Відокремлені підрозділи громадських об’єднань зі статусом юридичної особи: поняття, ознаки, види

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону України "Про громадські об’єднання" (далі - Закон) громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Види відокремлених підрозділів:

♦ філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій (частина перша статті 95 Цивільного кодексу України);

♦ представництва - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи (частина друга статті 95 Цивільного кодексу України).

Таким чином, різниця між філією і представництвом полягає в обсязі та характері виконуваних ними функцій. Якщо філія виконує всі або частину функцій громадського об’єднання, то представництво здійснює лише представництво та захист її інтересів.

Якщо громадське об’єднання має на меті здійснювати повноцінну діяльність, для цього необхідно утворювати філію. Для організації своєї діяльності філія може відкрити поточні рахунку в установах банку, мати печатку та штамп зі своїм найменуванням та найменуванням громадського об’єднання.

Якщо основною метою громадського об’єднання є представлення інтересів, то для такої діяльності достатньо утворити представництво.

Порядок створення відокремлених підрозділів

Алгоритм дій:

→ перевірка у статусі громадського о'єднання можливість утворення відокремленого підрозділі відповідно до пункту 9 частини першої статті 11 Закону. У випадку відсутності такої можливості потрібно внести необхідні зміни у статут об'єднання щодо утворення відомкремленого підрозділу;

→ прийняття рішення про утворення відокремленого підрозділу (у тому числі його назва, місце розташування та кандидатура керівника) шляхом проведення зборів уповноваженого органу (загальні збори, правління) або одноосібно головою громадського об'днання залежно від порядку, передбаченого статутом;

реєстрація відокремленого підрозділу:

Документи для реєстрації відокремленого підрозділу подаються територіальному органу Міністерства юстиції України за місцем знаходження громадського об'днання.

Перелік необхідних документів:

 1. заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;
 3. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 4. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 5. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.);
 6. документ, що підтверджує повноваження представника (якщо документи подаються уповноваженою особою) (частина сімнадцята статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій (особисто заявником або поштовим відправленням) або електронній формі (якщо портал електронних послуг надає таку можливість).

Вартість

Реєстрації відокремлено підрозділу здійснюється безкоштовно.

Строк розгляду

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації щодо громадського об’єднання здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації (пункт 7 частини першої статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Діяльність відокремлених підрозділів

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання.

Положення про відокремлений підрозділ містить інформацію про:

 • найменування відокремленого підрозділу;
 • назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів;
 • порядок обрання (призначення);
 • строк повноважень;
 • перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів (абзац третій частини другої статті 13 Закону).

Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

Майно та кошти, якими користується та розпоряджається відокремлений підрозділ, належать громадському об’єднанню.

Див. також