Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Valentyna.nykonchuk.

Нормативна база

Праця іноземців та осіб без громадянства

Право на зайнятість в Україні мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України згідно ч. 4 ст. 3 Закону України "Про зайнятість населення"

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено законами та/або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та осіб без громадянства поділяються на тих кому для працевлаштування потрібен дозвіл на працевлаштування і тих хто може працювати без отримання такого дозволу.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону України "Про зайнятість населення").

Видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами Служби безпеки України.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства кожним роботодавцем.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

Іноземець або особа без громадянства може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства, або добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства (ч. 5 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Категорії іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування яких необхідно отримати дозвіл

Дозвіл видається або продовжується для таких категорій осіб (якщо інше не встановлено законом та/або ратифікованими міжнародними договорами):

 1. іноземні наймані працівники;
 2. відряджені іноземні працівники;
 3. внутрішньокорпоративні цесіонарії (визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);
 4. іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 5. особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 6. іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні (стаття 421 Закону України "Про зайнятість населення").

Категорії іноземців та осіб без громадянства працевлаштування яких здійснюється без дозволу

Без дозволу здійснюється працевлаштування (згідно ч.6 ст. 42 Закону України "Про зайнятість населення"):

 1. іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 2. іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 3. іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 4. представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 5. осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 6. працівників закордонних медіа, акредитованих для роботи в Україні;
 7. спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 8. працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 9. працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 10. священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 11. іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 12. іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
 13. інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Порядок отримання дозволу та продовження його дії

Куди звернутись

Заява та документи для отримання або продовження дії дозволу, внесення змін до дозволу, скасування дозволу подаються до територіального органу центру зайнятості), особисто роботодавцем або його уповноваженою особою у паперовій чи електронній формі в один із таких способів:

 • особисто під час прийому посадовими особами суб’єктів звернення;
 • шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення;
 • через електронний кабінет роботодавця на офіційному веб-сайті центру зайнятості, із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації;
 • через центр надання адміністративних послуг;
 • через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної можливості).

Строк продовження дії дозволу

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до регіонального центру зайнятості не пізніш як за 20 і не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Необхідні документи

Для отримання дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, встановленою постановою КМУ від 24.02.2023 року №68 "Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні" , в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства);
 3. кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 4. проект трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників);
 5. документ про внесення плати за видачу дії дозволу.

У випадку працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавці додатково подають такі документи:

Окремі категорії іноземців та осіб без громадянства Документи
для відряджених іноземних працівників копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), та копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних працівників);
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв копія рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи та копія трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства;
для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копія довідки про звернення за захистом в Україні
особи без громадянства (апатриди) копія довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства
для студентів копія наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів - іноземців або осіб без громадянства; письмова згода закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов’язання такого закладу повідомити територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу; копія посвідки на тимчасове проживання; копія документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні).

Звертаємо увагу на те, що всі перелічені документи, що були видані на території іншої країни, мають бути у встановленому порядку легалізовані. Легалізація може бути здійснена шляхом проставлення штампу апостиль або консульської легалізації.

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, встановленою постановою КМУ від 24.02.2023 року № 68 "Про затвердження технічного опису, зразка бланка, форм заяв для отримання, внесення змін та продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні"
 2. фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 3. документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися
 4. документ про внесення плати за видачу або продовження дії дозволу.

Порядок розгляду документів

Регіональні центри зайнятості здійснюють перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення її розгляду протягом наступного робочого дня після прийняття заяви.

Рішення про зупинення розгляду заяви приймається регіональним центром зайнятості протягом наступного робочого дня після прийняття заяви у разі наявності таких підстав:

 • подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
 • подання разом із заявою документів або відомостей не в повному обсязі;
 • невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, встановленим вимогам, складення заяви не за встановленою формою;
 • наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
 • невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

Роботодавець для усунення підстав для зупинення розгляду заяви має подати документи протягом семи робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу дозволу (трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього).

У разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви регіональний центр зайнятості:

 1. приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у встановлені строки;
 2. протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення оприлюднює відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє роботодавця засобами електронного зв’язку.

Строки розгляду документів

 • Рішення про видачу дозволу приймається протягом 7 робочих днів.
 • Рішення про продовження строку дії дозволу або про внесення змін до нього приймається протягом 3 робочих днів. Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального органу, не пізніш як за 20 і не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Вартість

Розмір плати за видачу дозволу залежить від строку, на який видається відповідний дозвіл.

Строк, на який видається дозвіл Розмір плати
дозволи, що видаються на строк до 6 місяців включно 3 прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи¹
дозволи, що видаються на строк від 6 місяців до 1 року включно 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи¹
дозволи, що видаються на строк від 1 року до 2 років включно 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи¹
дозволи, що видаються на строк від 2 років до 3 років включно 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи¹

¹прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2024 року становить 3028 грн. (ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 р.»).

Розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

Безоплатно здійснюються видача та продовження дії дозволу на застосування праці:

 • осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;
 • особам, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особам, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • іноземців або осіб без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Обов’язки роботодавця після отримання дозволу

Обов’язок роботодавця Строк виконання
укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу
надати регіональному центру зайнятості копію трудового договору (контракту) засвідчену роботодавцем у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту)

Строк дії дозволу

Дозвіл видається на строк:

 1. дії зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на 3 роки - для відряджених іноземних працівників;
 2. дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства, але не більш як на 3 роки, - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 3. дії довідки про звернення за захистом в Україні або довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства, але не більше як на 1 рік - для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства або оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства. Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки;
 4. дії трудового договору (контракту), але не більше як 1 рік у період навчання - для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;
 5. дії трудового договору (контракту) або гіг-контракту, але не більш як на 2 роки - для всіх інших іноземних найманих працівників та гіг-працівників.

Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначений у відповідній заяві та передбачений законом.

Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено законом (стаття 423 Закону України "Про зайнятість населення").

Скасування дозволу

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, про скасування дозволу за таких обставин:

 1. трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
 2. припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
 3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства.

Територіальний орган центру зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі (ст. 4210 Закону України «Про зайнятість населення»):

 1. неподання роботодавцем, копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, у 10 -денний строк після його укладення;
 2. подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 42-10 Закону України «Про зайнятість населення», або виявлення регіональним центром зайнятості таких обставин;
 3. виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;
 4. наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 та 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";
 5. встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем (крім роботи за сумісництвом відповідно до ч. 2 ст. 42, та суміщення посад відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про зайнятість населення»);
 6. невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) (Державна міграційна служба України), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства;
 7. набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення кримінального правопорушення;
 8. надходження подання про скасування дозволу від Національної поліції України, Служби безпеки України, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, за підписом керівника органу, у разі якщо дії іноземця або особи без громадянства порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
 9. несплати роботодавцем, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за особу, на застосування праці якої отримано дозвіл, протягом двох місяців з дати укладення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства, крім випадків, передбачених законодавством (моніторинг сплати здійснює територіальний орган центру зайнятості шляхом обміну даними з Пенсійним фондом України);
 10. отримання від закладу вищої освіти України інформації про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу.

Інформація про скасування дозволу протягом 2 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення оприлюднюється центром зайнятості, на його офіційному веб-сайті та надсилається роботодавцю засобами електронного зв’язку.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця (ч. 5 ст. 53 Закону України "Про зайнятість населення"):

 • на умовах трудового або іншого договору без дозволу, стягується штраф за кожну особу у 20-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
 • на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у 10-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Див. також