Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Valentyna.nykonchuk.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Праця іноземців та осіб без громадянства

Право на працю в Україні згідно ст.3 Закону України "Про зайнятість населення" мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та осіб без громадянства поділяються на тих кому для працевлаштування потрібен дозвіл на працевлаштування і тих хто може працювати без отримання такого дозволу.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону України "Про зайнятість населення").

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді

Резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу. Резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному цим Законом. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені цим розділом.

Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства, або добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства (ч. 5 ст. 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Категорії іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування яких необхідно отримати дозвіл

Роботодавець отримує дозвіл для таких категорій осіб (якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України):

 1. відряджені іноземні працівники (направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктами господарювання;
 2. внутрішньокорпоративні цесіонарії (визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);
 3. іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 4. особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства.

При цьому, роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

 • п’ять мінімальних заробітних плат — іноземцям та особам без громадянства - найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
 • десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників .

Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

 1. іноземні високооплачувані професіонали;
 2. засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 3. випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 4. іноземні працівники творчих професій;
 5. іноземні ІТ-професіонали (стаття 421 Закону України "Про зайнятість населення").

Категорії іноземців та осіб без громадянства працевлаштування яких здійснюється без дозволу

Без дозволу здійснюється працевлаштування:

 1. іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 2. іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
 3. іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
 4. представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;
 5. осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) (Державна міграційна служба України), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 6. працівників закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
 7. спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;
 8. працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
 9. працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
 10. священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
 11. іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
 12. іноземців та осіб без громадяства, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;
 13. інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (частина шоста статті 42 Закону України "Про зайнятість населення").

Порядок отримання дозволу та продовження його дії

Куди звернутись

Для отримання дозволу роботодавцю необхідно звернутись до регіонального центру зайнятості.

Строк звернення

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до регіонального центру зайнятості не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Необхідні документи

Для отримання дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 3. кольорова фотокартка розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 4. копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

У випадку працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавці додатково подають такі документи:

Окремі категорії іноземців та осіб без громадянства Документи
для випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку
для іноземних працівників творчих професій нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право)
для відряджених іноземних працівників копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг)
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні
для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні
для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.

Звертаємо увагу на те, що всі перелічені документи, що були видані на території іншої країни, мають бути у встановленому порядку легалізовані. Легалізація може бути здійснена шляхом проставлення штампу апостиль або консульської легалізації.

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»;
 2. фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 3. документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

Порядок розгляду документів

Регіональні центри зайнятості здійснюють перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення її розгляду протягом наступного робочого дня після прийняття заяви.

Рішення про зупинення розгляду заяви приймається регіональним центром зайнятості протягом наступного робочого дня після прийняття заяви у разі наявності таких підстав:

 • подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
 • подання разом із заявою документів або відомостей не в повному обсязі;
 • невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, встановленим вимогам, складення заяви не за встановленою формою;
 • наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
 • невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

Роботодавець для усунення підстав для зупинення розгляду заяви має подати документи протягом семи робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу дозволу (трьох робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього).

У разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви регіональний центр зайнятості:

 1. приймає рішення про видачу або продовження дії, або внесення змін до дозволу у встановлені строки;
 2. надсилає протягом двох робочих днів роботодавцю копію такого рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу);
 3. розміщує на офіційному веб-сайті регіонального центру зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

Строки розгляду документів

Рішення про видачу дозволу приймається протягом 7 робочих днів з дня отримання відповідної заяви (рішення про продовження строку дії дозволу або про внесення змін до нього приймається протягом 3 робочих днів).

Вартість

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу залежить від строку, на який видається відповідний дозвіл.

Строк, на який видається дозвіл Розмір плати
дозволи, що видаються на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи¹
дозволи, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи*
дозволи, що видаються на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи*

¹прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2022 року становить 2481 гривень (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»).

Обов’язки роботодавця після отримання дозволу

Обов’язок роботодавця Строк виконання
внести плату за видачу або продовження дії дозволу протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу
укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу
надати регіональному центру зайнятості копію трудового договору (контракту) засвідчену роботодавцем у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту)

Строк дії дозволу

Дозвіл видається:

для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 421 Закону України "Про зайнятість населення" (іноземні високооплачувані професіонали; засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні; випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; іноземні працівники творчих професій; іноземні ІТ-професіонали) на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки
для відряджених іноземних працівників на строк дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки
для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв на строк дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну
для всіх інших іноземних найманих працівників на строк дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік

За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.

Роботодавець може зазначити у заяві про видачу дозволу менший строк, ніж встановлено законом (стаття 423 Закону України "Про зайнятість населення")..

Скасування дозволу

Регіональний центр зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі (стаття 4210 Закону України «Про зайнятість населення»):

 • невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дії дозволу протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу;
 • неподання роботодавцем до регіонального центру зайнятості копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, засвідченої роботодавцем, у десятиденний строк після його укладення;
 • подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 42-10 Закону України «Про зайнятість населення», або виявлення регіональним центром зайнятості таких обставин;
 • виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви;
 • наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства;
 • встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, що визначені дозволом, або іншим роботодавцем;
 • невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) (Державна міграційна служба України), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства, або у разі остаточного вирішення питання про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземця чи особу без громадянства засуджено за вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Частиною п’ятою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення" передбачено накладення штрафів на роботодавця у випадку порушення встановленого законом порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Так, у разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства:

 • на умовах трудового або іншого договору без дозволу, стягується штраф за кожну особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;
 • на інших умовах, ніж ті, що передбачені дозволом, або іншим роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Див. також