Державна реєстрація фізичної особи – підприємця

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття "державна реєстрація фізичної особи - підприємця"

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця (далі - ФОП) - офіційне визнання шляхом засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про фізичну особу - підприємця.

Куди звернутися

Порядок державної реєстрації ФОП

Реєстрацію фізичних осіб - підприємців уповноважені здійснювати :

Реєстрацію як ФОП для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, здійснює державний реєстратор за адресою їх тимчасового проживання без вимоги наявності реєстрації місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій (стаття 4 Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції").

Реєстрація внутрішньо переміщеної особи (у тому числі осіб, які перемістилася з тимчасово окупованої території) як ФОП здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (частина шоста статті 7 Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб").

Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Підстави проведення державної реєстрації

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:

Форми подання документів для державної реєстрації

 1. Паперова форма: документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням (бажано цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).
 2. Електронна форма: документи подаються заявником через портал електронних сервісів.

Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації, такі:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем).

Проведення державної реєстрації в електронній формі

Увага! Для того, щоб подати заяву для державної реєстрації фізичної особи - підприємця необхідно зареєструватися на сайті за посиланням https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop та виконати вказані на сайті дії.

Заява формується заявником у електронній формі з обов’язковим долученням до неї електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів, опису поданих заявником документів для державної реєстрації, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі подаються з обов’язковим накладенням заявником власного кваліфікований електронний підпису.

Після формування заяви та долучення до неї документів для державної реєстрації в електронній формі такі заява та документи за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру блокуються для можливості редагування.

Моментом прийняття заяви та документів вважається дата і час реєстрації заяви у Єдиному державному реєстрі.

Перелік та зразки необхідних документів:

 1. заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (форма - 1), в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування;
 2. нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
 3. договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України "Про фермерське господарство";
 4. паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідка на постійне або тимчасове проживання (якщо документи подаються особисто заявником);
 5. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (у випадку подання документів представником) (стаття 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань").

Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру.

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 4. документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
 5. заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена (стаття 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Вартість

За проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця справлення плати законодавством не передбачено.

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів (пункт 1 частини першої статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань").

Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

 1. подання документів або відомостей не в повному обсязі;
 2. невідповідність документів вимогам до оформлення документів;
 3. невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, що містяться в інформаційних системах інших органів державної влади;
 4. несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі, у випадках передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань";
 5. подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення (стаття 27 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань").
Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

Підстави для відмови у державній реєстрації ФОП:

 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 2. у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 3. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 4. документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;
 5. наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
 6. наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як ФОП;
 7. подані документи суперечать вимогам законів України (частина друга статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.
Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Оскарження рішення про відмову у проведенні державної реєстрації ФОП

До територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган, протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю (частина третя статті 34 Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань").

Див. додатково консультацію "Порядок оскарження реєстраційних дій державного реєстратора".

Строк розгляду скарги

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян" з урахуванням особливостей, передбачених законодавством, які обраховуються з моменту реєстрації її суб'єктом розгляду скарги.

Вимоги до скарги

Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

 1. повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 2. зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
 3. викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 4. відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;
 5. підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги (стаття 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Державна реєстрація змін щодо відомостей про фізичну особу-підприємця

Документи, що подаються для державної реєстрації змін щодо відомостей про фізичну особі-підприємця:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 2. документ про сплату адміністративного збору - 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця (станом на 01 вересня 2020 року - 210 гривень 20 коп.);
 3. копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;
 5. договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України "Про фермерське господарство";
 6. договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (частина третя статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Дії, які потрібно виконати після реєстрації

Після того як фізична особа зареєструвалася підприємцем їй потрібно:

 1. стати на податковий облік в територіальному органі Державної фіскальної служби;
 2. для подання податкової звітності в електронній формі - отримати сертифікат електронного ключа в центрі сертифікації ключів, наприклад на сайті АЦСК "Україна";
 3. якщо особа планує отримувати дохід у безготівковій формі, потрібно відкрити поточний рахунок підприємця в банківській установі.

Див. також