Додаткові відпустки військовослужбовцям у зв'язку з навчанням

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно правова база

Загальний порядок надання військовослужбовцям додаткових відпусток у зв'язку з навчанням

Право на додаткову відпустку військовослужбувцям у зв'язку з навчанням закріплене у п.2) абзацу другого п. 180 Указу Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" (далі - Указ). Такі відпустки надаються усім військовослужбовцям крім військовослужбовців строкової служби
Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби (п. 180 Указу). Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки. У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

Статтею 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України "Про відпустки". Така відпустка є оплачуваною і становить:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток військовослужбовцям, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Військовослужбовцям, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Військовослужбовцям, які навчаються без відриву від проходження служби в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Як отримати

Для отримання додаткової відпустки у зв'язку з навчанням військовослужбовцям необхідно підготувати рапорт на ім'я командира частини та прикласти документ з навчального закладу щодо виду навчальних заходів та їх періоду( виклик на навчання, іспити тощо).

Важливо! Відмова в наданні додаткової відпустки у зв'язку з проходженням навчання в межах строків, передбачених законодавством не допускається.