Відокремлені підрозділи громадських об’єднань зі статусом юридичної особи: поняття, ознаки, види

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття та види відокремлених підрозділів

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України “Про громадські об’єднання” громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Цивільний кодекс України передбачає два види відокремлених підрозділів: філії та представництва. Відповідно до частини 1 статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

Згідно частини 2 статті 95 Цивільного кодексу України представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Таким чином, різниця між філією і представництвом полягає в обсязі та характері виконуваних ними функцій. Якщо філія виконує всі або частину функцій громадського об’єднання, то представництво здійснює лише представництво та захист її інтересів.

  Таким чином, якщо громадське об’єднання має на меті здійснювати повноцінну діяльність, для цього необхідно утворювати філію. Для організації своєї діяльності філія може відкрити поточні рахунку в установах банку, мати печатку та штамп зі своїм найменуванням та найменуванням громадського об’єднання.
Якщо основною метою громадського об’єднання є представлення інтересів, то для такої діяльності достатньо утворити представництво.

Майно та кошти, якими користується та розпоряджається відокремлений підрозділ, належать громадському об’єднанню.

Громадські об’єднання, в свою чергу, передають своїм філіям і представництвам певне майно та затверджують положення про них, що визначають зміст і порядок їх діяльності.

Відповідно до частини 3 статті 95 Цивільного кодексу України філії та представництва не є юридичними особами, тобто вони не можуть мати на своєму балансі майно чи кошти.

Порядок створення відокремлених підрозділів

Питання створення відокремлених підрозділів визначено у статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
- Файл:Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи.doc;‎
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення - відокремленого підрозділу.

Під час реєстрації створення відокремленого підрозділу вносяться дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи:

  • ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
  • найменування відокремленого підрозділу;
  • місцезнаходження відокремленого підрозділу;
  • види діяльності відокремленого підрозділу;
  • відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
  • відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
  • відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
  • інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти.

Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаєтьсяФайл:ЗАЯВА.doc про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається Файл:ЗАЯВА про припинення.docпро державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.

Діяльність відокремлених підрозділів

Питання діяльності відокремлених підрозділів передбачено статтею 13 Закону України “Про громадські об’єднання”.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів.

 Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.