Переведення дачного (садового) будинку в жилий та реєстрація місця проживання в ньому

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

Основні поняття

Щоб отримати можливість реєстрації місця проживання у будинку, необхідно спочатку змінити його статус з дачного (садового) на жилий, а для цього потрібно дачний будинок привести у відповідність будівельним нормам.

Дачний будинок - це житловий будинок садибного типу для використання протягом року для відпочинку, тимчасового перебування або постійного проживання (ДБН Б.2.2-12:2019).

Садовий будинок - будiвля для лiтнього (сезонного) використання, яка в частині нормування площi забудови, зовнiшнiх конструкцiй та iнженерного обладнання не вiдповiдає нормативам, установленим для житлових будинкiв (ДБН Б.2.2-12:2019).

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання (підпункт 14.1.129 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Куди звернутися

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально (пункт 2 Порядку).

https://te.20minut.ua/Groshi/dachniy-budinok-mozhna-bude-pereoformiti-v-zhitloviy-10623658.html

Перелік необхідних документів

Власник (або уповноважена ним особа) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, сільському голові (якщо виконавчий орган не утворено) у паперовій формі особисто (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом власника:

 • заяву встановленого зразка;
 • копія документа, що підтверджує право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);
 • письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
 • звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам, підписаний виконавцем окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, створений виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності у формі електронного документа з присвоєнням реєстраційного номера.
 1. відповідність вимогам пункту 5.6 розділу 5 ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення" у частині висоти житлових приміщень (не менш як 2,5 метра);
 2. відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку;
 3. наявність діючої системи опалення для забезпечення експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";
 4. відповідність вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" у частині дотримання санітарних та протипожежних розривів;
 5. відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення".

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться з метою визначення відповідності фактичного стану садового або дачного будинку новому функціональному призначенню та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури".

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Вартість

Переведення дачних і садових будинків у жилі будинки здійснюється безоплатно.

Прийняття рішення

Протягом місяця з дня надходження документів орган місцевого самоврядування приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні, яке у триденний строк з дня прийняття рішення видається або надсилається власникові рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему. У разі подання заяви про переведення дачного або садового будинку у жилий будинок через центр надання адміністративних послуг рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, видається через зазначені центри.

Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.

Підстави для відмови

 1. неподання всіх документів;
 2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
 3. встановлення відсутності у дачному чи садовому будинку діючої протягом року системи опалення для забезпечення експлуатації будинку та/або її невідповідність державним будівельним нормам, що встановлюють вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування;
 4. встановлення наявності у дачному чи садовому будинку деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій. (пункт 4 Порядку).

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення (пункт 4 Порядку).

Порядок не містить жодних вимог до цільового призначення земельної ділянки, на якій розміщений дачний будинок. Однак питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки може виникнути в майбутньому, оскільки попередньо земельна ділянка надавалася, як правило, для ведення садівництва або індивідуального дачного будівництва, а не для будівництва і обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд.

Порядок реєстрації місця проживання/перебування

Порядок реєстрації місця проживання особи регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року № 265. Детальніше - за посиланням.

Судова практика

Див. також