Контроль за виконанням колективного договору

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

15 березня 2022 року прийнято Закон України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

Контроль за виконанням колективного договору

Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками (ст.15 ЗУ «Про колективні договори та угоди»).

Для здійснення контролю за виконанням колективного договору можуть створюватися комісії, які за наслідками перевірки складають акт, який є основним документом, який свідчить про результати роботи по виконанню колективного договору. Одночасно він є підставою для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Сторони, що підписали колективний договір (угоду), щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про їх виконання.

Суб’єкти контролю за виконанням колективного договору:

а) сторони, що уклали колективний договір (самостійно контролюють його виконання; вправі уповноважити своїх представників);

б) профспілки (спеціальні правила встановлені ч.7 ст. 20 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору (угоди) профспілки, їх об'єднання мають право надсилати їм подання про усунення таких порушень. У випадку відмови усунути ці порушення або недосягнення угоди в зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб до місцевого суду. Також це правило включене до ст. 19 Кодексу законів про працю України.

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації (п. 1 ч. 1 ст. 247 Кодексу законів про працю України):

 • укладає та контролює виконання колективного договору;
 • звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу;
 • звертається з вимогою про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору, а саме:
 1. до вищестоящих органів – для притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 2. до представників Державної служби України з питань праці – для притягнення до адміністративної відповідальності;
 3. до органів Національної поліції України – для притягнення до кримінальної відповідальності.

в) Державна служба України з питань праці, яка є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, має право за зверненням фізичних та юридичних осіб проводити перевірки додержання роботодавцями законодавства про працю.

Порядок звернення у разі порушень

 • до Державної служби України з питань праці:
 1. Працівник особисто звертається у випадку порушення чи невиконання роботодавцем умов колективного договору.
 2. Державна служба України з питань праці за зверненням особи здійснює відповідну перевірку.
 3. За результатами перевірки у разі виявлення порушень посадовими особами Держпраці: 1) видаються обов’язкові для виконання роботодавцями приписи про усунення порушень; 2) можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, статтею 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення чи невиконання колективного договору (угоди).
 • до роботодавців, їх об'єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування:
 1. Профспілки або їх об'єднання направляють їм подання про усунення порушень умов колективного договору.
 2. Дане подання розглядається у тижневий термін.
 3. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.
 • до суду:
 1. працівник має право звернутися особисто за захистом порушених прав, якщо роботодавцем порушуються чи не виконуються умови чинного колективного договору, що стосуються конкретного працівника (наприклад, положення, які регулюють умови оплати праці).

Види відповідальності за невиконання колективного договору

За порушення чи невиконання умов колективного договору, законодавством передбачені такі види відповідальності:

 • адміністративна;
 • дисциплінарна;
 • кримінальна;
 • матеріальна.

Випадки відповідальності регламентуються ст.ст.18-20 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ч.ч.1-4, 7 ст.41, ст.41-1 - 41-3, 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.ст.170, 172, 173, 174 Кримінального кодексу України.

Адміністративна відповідальність

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

— грошова сума розміром у 17 гривень

(п.5 підрозділ 1 розділ ХX Податкового кодексу України)

Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою:

- накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Органи, які мають право складати протокол про адміністративне правопорушення

Згідно зі ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в ст.ст.218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Державна служба України з питань праці).

Строки розгляду

Згідно зі ст.277 Кодексу України про адміністративні правопорушення справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Порядок оскарження

Згідно зі ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом десяти днів з дня винесення постанови:

 1. особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності;
 2. її законним представником;
 3. захисником;
 4. потерпілим;
 5. його представником.

Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.

Дисциплінарна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні власником або уповноваженим ним органом на працівника стягнення за порушення дисципліни праці, вчинення дисциплінарного проступку:

 • оголошення догани або звільнення з роботи;
 • на вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст.45 Кодексу законів про працю України).

Матеріальна відповідальність

Матеріальна відповідальність полягає у зобов'язанні працівника відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству невиконанням зобов'язань за колективним договором.

Кримінальна відповідальність

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у сфері трудових прав і свобод людини, зокрема, за:

 • умисне перешкоджання законній діяльності профспілок, політичній партій, громадських організацій (ст.170 КК України);
 • грубе порушення законодавства про працю (ст.172 КК України);
 • грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (ст.173 КК України);
 • безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства,установи, організації незалежно від форм власності (ст.175 КК України).

Див. також