Отримання картки платника податків іноземцем

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення щодо отримання картки платника податків іноземцем

Документи, які подаються іноземцями до відповідного контролюючого органу:

♦ Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років)

♦ Облікові картки № 1ДР фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними

Громадянин - фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через  представника звернутись до податкового органу.

Документи, які подаються іноземцями до відповідного контролюючого органу:

♦ облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка № 1ДР).

♦ документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років)

• подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Облікові картки № 1ДР фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними

• подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»:

Документами, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус є:

  1. посвідчення водія;
  2. посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  3. посвідка на постійне проживання;
  4. посвідка на тимчасове проживання;
  5. картка мігранта;
  6. посвідчення біженця;
  7. проїзний документ біженця;
  8. посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  9. проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Перелік документів, які посвідчують особу, передбачених пунктами 1, 2частини 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державнийдемографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянствоУкраїни, посвідчують особу чи її спеціальний статус», є вичерпним та непідлягає розширеному тлумаченню.

Місце звернення за ідентифікаційним кодом

Іноземці та особи без громадянства подають документи до территориальных органів ДФС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або до Державна Фіскальна Служба України.

Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

Термін реєстрації/часові норми

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.

Відмова у реєстрації платника податків

• у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк)

або продовжено строк реєстрації до 10 (десяти) робочих днів.