Переведення приміщення житлового фонду в нежитловий фонд (нежитлове приміщення)

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Tetiana.kulishova.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Згідно з статтею 4 ЖК Української РСР, житловий фонд включає:

 • жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд);
 • жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд);
 • жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів);
 • жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд);
 • квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення);
 • жилі будинки, що належать державно-колгоспним та іншим державно-кооперативним об'єднанням, підприємствам і організаціям.

До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

Статею 6 ЖК Української РСР встановлено, що жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового характеру забороняється.

Порядок переведення житлового фонду в нежитловий фонд (нежитлове приміщення)


Періодично, у строки, встановлювані Кабінетом Міністрів України, провадиться обстеження стану жилих будинків державного і громадського житлового фонду. Непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної, міської ради.

Непридатні для проживання жилі приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів може бути переобладнено в нежилі за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті ради.

Порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання встановлюється КМУ.

Згідно з ст. 8 ЖК Української РСР, переведення житлових приміщень в нежитлові, як правило, не допускається. Однак у виняткових випадках рішенням відповідної місцевої ради житлове приміщення може бути переведено в нежитловий фонд. При цьому прийняття рішення має передувати внесення відповідної пропозиції від міністерства, держкомітету, відомства чи громадської організації (щодо об'єктів відомчого і громадського житлового фонду).

Таким чином, переведення житлового приміщення в нежитлове здійснюється в порядку, встановленому місцевою владою, так як саме органи місцевого самоврядування уповноважені вирішувати це питання (будинок або визнається непридатним для проживання, або змінюється його функціональне призначення).

На сьогоднішній день, порядок переведення житлового фонду у нежитловий на законодавчому рівні не визначений. Тому в регіонах такі відносини регулюються локальними нормативно-правовими актами. Так, наприклад, у м. Києві діє Порядок переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 23.07.2015 № 781/1645 тощо.

Умови переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі

Житлові приміщення в багатоквартирному житловому будинку або окремий житловий будинок (його частина), стосовно яких вирішується питання щодо переведення із житлового в нежитловий фонд, повинні відповідати таким умовам:

 1. визнання у встановленому законодавством порядку житлових будинків, приміщень (квартир) непридатними для проживання;
 2. зміни функціонального призначення цілого житлового будинку;
 3. якщо вони розташовані у цокольних, перших поверхах;
 4. облаштування пандусу для маломобільних верств населення та окремого входу і евакуаційного виходу, які ізольовані від житлової частини будинку;
 5. за умови, якщо житлове приміщення (квартира), розташоване безпосередньо над нежитловим, але не вище 2 поверху;
 6. переведення власного житлового приміщення у нежитлове може бути здійснено лише за умови, якщо Володілець та його сім’я забезпечені житловою площею за нормою, визначеною законодавством;
 7. житловий будинок не повинен бути визнаний аварійним або ветхим.

Не допускається переведення житлових будинків, приміщень (квартир) у багатоповерховому житловому будинку у нежитлові з метою розміщення:

 1. об’єктів промислового характеру;
 2. громадських туалетів;
 3. похоронних бюро, окрім офісів похоронних бюро;
 4. пунктів приймання склотари;
 5. спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови, перевищення допустимих рівнів шуму, вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання;
 6. пунктів побутового обслуговування населення у яких застосовуються легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини.

Куди звернутися

Для вирішення питання переведення житлого фонду в нежитлове відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР власник житлого будинку (приміщення) або уповноважена ним особа звертається до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради, шляхом подання заяви про переведення житлого будинку (приміщення) у нежитловий (нежитлове).

Перелiк необхiдних документiв


Перелік необхідних документів передбачений локальними нормативно-правовими актами в кожному регіоні окремо.
Наприклад, для переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві до заяви додаються наступні документи:

 1. нотаріально завірені копії документів, які свідчать про право власності на житловий будинок, приміщення (квартиру), що переводяться у нежитлові;
 2. копію технічного паспорта житлового будинку, житлового приміщення (квартири);
 3. копію документа, який підтверджує непридатність житлового будинку, приміщення (квартири) для проживання, для яких підставою є визнання у встановленому законодавством порядку житлових будинків, приміщень (квартир) непридатними для проживання;
 4. оригінал довідки за формою Ф-3 про те, що житлове приміщення (квартира), яке планується використовувати як нежитлове, є вільним(ою);
 5. якщо власником є фізична особа – оригінал довідки за формою Ф-3 у відповідному районі, де прописаний (зареєстрований) власник;
 6. якщо власником є юридична особа – нотаріально завірені копії установчих документів;
 7. якщо житлове приміщення (квартира) розміщене(а) у багатоповерховому будинку – письмову згоду всіх повнолітніх власників (наймачів) суміжних з даним житловим приміщенням квартир;
 8. якщо житлове приміщення (квартира) розміщене(а) у відомчому житловому фонді, будинку житлово-будівельного кооперативу (надалі - ЖБК) або у будинку, у якому створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ) – їх письмову згоду на використання цих приміщень (квартир) як нежитлових.
 9. проектні пропозиції (містобудівний розрахунок - МБР) щодо реконструкції житлового будинку, приміщення (квартири), виготовлені сертифікованим архітектором.

Вартість та строки розгляду питання

Вартість та строки розгляду питання про переведення приміщення житлового фонду в нежитловий фонд встановлюються порядком, який приймається місцевою владою, так як саме органи місцевого самоврядування уповноважені вирішувати це питання.

До прикладу, в м. Києві відповідно до Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, переведення придатного для проживання жилого будинку, жилого приміщення у нежилий, нежиле здійснюється на безоплатній основі, якщо інше не передбачено законодавством України.
В м. Сновськ Чернігівської області, власник нежитлового приміщення сплачує до місцевого бюджету пайовий внесок на розвиток інфраструктури Сновської ради у відповідності до заключної угоди.

Щодо строків розгляду питання, наприклад в м. Сновськ Чернігівської області заява, що надійшла до міської ради розглядається згідно Закону України «Про звернення громадян».

Пiдстави для вiдмови

Встановлюється порядком який приймається місцевою владою, так як саме органи місцевого самоврядування уповноважені вирішувати це питання.
В м. Сновськ Чернігівської області підставами для відмови щодо можливого переведення з житлового до нежитлового фонду можуть бути:

 • замовником не представлені всі необхідні документи вказані в даному Порядку;
 • заявлений об’єкт реконструкцій не відповідає будівельним, функціональним, санітарним, протипожежним нормам та ін.;
 • є вмотивовані скарги від мешканців будинку або міста;
 • заявлений заявником об’єкт не відповідає концепції забудови міста, а архітектурне рішення фасадів будинку та благоустрою прилеглої території не узгоджене відділом архітектури та містобудування Сновської райдержадміністрації;
 • подальша реконструкція або перепланування загрожує цілісності конструкції об’єкту.

Порядок оскарження

У разі незгоди заявників з рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті ради спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Судова практика