття банківської таємниці|банківська]]  таємниця,  <br />
* [[Правові наслідки порушення адвокатської таємниці|адвокатська  таємниця]], <br />
* [[Конфіденційна інформація|конфіденційна]]  інформація  про  особу,  <br />
* комп’ютерна інформація з обмеженим доступом. <br />
Таким чином, у ст. 1 '''встановлено презумпцію відкритості публічної інформації'''. Іншими словами, "відкрито все, що не заборонено". А випадки обмеження чи закриття вказані у законі.<br />


Така заборона стосується інформації, яка має суспільну значимість. Так, заборонено обмежувати доступ до такої публічної інформації:
== Як отримати відкриту інформацію? ==
Шляхів існує багато. Найпоширенішими є:
[[Файл:Відкрита інформація 2.jpg|міні]]
# [[Порядок оформлення запитів на інформацію|Запити на публічну інформацію.]]<br />
# Он-лайн ресурси:<br />
* [http://data.gov.ua/ Єдиний державний веб-портал відкритих даних]<br />
* [https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri Єдині та державні реєстри]<br />
* [https://kap.minjust.gov.ua/ Кабінет електронних сервісів] <br />
* офіційні сайти органів влади, підприємств, установ, організацій;<br />
* бази даних тощо
.<br />


1. Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.
==Випадки, коли забороняється обмежувати доступ до інформації ==
2. Відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім абз. 4 ч.1 ст.47 Закону «Про засади запобігання корупції»).
Така заборона стосується інформації, яка має суспільну значущість. <br />
3. Інформація, яка підлягає оприлюдненню.
[[Файл:Відкрита інформація 3.jpg|міні]]
4. Інформація, що становить суспільний інтерес.
Так, заборонено обмежувати доступ до такої публічної інформації:
# Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.
# Відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім абз. 4 ч.1 ст.47 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Закону України "Про засади запобігання корупції"]).
# Інформація, яка підлягає оприлюдненню.
# Інформація, що становить суспільний інтерес.


Відповідно до ст. 15 Закону України «Про інформацію» науково-технічна  інформація  є  відкритою  за  режимом доступу, якщо інше не встановлено законами України.
Відповідно до ст. 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 Закону України «Про інформацію»] науково-технічна  інформація  є  відкритою  за  режимом доступу, якщо інше не встановлено законами України.


Більш детально види інформації, яка не підлягає обмеженню в доступі, наведені у п. 7 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29 вересня 2016 року.
Більш детально види інформації, яка не підлягає обмеженню в доступі, наведені у п. 7 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29 вересня 2016 року].


До таких категорій, зокрема, належать:
До таких категорій, зокрема, належать:


інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов'язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (частина четверта статті 21 Закону № 2657-XII);
* інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов'язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (частина четверта статті 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 Закону України "Про інформацію"]);
 
* інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або державними органами, органами місцевого самоврядування; розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції"] (частина друга статті 60 Закону України "Про запобігання корупції");
інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або державними органами, органами місцевого самоврядування; розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються Законом України «Про запобігання корупції» (частина друга статті 60 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції»);
* відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданій відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page Закону України "Про запобігання корупції"], крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page Закону] (частина шоста статті 6 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page Закону № 2939-VI]);
 
* відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних (стаття 11 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]);
відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону (частина шоста статті 6 Закону № 2939-VI);
* інформація щодо потенційного впливу генетично модифікованих організмів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище (частина друга статті 20 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1103-16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"]);
 
* інформація про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (частина третя статті 15 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"]);
відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних (стаття 11 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»);
* інформація про наявність на території певної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах (частина п'ята статті 24 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"]);
 
* матеріали генерального плану населеного пункту та детального плану території (частина одинадцята статті 17, частина сьома статті 19 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"]);
інформація щодо потенційного впливу генетично модифікованих організмів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище (частина друга статті 20 Закону України від 31 травня 2007 року № 1103-V «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»);
* інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (частина перша статті 32 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"]).<br />
 
інформація про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (частина третя статті 15 Закону України від 24 грудня 1993 року № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи»);
 
інформація про наявність на території певної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах (частина п'ята статті 24 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 
матеріали генерального плану населеного пункту та детального плану території (частина одинадцята статті 17, частина сьома статті 19 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 
інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (частина перша статті 32 Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).
Крім цього, забороняється обмежувати доступ шляхом віднесення до конфіденційної такої інформації:
Крім цього, забороняється обмежувати доступ шляхом віднесення до конфіденційної такої інформації:
* щодо використання бюджетних коштів юридичним особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; пов'язаної з виконанням особами делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; щодо умов постачання суб'єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, товарів, послуг та цін на них; якою володіють суб'єкти господарювання і яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація), зокрема, інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян (частина перша статті 7, частини перша, друга статті 13 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI]);
* персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (частина друга статті 5 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 Закону № 2297-VI]).


щодо використання бюджетних коштів юридичним особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; пов'язаної з виконанням особами делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; щодо умов постачання суб'єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, товарів, послуг та цін на них; якою володіють суб'єкти господарювання і яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація), зокрема, інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян (частина перша статті 7, частини перша, друга статті 13 Закону № 2939-VI);
За загальним правилом не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI], вказану інформацію може бути обмежено в доступі, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (частина п'ята стаття 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI]).
 
персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (частина друга статті 5 Закону № 2297-VI).


За загальним правилом не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2939-VI, вказану інформацію може бути обмежено в доступі, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (частина п'ята стаття 6 Закону № 2939-VI).
Складовою комунального майна є земля (частина перша статті 142 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України], частина перша статті 60 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"]). Відповідно не може бути обмежено доступ до інформації про земельні ділянки, надані приватним особам у власність чи користування, а так само прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали такі ділянки. Вилучення імен фізичних осіб чи найменувань юридичних осіб, яким відповідне майно було надане, з копій документів при їх наданні за запитом на інформацію, є порушенням вимог [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI], крім випадків, передбачених другим реченням частини п'ятої статті 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI].


Складовою комунального майна є земля (частина перша статті 142 Конституції України, частина перша статті 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідно не може бути обмежено доступ до інформації про земельні ділянки, надані приватним особам у власність чи користування, а так само прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали такі ділянки. Вилучення імен фізичних осіб чи найменувань юридичних осіб, яким відповідне майно було надане, з копій документів при їх наданні за запитом на інформацію, є порушенням вимог Закону № 2939-VI, крім випадків, передбачених другим реченням частини п'ятої статті 6 Закону 2939-VI.
Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону № 2939-VI], у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державної[[Розголошення державної таємниці та втрата документів, що містять державну таємницю |таємниці]] нормативно-правових документах, створених суб'єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97 Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року 2-зп]).<br />


Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 Закону № 2939-VI, у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державної таємниці нормативно-правових документах, створених суб'єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп).
=== Інформація про розпорядження бюджетними коштами ===
 
Частиною п’ятою статті 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"] передбачено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі:
3.1. Інформація про розпорядження бюджетними коштами
* до копій відповідних документів
Частиною п’ятою статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі:
* умови отримання цих коштів чи майна
до копій відповідних документів
* прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно
умови отримання цих коштів чи майна
Основне завдання [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"] надати максимум інформації щодо суб’єктів владних повноважень суспільству, адже саме суспільство делегувало таким суб’єктам певні повноваження і фінансує їх через систему податків, а відтак і має право отримувати блага і вимагати визначеної законом або підзаконними актами звітності за провадження такої діяльності.
прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно
Основне завдання Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати максимум інформації щодо суб’єктів владних повноважень суспільству, адже саме суспільство делегувало таким суб’єктам певні повноваження і фінансує їх через систему податків, а відтак і має право отримувати блага і вимагати визначеної законом або підзаконними актами звітності за провадження такої діяльності.
Тому, зазначене вище положення Закону розкриває досить широке коло інформації:
Тому, зазначене вище положення Закону розкриває досить широке коло інформації:
інформація про заробітну плату посадових осіб та держслужбовців, премії та інші надбавки (адже вони виплачуються із бюджету)
* інформація про заробітну плату посадових осіб та держслужбовців, премії та інші надбавки (адже вони виплачуються із бюджету)
інформація про надання земельної ділянки комунальної чи державної власності у приватну власність певній особі або у користування (це розпорядження комунальним або державним майном)
* інформація про надання земельної ділянки комунальної чи державної власності у приватну власність певній особі або у користування (це розпорядження комунальним або державним майном)
інформація про надання службового житла у користування
* інформація про надання службового житла у користування
інформація про будь-які соціальні виплати особам
* інформація про будь-які соціальні виплати особам
Все це і багато іншого – інформація про розпорядження бюджетними (мається на увазі як державний, так і місцевий бюджет) коштами, яка є відкритою і має бути надана на інформаційний запит.
Все це – інформація про розпорядження бюджетними (мається на увазі як державний, так і місцевий бюджет) коштами, яка є відкритою і має бути надана на інформаційний запит.
Важливо також пам’ятати, що відкритою є не тільки інформація про сам факт розпорядження коштами чи майном, а й про осіб, які їх отримали і на яких підставах. Обмеження у доступі до такої інформації можливе тільки у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину і тільки при застосуванні трискладового тесту.
Важливо також пам’ятати, що відкритою є не тільки інформація про сам факт розпорядження коштами чи майном, а й про осіб, які їх отримали і на яких підставах. Обмеження у доступі до такої інформації можливе тільки у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину і тільки при застосуванні трискладового тесту.
3.2. Відомості, зазначені у декларації посадової особи
=== Відомості, зазначені у декларації посадової особи ===
Багато норм щодо відкритості інформації містить антикорупційне законодавство України. Це один із елементів проведеної антикорупційної реформи. Враховуючи величезний інтерес суспільства знати про джерела статків посадовців, законодавець прямо передбачив відкритість деяких відомостей, що зазначені у їх деклараціях.
Багато норм щодо відкритості інформації містить антикорупційне законодавство України. Це один із елементів проведеної антикорупційної реформи. Враховуючи величезний інтерес суспільства знати про джерела статків посадовців, законодавець прямо передбачив відкритість деяких відомостей, що зазначені у їх деклараціях.
Отож, відповідно до ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції» відкритими є відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім:
Отож, відповідно до ст. 47 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page Закону України "Про запобігання корупції"] '''відкритими є відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування''', поданій відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page Закону України "Про запобігання корупції"], '''крім''':
відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків
* відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків
серії та номера паспорта громадянина України,
* серії та номера паспорта громадянина України,
місця проживання,
* місця проживання,
дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації,
* дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації,
місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).
* місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).
Декларації зазначених вище осіб включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.
Декларації зазначених вище осіб включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції.
Доступ до них забезпечується через офіційний веб-сайт https://public.nazk.gov.ua/ .  
Доступ до них забезпечується через офіційний веб-сайт https://public.nazk.gov.ua/ .  
При цьому доступ до Реєстру забезпечено «шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання».
При цьому доступ до Реєстру забезпечено «шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання».
3.3. Інформація, яка підлягає оприлюдненню
=== Інформація, яка підлягає оприлюдненню ===
Будь-яка інформація, яка за законом повинна бути оприлюднена, – є відкритою. Так, наприклад, є відкритою інформація, зазначена у статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації»:
[[Файл:Відкрита інформація.jpg|міні]] <br />
1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
Будь-яка інформація, яка за законом повинна бути оприлюднена, – є відкритою. <br />
2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
Так, наприклад, '''є відкритою інформація, зазначена у статті 15 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону "Про доступ до публічної інформації"]''':
3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
# інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
# нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
5) інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
# перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
# порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
6) інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
# інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
# перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
# інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
# плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
# розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
11) інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
# загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
# звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;<br />
прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
# інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом;
розклад роботи та графік прийому громадян;
# інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
* їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
* прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
* розклад роботи та графік прийому громадян;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
* вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;
* перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
12) інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
* перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
* порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
* систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень.
Окрему увагу варто звернути на відкритість інформації, що міститься у нормативно-правових актах, адже без доведення до відома населення положень цих актів, неможливо гарантувати їх виконання, а також здійснювати громадський контроль за виконанням. Сюди ми відносимо не тільки уже прийняті акти, а й їх проекти. 
Окрему увагу варто звернути на відкритість інформації, що міститься у нормативно-правових актах, адже без доведення до відома населення положень цих актів, неможливо гарантувати їх виконання, а також здійснювати громадський контроль за виконанням. Сюди ми відносимо не тільки уже прийняті акти, а й їх проекти. 
Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 Закону «Про доступ до публічної інформації», у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державної таємниці нормативно-правових документах, створених суб’єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп).
Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закону України "Про доступ до публічної інформації"], у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державної таємниці нормативно-правових документах, створених суб’єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97 Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп]).
3.4. Інформація, що становить суспільний інтерес
=== Інформація, що становить суспільний інтерес ===
Стаття 50 Конституції України визначає, що не може бути засекречено інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Утім, за буквального прочитання закону засекреченою є таємна інформація, зокрема відповідно до закону про державну таємницю. Закон «Про інформацію» встановлює (ч. 4 ст. 21), що не лише до таємної, але й до всієї інформації з обмеженим доступом не може бути віднесено такі відомості:
Стаття 50 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України] визначає, що не може бути засекречено інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Утім, за буквального прочитання закону засекреченою є таємна інформація, зокрема відповідно до закону про державну таємницю. [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110106 Закон України "Про інформацію"] встановлює (ч. 4 ст. 21), що не лише до таємної, але й до всієї інформації з обмеженим доступом не може бути віднесено такі відомості:
1)    про стан довкілля,  якість харчових продуктів і  предметів побуту;
# про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
2)    про аварії,  катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації,  що сталися або можуть статися і  загрожують безпеці людей;
# про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації,  що сталися або можуть статися і  загрожують безпеці людей;
3)    про   стан   здоров'я  населення,  його  життєвий  рівень, включаючи  харчування,  одяг,  житло,  медичне  обслуговування  та соціальне   забезпечення,   а   також  просоціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
#про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а   також  про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
4)    про  факти  порушення  прав  і  свобод  людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів  державної  безпеки,  пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором   1932-1933  років  в  Україні  та  іншими  злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
# про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів  державної  безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
5)    про  незаконні  дії  органів  державної   влади,   органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
# про  незаконні  дії  органів  державної   влади,   органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
6)    щодо  діяльності  державних  та  комунальних  унітарних підприємств,  господарських  товариств, у статутному капіталі яких більше   50   відсотків   акцій   (часток)  належать  державі  або територіальній  громаді,  а  також  господарських  товариств, 50 і більше  відсотків  акцій  (часток)  яких  належать  господарському товариству,  частка  держави  або  територіальної  громади в якому становить  100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;
# щодо  діяльності  державних  та  комунальних  унітарних підприємств,  господарських  товариств, у статутному капіталі яких більше   50   відсотків   акцій   (часток)  належать  державі  або територіальній  громаді,  а  також  господарських  товариств, 50 і більше  відсотків  акцій  (часток)  яких  належать  господарському товариству,  частка  держави  або  територіальної  громади в якому становить  100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;
7)    інші  відомості,  доступ  до  яких  не  може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
# інші  відомості,  доступ  до  яких  не  може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
== Корисні посилання ==
* Єдиний державний веб-портал відкритих даних: http://data.gov.ua/
* Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:  https://public.nazk.gov.ua/
* Перелік відкритих реєстрів: https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri<br />


4 Корисні посилання
[[Категорія: Цивільне право]]
Єдиний державний веб-портал відкритих даних: http://data.gov.ua/
[[Категорія: Адміністративне право]]
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:  https://public.nazk.gov.ua/
[[Категорія: Кримінальне право]]
Перелік відкритих реєстрів: https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]
[[Категорія: Територіальні органи]]

Поточна версія на 14:57, 23 квітня 2020

Нормативна база

Інформація: поняття, види

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 1 Закону України "Про інформацію" інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Інформація.jpg

У ст. 20 цього нормативного акту вказується, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Таким чином, за режимом інформація буває:

 • відкрита (публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом (ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»));
 • з обмеженим доступом:
 1. конфіденційна (у т.ч. інформація про фізичних та юридичних осіб (ст.7 Закону України "Про доступ до публічної інформації"));
 2. службова (внутрішньовідомча службова кореспонденція, інформація, зібрана у процесі оперативно-розшукової, контрольно-розвідувальної діяльності, у сфері оборони країни (ст. 6,9 Закону України "Про доступ до публічної інформації"));
 3. таємна (ст. 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

До різновидів конфіденційної інформації, за розголошення якої передбачена кримінальна відповідальність, належить:

Таким чином, у ст. 1 встановлено презумпцію відкритості публічної інформації. Іншими словами, "відкрито все, що не заборонено". А випадки обмеження чи закриття вказані у законі.

Як отримати відкриту інформацію?

Шляхів існує багато. Найпоширенішими є:

Відкрита інформація 2.jpg
 1. Запити на публічну інформацію.
 2. Он-лайн ресурси:

.

Випадки, коли забороняється обмежувати доступ до інформації

Така заборона стосується інформації, яка має суспільну значущість.

Відкрита інформація 3.jpg

Так, заборонено обмежувати доступ до такої публічної інформації:

 1. Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.
 2. Відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім абз. 4 ч.1 ст.47 Закону України "Про засади запобігання корупції").
 3. Інформація, яка підлягає оприлюдненню.
 4. Інформація, що становить суспільний інтерес.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про інформацію» науково-технічна інформація є відкритою за режимом доступу, якщо інше не встановлено законами України.

Більш детально види інформації, яка не підлягає обмеженню в доступі, наведені у п. 7 Постанови Пленуму ВАСУ № 10 від 29 вересня 2016 року.

До таких категорій, зокрема, належать:

 • інформація про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов'язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (частина четверта статті 21 Закону України "Про інформацію");
 • інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або державними органами, органами місцевого самоврядування; розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються Законом України "Про запобігання корупції" (частина друга статті 60 Закону України "Про запобігання корупції");
 • відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону (частина шоста статті 6 Закону № 2939-VI);
 • відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних (стаття 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань");
 • інформація щодо потенційного впливу генетично модифікованих організмів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище (частина друга статті 20 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів");
 • інформація про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам (частина третя статті 15 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи");
 • інформація про наявність на території певної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах (частина п'ята статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");
 • матеріали генерального плану населеного пункту та детального плану території (частина одинадцята статті 17, частина сьома статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");
 • інформація про зареєстровані права та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (частина перша статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Крім цього, забороняється обмежувати доступ шляхом віднесення до конфіденційної такої інформації:

 • щодо використання бюджетних коштів юридичним особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; пов'язаної з виконанням особами делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг; щодо умов постачання суб'єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, товарів, послуг та цін на них; якою володіють суб'єкти господарювання і яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація), зокрема, інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян (частина перша статті 7, частини перша, друга статті 13 Закону № 2939-VI);
 • персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень (частина друга статті 5 Закону № 2297-VI).

За загальним правилом не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону № 2939-VI, вказану інформацію може бути обмежено в доступі, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину (частина п'ята стаття 6 Закону № 2939-VI).

Складовою комунального майна є земля (частина перша статті 142 Конституції України, частина перша статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Відповідно не може бути обмежено доступ до інформації про земельні ділянки, надані приватним особам у власність чи користування, а так само прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали такі ділянки. Вилучення імен фізичних осіб чи найменувань юридичних осіб, яким відповідне майно було надане, з копій документів при їх наданні за запитом на інформацію, є порушенням вимог Закону № 2939-VI, крім випадків, передбачених другим реченням частини п'ятої статті 6 Закону № 2939-VI.

Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 Закону № 2939-VI, у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державноїтаємниці нормативно-правових документах, створених суб'єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп).

Інформація про розпорядження бюджетними коштами

Частиною п’ятою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" передбачено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі:

 • до копій відповідних документів
 • умови отримання цих коштів чи майна
 • прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно

Основне завдання Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати максимум інформації щодо суб’єктів владних повноважень суспільству, адже саме суспільство делегувало таким суб’єктам певні повноваження і фінансує їх через систему податків, а відтак і має право отримувати блага і вимагати визначеної законом або підзаконними актами звітності за провадження такої діяльності. Тому, зазначене вище положення Закону розкриває досить широке коло інформації:

 • інформація про заробітну плату посадових осіб та держслужбовців, премії та інші надбавки (адже вони виплачуються із бюджету)
 • інформація про надання земельної ділянки комунальної чи державної власності у приватну власність певній особі або у користування (це розпорядження комунальним або державним майном)
 • інформація про надання службового житла у користування
 • інформація про будь-які соціальні виплати особам

Все це – інформація про розпорядження бюджетними (мається на увазі як державний, так і місцевий бюджет) коштами, яка є відкритою і має бути надана на інформаційний запит. Важливо також пам’ятати, що відкритою є не тільки інформація про сам факт розпорядження коштами чи майном, а й про осіб, які їх отримали і на яких підставах. Обмеження у доступі до такої інформації можливе тільки у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину і тільки при застосуванні трискладового тесту.

Відомості, зазначені у декларації посадової особи

Багато норм щодо відкритості інформації містить антикорупційне законодавство України. Це один із елементів проведеної антикорупційної реформи. Враховуючи величезний інтерес суспільства знати про джерела статків посадовців, законодавець прямо передбачив відкритість деяких відомостей, що зазначені у їх деклараціях. Отож, відповідно до ст. 47 Закону України "Про запобігання корупції" відкритими є відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"крім:

 • відомостей щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків
 • серії та номера паспорта громадянина України,
 • місця проживання,
 • дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації,
 • місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).

Декларації зазначених вище осіб включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції. Доступ до них забезпечується через офіційний веб-сайт https://public.nazk.gov.ua/ . При цьому доступ до Реєстру забезпечено «шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання».

Інформація, яка підлягає оприлюдненню

Відкрита інформація.jpg


Будь-яка інформація, яка за законом повинна бути оприлюднена, – є відкритою.
Так, наприклад, є відкритою інформація, зазначена у статті 15 Закону "Про доступ до публічної інформації":

 1. інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
 2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 3. перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
 5. інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
 6. перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
 7. інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
 8. плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 9. розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 10. загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 11. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 12. інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом;
 13. інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:
 • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень.

Окрему увагу варто звернути на відкритість інформації, що міститься у нормативно-правових актах, адже без доведення до відома населення положень цих актів, неможливо гарантувати їх виконання, а також здійснювати громадський контроль за виконанням. Сюди ми відносимо не тільки уже прийняті акти, а й їх проекти.  Не можуть бути віднесені до службової інформації відомості, які підлягають оприлюдненню згідно зі статтею 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі відомості, що містяться у не віднесених до державної таємниці нормативно-правових документах, створених суб’єктом владних повноважень, зокрема у посадових інструкціях, яким властиві усі ознаки нормативно-правового акта і які встановлюють загальні правила поведінки, застосовуються неодноразово та після реалізації не вичерпують свою дію (абзац четвертий пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 23 червня 1997 року № 2-зп).

Інформація, що становить суспільний інтерес

Стаття 50 Конституції України визначає, що не може бути засекречено інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Утім, за буквального прочитання закону засекреченою є таємна інформація, зокрема відповідно до закону про державну таємницю. Закон України "Про інформацію" встановлює (ч. 4 ст. 21), що не лише до таємної, але й до всієї інформації з обмеженим доступом не може бути віднесено такі відомості:

 1. про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
 2. про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації,  що сталися або можуть статися і  загрожують безпеці людей;
 3. про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а   також  про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
 4. про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів  державної  безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
 5. про  незаконні  дії  органів  державної   влади,   органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
 6. щодо  діяльності  державних  та  комунальних  унітарних підприємств,  господарських  товариств, у статутному капіталі яких більше   50   відсотків   акцій   (часток)  належать  державі  або територіальній  громаді,  а  також  господарських  товариств, 50 і більше  відсотків  акцій  (часток)  яких  належать  господарському товариству,  частка  держави  або  територіальної  громади в якому становить  100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;
 7. інші  відомості,  доступ  до  яких  не  може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України,  згода  на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Корисні посилання