Створення фермерського господарства

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Головні етапи створення фермерського господарства

Згідно з частинною першою статті 5 Закону України "Про фермерське господарство", яка передбачає, що право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.

Згідно з частиною другою статті 1 Закону України "Про фермерське господарство" може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї, відповідно до закону.

Тобто особі, яка виявила бажання створити фермерське господарство, в першу чергу необхідно отримати земельну ділянку для ведення господарства (Виділення земельної ділянки для ведення фермерського господарства). А відповідно до ст. 7 Закону, отримати земельну ділянку у власність або в оренду з метою ведення фермерського господарства особа може тільки після звернення з заявою про таке отримання. Якщо бажана земельна ділянка належить до земель, які перебувають у державній власності, то заява про отримання ділянки особа подає до районної державної адміністрації, а якщо ділянка перебуває у комунальній власності то необхідно звертатися до місцевої, сільської ради або об'єднаної територіальної громади.

Після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі України та права власності на неї у реєстраційній службі або укладення договору оренди земельної ділянки та державної реєстрації права оренди у реєстраційній службі на ім’я майбутнього фермера фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Також необхідно обов’язково подати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. Після винесення протягом одного місяця позитивного рішення про задоволення заяви особа може зареєструвати фермерське господарство.

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою - підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається членами однієї сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, зареєстрований як фізична особа - підприємець і визначений договором про створення сімейного фермерського господарства. Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним один із членів господарства. Умови договору про створення сімейного фермерського господарства визначають:

 • найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 • порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
 • правовий режим спільного майна членів господарства;
 • порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
 • порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 • трудові відносини членів господарства, інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Для того, щоб зареєструвати право на землю слід звертатися до суб'єктів державної реєстрації прав, наділених відповідними повноваженнями, або нотаріусів. Нотаріуси наділені повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно і можуть реєструвати права без вчинення нотаріальних дій щодо такого майна. Реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться будь-яким державним реєстратором незалежно від місцезнаходження такої ділянки в межах області.

Ключовим для власників земель є те, що тепер при реєстрації нерухомості не буде видаватися свідоцтво про право на нерухомість. Факт володіння нерухомістю буде підтверджуватися рішенням реєстратора про реєстрацію права на нерухомість, яке буде оформлятися в електронному вигляді. При цьому момент, з якого право зареєстровано – це момент опублікування такого рішення на веб-порталі Міністерства юстиції України. На руки власник може отримати роздруківку згаданого рішення, але на нього не ставиться ні підпис, ні печатка реєстратора.

У той же час, досить зручним є відкриття доступу до реєстру через інтернет. Так, можна не виходячи з дому перевірити інформацію про будь-яку нерухомість на території України (якщо, звичайно, така інформація в реєстрі вказана).

Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових прав, ви станете повноправним власником земельної ділянки та в подальшому зможете розпорядитись нею за власним розсудом. Саме після реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється право власності.

Також не мало важливим є проведення установчих зборів фермерського господарства, на яких мають вирішитись наступні питання:

 • укладення засновниками фермерського господарства установчого договору, якщо дане господарство засновується більш ніж однією особою;
 • затвердження членами фермерського господарства його статуту;
 • вибори голови фермерського господарства;
 • призначення відповідального за державну реєстрацію фермерського господарства.

Наступними етапами створення фермерського господарства є, так звані, післяреєтраційні процедури. До них відносяться:

 • реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ;
 • реєстрація у Державній податковій службі;
 • реєстрація платником єдиного соціального внеску;
 • відкриття рахунків у банку.

До 2017 року в цей перелік входило і виготовлення печатки. Проте 19 липня 2017 року в Україні набрав чинності Закон № 1982 VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями». Таким чином, для бізнесу скасовується обов'язкове використання печаток на документах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 565 затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств», які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з пунктом 2 Порядку право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України "Про фермерське господарство" та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Куди звернутись

Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до Головного управління Держземагентства у області. Для отримання земельної ділянки із земель комунальної власності - до місцевої, сільської ради або об'єднаної територіальної громади ради.

Після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі України та права власності на неї у реєстраційній службі або укладення договору оренди земельної ділянки та державної реєстрації права оренди у реєстраційній службі на ім’я майбутнього фермера фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осібм або фізичних осіб-підприємців.

Наступним кроком є здійснення реєстрації в органах статистики та отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) потрібно звернутися до органу статистики за місцем реєстрації юридичної особи. Облік в фіскальній службі є обов’язковим. Підставою для взяття на облік є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичних осіб-підприємців.

Фермерському господарству відразу необхідно обрати систему оподаткування, обліку та звітності. Як юридична особа, фермерське господарство, що використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), відповідно до законодавства є платником єдиного соціального внеску.

Робота фермерського господарства, на сьогоднішній день, не можлива без рахунків в банках. Отож наступним етапом є співпраця з банком України вибір якого здійснюється фермером на власний розсуд. Перелік документів, необхідних для відкриття банківського рахунку, включає по різних банках від 7 до 18 позицій.

Перелік необхідних документів

У заяві для отримання земельної ділянки зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Заяву громадянина про надання земельної ділянки для створення фермерського господарства державна адміністрація або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з власником землі або землекористувачем, землевпорядними, природоохоронними і санітарними органами, органом архітектури та затверджується відповідно до чинного законодавства. Зручною є і можливість через нотаріуса проводити не тільки реєстрацію нерухомості, у відношенні якої проводилися нотаріальні дії, але і всі інші реєстраційні операції. Крім цього, подати документи можна і через центри надання адміністративних послуг. Далі необхідно підготувати пакет документів, який включатиме:

 1. витяг з Державного земельного кадастру;
 2. копію та оригінал паспорту заявника;
 3. копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
 4. документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу чи дарування, рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо);
 5. довіреність, якщо документи подаються представником;
 6. оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.
 7. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
 8. заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість,
 9. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.

Дані документи подаються до Центру надання адміністративних послуг, за місцем реєстрації права власності, де заповняється Заява про реєстрацію права, що друкується реєстратором центру та заявником на місці. Далі подані документи вносяться до реєстру та подаються на розгляд до державного реєстратора. Для державної реєстрації фермерського господарства без статусу юридичної особи, що працюватиме в формі фізичної особи — підприємця слід підготувати такі документи:

 1. заяву на реєстрацію (за установленою формою);
 2. договір про створення сімейного фермерського господарства;
 3. протокол про створення й реєстрацію присутніх осіб;
 4. документ, що посвідчує право власності, оренди земельної ділянки або ділянок;
 5. документ, що посвідчує ступінь спорідненості або факт належності до однієї сім’ї, родини.

Важливо також те, що витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК) не має потреби подавати у випадку, коли документи, які є підставою виникнення, переходу чи припинення права власності або інших прав, містять в собі інформацію про кадастровий номер.

Фермерське господарство може бути зареєстрованим за місцем проживання засновника або за місцем знаходження земельної ділянки. Також необхідно засвідчити нотаріусом підписів засновників у статуті та установчому договорі про створення фермерського господарства (у двох примірниках). Засновницькі документи мають бути надруковані, прошиті, пронумеровані та підписані. Підписи голови та засновників на засновницьких документах повинен бути посвідчений нотаріусом.

До відділу статистики подаються наступні документи:

 • заяву;
 • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та її ксерокопію (для уточнення даних про юридичну особу);
 • документ, що підтверджує оплату збору за отримання довідки з відміткою банку;
 • документ, що підтверджує повноваження особи (довіреність, тощо).

Довідка з ЄДРПОУ видається лише після надходження до органів статистики даних від державного реєстратора.

Для взяття на облік платником податків до органу фіскальної служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи подається:

 • заява за ф. №1-ОПП;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • копія документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Одночасно з поданням заяви та копій вказаних вище документів пред'являються їх оригінали.

Для ефективної роботи фермерського господарства з банком останні установи вимагають подання наступних документів:

 • заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. Її підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;
 • виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 • копію належним чином зареєстрованого Статуту фермерського господарства, засвідчену нотаріусом чи органом, який реєструє;
 • копію документа (ф. №4-ОПП), що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріусом або уповноваженим працівником банку;
 • картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів фермерського господарства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріусом або вищою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитку печатки підприємства;
 • довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України (оригінал). В обов'язковому порядку в зазначеній довідці має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання протягом 30 днів до органів Пенсійного фонду України;
 • копію довідки про внесення підприємства до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріусом або органом, що видав довідку, чи уповноваженим працівником банку.

Зазвичай установи банків вимагають додатково надати копії чотирьох сторінок паспорта та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду усіх осіб, які мають право першого та другого підпису на фінансових документах, копії документів (накази, розпорядження, протоколи) про призначення осіб, які мають право першого та другого підписів у картці із зразками підписів, на відповідні посади.

Строки розгляду питання

Заяву громадянина про надання земельної ділянки для створення фермерського господарства державна адміністрація або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Зверніть увагу на те, щоб у договорі з землевпорядною організацією були вказані конкретні терміни виконання робіт. Термін виконання робіт згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців. Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору документів складає 5 робочих днів. Слід також зазначити, що Закон надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24х та 2х годин, проте збір за реєстрацію права в таких випадках буде значно більшим. Зі спливом вказаного строку, рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі, такий витяг у паперовій формі надається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути прийнято в місячний термін. При проведенні реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, Державної фіскальної служби відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, чи заяви від платника податків. Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної фіскальної служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік, або за його згодою не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік вона може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі в органі державної податкової служби. Крім того, належить подбати про те, щоб фермерському господарству видали одну копію довідки за формою №4-ОПП, яку потрібно пред'являти в установах банків, де буде відкрито поточні рахунки підприємства та в інших органах державної влади.

Підстави для відмови

Рішення про відмову у наданні Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивовано. Підставами відмови відповідно до статті 118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно - територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.

Підстави для відмови в прийнятті заяви реєстраційною службою:

 • заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.

Підстави для відмови в державній реєстрації:

 1. заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 2. заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою
 3. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень""
 4. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження
 5. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями
 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно
 7. після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав
 8. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 9. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

Порядок оскарження (позасудовий та судовий)

Заявник може оскаржити рішення про відмову в державній реєстрації фермерського господарства до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

 1. повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 2. зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
 3. викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 4. відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
 5. підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

В судовому порядку скарга розглядається згідно вимог КУпАП.