Утворення та реєстрація громадського об'єднання зі статусом юридичної особи

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 209 "Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164" державна реєстрація проводиться виключно державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (далі - державні реєстратори), посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі - посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб (далі — перелік), яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — реєстри). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення (прийняття) включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав).

Посадові особи мають право приймати рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком.

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань може проводитися на підставі надісланих заявником державному реєстратору, посадовій особі електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документів в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів в паперовій формі. Електронні копії документів в паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника. Державний реєстратор, посадова особа проводить перевірку такого підпису через офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу та завантажує результати такої перевірки до реєстру, крім випадків відсутності доступу до зазначеного веб-сайту.

Державна реєстрація проводиться невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації. Документи для державної реєстрації, які подані не у повному обсязі або не відповідають законодавству, не розглядаються та повертаються заявникові без оформлення відповідного рішення з одночасним усним повідомленням заявнику про повний перелік документів, що повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані. Якщо документи для державної реєстрації надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, таке повідомлення заявнику здійснюється електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку.

Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців чи громадських формувань, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено переліком.

Сплата адміністративного збору може підтверджуватися електронною копією (у тому числі скрін-копією) відповідного платіжного документа.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію благодійних організацій, громадських об’єднань, предметом діяльності яких є надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.

Що таке громадське об’єднання

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» (далі - Закон) громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи: переваги та недоліки

Під час створення громадського об'єднання засновники повинні визначитись, чи вони бажають створити громадське об'єднання зі статусом юридичної особи чи без.

Створення громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має свої переваги та недоліки.

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має такі переваги:

 • може мати власне відокремлене майно;
 • бути учасником цивільних правовідносин;
 • мати власну печатку, розрахунковий рахунок у банку;
 • мати зареєстровану у встановленому порядку символіку;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • створювати свої відокремлені підрозділи;
 • бути позивачем та відповідачем у суді;
 • здійснювати господарську діяльність.

Тож громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має змогу орендувати приміщення, укладати інші цивільно-правові договори, брати на роботу працівників тощо.

Створення громадського об'єднання без статусу юридичної особи не надає зазначених вище можливостей.

Проте поряд з перевагами є ряд недоліків, а саме:

 • дещо складніша процедура реєстрації, порівняно з реєстрацією громадського об'єднання без статусу юридичної особи;
 • обов'язок вести податкову та фінансову звітність, а це означає, що необхідно наймати бухгалтера громадського об'єднання.

Отже, якщо метою громадського об'єднання є діяльність, пов'язана зі здійсненням господарської діяльності, якщо мета громадського об'єднання не може бути реалізована без найму працівників, якщо засновники бажають створювати в окремих регіонах відокремлені підрозділи, осередки громадського об'єднання, засновувати газети чи періодичні видання, брати участь у різноманітних проектах та грантах, що передбачають фінансування певних цілей, на які спрямована діяльність громадського об'єднання, то неодмінно слід обирати шлях створення громадського об'єднання зі статусом юридичної особи.

Утворення громадського об'єднання

Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Установчі збори засновників є правомочними, якщо на них присутні не менше двох осіб.

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

Засновниками громадської спілки не можуть бути:

 • політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення;
 • юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа;
 • юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (стаття 7 Закону).

Учасниками громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

Учасниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними (стаття 8 Закону).

Протокол громадського об'єднання

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:

 1. дату та місце проведення установчих зборів;
 2. осіб, які брали участь в установчих зборах;
 3. рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;
 5. рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
 6. рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
 7. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та діяльності громадського об'єднання. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. Громадські об'єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним (пункт 8 статті 9 Закону).

З зразком протоколу можна ознайомитись за наступним посиланням

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

 • щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 • щодо юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Найменування громадського об'єднання

Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час її утворення.

Найменування громадського об'єднання складається з двох частин – загальної та власної назв.

Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

У загальній назві зазначається організаційно-правова форма «громадська організація».

Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому законом порядку.

Важливо відмітити, що власна назва громадського об'єднання не може містити:

 • найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 • власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 • інші позначення, використання яких обмежено законом.

Власна назва громадського об'єднання не може містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.

Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання («дитяча», «молодіжна», «всеукраїнська») та може містити інформацію про її вид («екологічна», «правозахисна» тощо).

Крім того, власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом (стаття 10 Закону).

Статут громадського об'єднання

Статут громадського об'єднання має містити відомості про:

 1. Найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;
 2. Мету (цілі) та напрями її діяльності;
 3. Порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки її членів (учасників);
 4. Повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни;
 5. Періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 6. Порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед її членами (учасниками);
 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
 8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
 9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання;
 10. Порядок внесення змін до статуту;
 11. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску (стаття 11 Закону).

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать вказаному закону. З типовим статутом можна ознайомитись за наступним посиланням

Реєстрація громадського об'єднання

Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання певні документи.

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про утворення такого громадського об’єднання.

Документи, що подаються для реєстрації громадського об'єднання зі статусу юридичної особи Документи, що подаються для реєстрації громадського об'єднання без статусу юридичної особи
 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;
 3. документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
 4. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 5. установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 6. реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах);
 7. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 8. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 9. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента (частина перша статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).
 1. заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 3. відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 4. відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) (стаття 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою, яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню, якщо заява надсилається поштовим відправленням.

Зверніть увагу, що подається заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (Форма 4) згідно Наказу Міністерства юстиції Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань також із зразком заповнення даної заяви можна ознайомитись за посиланням

Зверніть увагу!

з 11 липня 2021 року ОБОВ'ЯЗКОВЕ подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структури власності як при первинній реєстрації громадського об'єднання так і для тих ГО, що були зареєстровані раніше.

Всі документи подаються (надсилаються) в 1 примірнику (за виключенням надсилання поштою).

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Законом передбачено, що даний термін може бути продовжений суб'єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Реєстрація громадської організації здійснюється безоплатно.

Корисні посилання

Див. також