Переведення дачного (садового) будинку в жилий та реєстрація місця проживання в ньому

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Natalia.zaitseva.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформація

Щоб отримати можливість реєстрації місця проживання у будинку, необхідно спочатку змінити з дачного (садового) на жилий його статус.
Щоб здійснити переведення дачного (садового) будинку у жилий необхідно спочатку привести його у відповідність будівельним нормам та змінити цільове призначення земельної ділянки для індивідуального садівництва на цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Куди звернутися

Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально (пункт 2 Порядку).

https://te.20minut.ua/Groshi/dachniy-budinok-mozhna-bude-pereoformiti-v-zhitloviy-10623658.html

Перелік необхідних документів

Власник (або уповноважена ним особа) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, сільському голові (якщо виконавчий орган не утворено):

 • заяву встановленого зразка;
 • копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);
 • письмову згоду співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;
 • звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам:
 1. відповідність вимогам пункту 5.6 розділу 5 ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення" у частині висоти житлових приміщень (не менш як 2,5 метра);
 2. відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку;
 3. наявність діючої системи опалення для забезпечення експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";
 4. відповідність вимогам пункту 3.37 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" у частині дотримання санітарних та протипожежних розривів;
 5. відповідність вимогам ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення".

Технічний огляд проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури".

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Вартість

Переведення дачних і садових будинків у жилі будинки здійснюється безоплатно.

Прийняття рішення

Протягом місяця з дня надходження документів орган місцевого самоврядування приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні, яке у триденний строк з дня прийняття рішення видається або надсилається власникові рекомендованим листом з описом вкладення.

Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.

Підстави для відмови

 1. неподання всіх документів;
 2. виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
 3. встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (пункт 4 Порядку).

У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення (пункт 4 Порядку).

Реєстрація місця проживання особи

Див. також