Процедура встановлення особи, яка перемістилася з тимчасово окупованої території, для оформлення паспорта громадянина України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Суб'єкти

 • Громадяни України, які мешкали на окупованих територіях на момент окупації і на сьогодні не оформляли паспорт громадянина України;
 • Громадяни України, що отримали паспорт до окупації на непідконтрольних територіях. При цьому такі громадяни можуть впродовж довгого часу мешкати і бути зареєстрованими за межами непідконтрольних територій.

Особливості паспортизації цих категорій осіб

Правила оформлення біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) є єдиними для всіх громадян України і затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, визнання недійсним і знищення паспорта громадянина України" (далі – Порядок) та від 7 травня 2014 р. № 152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

Важливим етапом оформлення будь-якого документа є ідентифікація особи, без якої жодна особа не може бути документована. Рішення щодо оформлення документа або про відмову в його оформленні приймається за результатами ідентифікації та перевірки належності особи до громадянства України.

Внутрішні ( не біометричні) паспорти громадян України, які видавалися до 2016 року, існують тільки на паперових носіях, до того ж мають низький рівень захисту. Підтвердити достовірність такого паспорта можна лише звіривши його з архівною карткою в архівні міграційної служби, що видала паспорт. Якщо доступу до картотек немає (актуально для територій, тимчасово окупованих російсько-терористичними військами – ОРДЛО та Крим), ідентифікацію може бути проведено за інформацією про особу відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Способи підтвердження особи для вказаних категорій громадян

 1. Надати в Міграційну службу інші документи з фотографією. Наприклад:закордонний паспорт громадянина України,паспорт моряка, дитячий проїзний документ( для тих хто отримує паспорт вперше),водійські права,військовий квиток,різні посвідчення з фотограцією.УВАГА! Ці документи мають бути видані виключно органами влади України, документи видані окупаційною владою Крима і в зоні АТО НЕ можуть підтверджувати особу в органах міграційною служби!!! Якщо таких документів немає, необхідно письмово повідомити Міграційну службу про документи з фото, які зберігаються в материковій Україні ( наприклад: особисті справи на попередніх місцях роботи, у військових частинах).
 2. Привести свідків.Свідками можуть бути дієздатні один із членів сім’ї особи (у тому числі колишня дружина/чоловік), близька особа або сусід, які досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу, які підлягають обов’язковому пред’явленню.

Встановлення особи

У разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, проводиться процедура встановлення особи шляхом надсилання запитів щодо перевірки документів та інформації, зазначеної заявником у письмовому зверненні, зокрема до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, органів ДФС, навчальних закладів, військових частин, військових комісаріатів, установ виконання покарань, для отримання інформації з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, у тому числі фотокартки особи, яка дасть змогу ідентифікувати особу. В процесі перевірки береться до уваги вся інформація, яку повідомив заявник, згідно з пунктом 43 Порядку.

Одночасно проводиться перевірка за даними обліку територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби України (далі - ДМС).

Перевірка стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України проводиться, зокрема, за даними Державного реєстру виборців шляхом надсилання запитів до відповідних відділів ведення Державного реєстру виборців.

У разі відсутності документів з фотокарткою/відцифрованим образом обличчя особи, отриманих з державних, єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, та за результатами перевірок, за якими особу не ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи шляхом опитування свідків, які були зазначені заявником.

Для підтвердження того, що особа є членом сім’ї або близькою особою, подаються документи, що посвідчують відповідні факти:

 • свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження, рішення суду та інші документи.

У разі відсутності зазначених документів такі відомості перевіряються за наявними даними державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Для підтвердження зареєстрованого місця проживання сусіди особи подають:

 • довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації в установленому законодавством порядку;
 • або витяг з реєстру територіальної громади, а в разі їх відсутності такі відомості перевіряються за наявними даними відомчої інформаційної системи ДМС або за відомостями, внесеними до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус.

Строк проведення процедури встановлення особи не повинен перевищувати двох місяців.

За результатами проведення процедури встановлення особи, підтвердження факту видачі свідоцтва про народження, а також перевірки факту належності особи до громадянства України працівником територіального підрозділу ДМС складається висновок за встановленою Міністерством внутрішніх справ України формою, який затверджується керівником територіального органу ДМС або його заступником.

Особливості встановлення особи та видачі паспорта в період дії воєнного стану або на період карантину

Відповідно до пункту 971 Порядку процедура встановлення особи,у разі неподання особою, яка досягла 18-річного віку, документів з фотокартками, та у разі відсутності можливості особистої присутності членів сім’ї особи (у тому числі колишньої дружини/чоловіка), близької особи під час її проведення, може здійснюватися у режимі відеоконференцзв’язку.

Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, посвідчують особу та підтверджують спеціальний статус члена сім’ї (у тому числі колишньої дружини/чоловіка), близької особи, та документи, що підтверджують факт того, що ця особа є членом сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком) або близькою особою особи, стосовно якої проводиться процедура встановлення особи, пред’являються під час проведення відеоконференцзв’язку.

Копії таких документів надсилаються членом сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком), близькою особою на електронну адресу відомчої електронної пошти територіального органу/територіального підрозділу ДМС, яким проводиться відеоконференцзв’язок.

Під час відеоконференцзв’язку працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС ведеться відеозапис, який зберігається та долучається із застосуванням засобів Реєстру до заяви-анкети.

В акті встановлення особи працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС зазначає, що встановлення особи здійснювалося з використанням відеоконференцзв’язку та в присутності особи, стосовно якої проводилася така процедура.

Результати впізнання особи членом її сім’ї (у тому числі колишньою дружиною/чоловіком), близькою особою письмово фіксуються в акті встановлення особи працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС у вигляді пояснення, що підписується особою, стосовно якої проводилася процедура встановлення особи.

Куди подавати документи для оформлення (відновлення, заміни) паспорта?

Документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються до будь-якого підрозділу міграційної служби, незалежно від реєстрації місця проживання.

Документи на оформлення першого ID-паспорта подаються:

 • всі громадяни України - відповідно до реєстрації місця проживання;
 • особи, зареєстровані як ВПО, подають документи відповідно до місця фактичного проживання, зазначеного у довідці ВПО;
 • особи, зареєстровані на території Криму – до будь-якого підрозділу ДМС за місцем фактичного перебування;
 • особи, зареєстровані в ОРДЛО, які не мають довідки про реєстрацію ВПО – до будь-якого підрозділу ДМС на території відповідної області, де зареєстровано особу.

Перед візитом до підрозділу ДМС, ЦНАП або Паспортного сервісу, Державна міграційна служба України радить уважно заповнити опитувальник (завантажити) та взяти із собою наявні документи або їх копії.

Відмова в оформленні (відновленні, заміні) паспорта

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС має право відмовити особі в оформленні або видачі паспорта, якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання);

3) дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;

4) за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;

5) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта;

6) особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи (пункт 100 Порядку).

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Оскарженння рішення про відмову в оформленні (відновленні, заміні) паспорта

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду (пункт 115 Порядку).

ДМС, територіальний орган ДМС має право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта і прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання (стаття 316 Цивільного процесуального кодексу України).

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт (стаття 318 Цивільного процесуального кодексу України).