Порядок надання військовослужбовцям відпусток, а також відкликання з них, у тому числі в особливий період

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (абзац тринадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про оборону України").

Статтею 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (далі - Закон) закріплено право військовослужбовців на відпустки та визначено порядок їх надання. У всіх питаннях, які стосуються надання відпусток та не врегульовані цим Законом, необхідно керуватися КЗпП України та Законом України "Про відпустки".

Порядок оформлення відпустки

 1. Службовець подає рапорт безпосередньо командиру.
 2. Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.
 3. Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується).

Види відпусток, що надаються військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні та додаткові відпустки, а також додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток, передбачені законодавством

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається:

частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів,

відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення - тривалістю не більше 10 календарних днів.

Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Щорічна основна відпустка, надається протягом календарного року частинами не більше 15 календарних днів, за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.(стаття 101 Закону).

Вид відпустки Тривалість відпустки Особливості
Щорічна основна
 • до 10 років становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років - 45 календарних днів
 • надається протягом календарного року (в особливих випадках - в першому кварталі наступного року);
 • зберігається грошове і матеріальне забезпечення;
 • надається грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення;
 • без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець;
 • святкові та неробочі дні при визначенні тривалості не враховуються;
 • крім військовослужбовців строкової військової служби;
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу;
Частина щорічної основної відпустки - не більш як 30 календарних днів з урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець - в особливий період під час дії воєнного стану може надаватися із збереженням грошового забезпечення.

- може бути надана протягом календарного року частинами не більше 15 календарних днів за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу

Щорічна додаткова
 • визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах;
 • не може перевищувати 15 календарних днів
Надається військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби яких:
Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням відповідно до Закону України "Про відпустки"
 • крім військовослужбовців строкової військової служби;
 • надається військовослужбовцям, які успішно навчаються без відриву від служби у закладах вищої освіти за вечірньою і заочною формами навчання, не мають академічної заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали контрольні та курсові роботи, на підставі довідки-виклику з закладу вищої освіти;
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється
Соціальні відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки"
Творчі відпустки відповідно до Закону України "Про відпустки"
 • крім військовослужбовців строкової військової служби;
 • надається військовослужбовцю для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників тощо;
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється
За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення до 10 календарних днів у випадках укладення військовослужбовцем шлюбу
до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров'я або смерті інших рідних
до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або рідних по крові чи шлюбу
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
 • в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна;
 • надається за рішенням командира (начальника) військової частини;
 • надається один раз протягом календарного року
За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення не більш як 10 календарних днів
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію;
 • в особливий період під час дії воєнного стану без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець
Інші види відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення)
 • до 15 календарних днів на рік
 • за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби;
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється
Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою
 • визначається характером захворювання;
 • не більше 4 місяців підряд
 • із збереженням грошового та матеріального забезпечення;
 • на підставі висновку військово-лікарської комісії;
 • в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії
Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
 • не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби;
 • надається також в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію

Порядок надання відпусток

Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки. У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби (пункт 181 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (далі - Положення).

Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця. Такий вид відпустки надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії (пункт 186 Положення). Увага! Щорічна основна відпустка за бажанням військовослужбовця у разі несвоєчасної виплати грошового забезпечення переноситься до виплати такого забезпечення (пункт 8.10. розділу VIII Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, завтердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 (далі - Інструкція).

Пам’ятка учасникам російсько-української війни (ГО "Юридична сотня")

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів (абзац шостий пункту 187 Положення).

Оформлення відпустки

Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку відпустки, визначеного графіком відпусток, військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому зазначається:

 1. вид відпустки;
 2. тривалість відпустки в календарних днях;
 3. потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення;
 4. адреса, за якою буде проводитися відпустка, та контактний номер телефону для оповіщення;
 5. вид транспорту, обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотному напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпустки;
 6. пропозиція щодо тимчасового покладання на час відпустки виконання обов’язків військовослужбовця на іншу посадову особу (за потреби) (пункт 8.12. розділу VIII Інструкції).

⇒ Рапорт військовослужбовця, підписаний командиром підрозділу, за підпорядкованістю подається для прийняття рішення командиру військової частини через штаб військової частини.

Накази командирів (начальників) військових частин про надання щорічних основних відпусток видаються не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком відпусток строку на підставі рапорту військовослужбовця, розглянутого його прямим начальником (абзац другий пункту 188 Положення).

⇒ Військовослужбовцю, який вибуває у відпустку, видається відпускний квиток встановленого зразка.

Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Військовослужбовець, який не вибув до зазначеного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі надати підтвердження постановки на облік, прибуває до військової частини наступного дня після закінчення строку відпустки, визначеного пунктами 1, 12, 18 статті 101 Закону.

Відпустку може бути продовжено в разі затримки на шляху до місця проведення відпустки або неможливості виїзду з місця проведення відпустки внаслідок непередбачених перешкод у сполученні або через хворобу військовослужбовця, який прямує у відпустку або повертається з неї, на підставі документів, засвідчених посадовими особами - на фактичний строк затримки, що підтверджується відповідними документами. Такими документами є відповідна позначка в посвідченні про відрядження або довідка про причини затримки, отримана у військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи керівника районного (об’єднаного районного), міського (районного у місті, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя, а в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування, а також необхідно повідомити про затримку командира (начальника) військової частини, в якій він проходить військову службу. Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової військової служби, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Важливо! Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки на підставі довідки закладу охорони здоров'я, завіреної керівником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Увага! У рік звільнення військовослужбовців зі служби в разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Порядок відкликання з відпусток військовослужбовців в особливий період

Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівників правоохоронних органів та керівників розвідувальних органів України, їх заступників та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також командувачів відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками центральних органів виконавчої влади (пункт 16 статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

Підставою для прийняття таких рішень є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної основної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. Виконання такого рішення здійснюється наказом посадової особи, яка направила військовослужбовця у щорічну основну відпустку. Посадова особа, яка видала наказ про відкликання із щорічної основної відпустки, з використанням засобів зв'язку повідомляє військовослужбовцю про прийняте рішення не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання, якщо її тривалість не менше п'яти днів. У день прибуття військовослужбовця до місця проходження військової служби посадова особа, яка видала наказ про відкликання з відпустки, ознайомлює військовослужбовця з цим наказом в установленому порядку (пункт 1921 Положення).

У разі неможливості прибути до місця проходження військової служби у зв'язку із погіршенням стану здоров'я чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття, військовослужбовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів зв'язку особі, яка видала наказ про відкликання, або безпосередньому командиру (начальнику). Після закінчення відпустки військовослужбовець повинен подати документи, що підтверджують обставини ускладнення прибуття до місця служби у зв'язку з відкликанням з відпустки.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

Зразки документiв

Корисні посилання

Отримання безоплатної правничої допомоги

Для отримання безоплатної правничої допомоги (правової інформації, консультації або роз’яснення з правових питань) звертайтесь до системи надання безоплатної правничої допомоги:

 • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
 • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі)

Див. також