Компенсація витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно база

Хто має право на отримання компенсації

Право на компенсацію витрат мають роботодавці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб *(зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.


*Особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

Компенсація за кожного працевлаштованого ВПО.jpg

УВАГА! Не мають право на компенсацію роботодавці, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 • Фінансування компенсації витрат здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначені цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Умови призначення компенсації

Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз.

Роботодавець зобов’язаний звернутись за призначенням допомоги не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи (пункт 4 Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 (далі - Порядок).

Розмір компенсації

Компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6 700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Період призначення компенсації

Компенсація витрат призначається на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, щомісячно.

Куди звертатись

Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО.png

Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця в:

 • в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості (пункт 4 Порядку).

Для подання заяви через Портал Дія роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на Порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається та надати розрахунковий рахунок.

Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої роботодавцем до центру зайнятості в паперовій формі або на електронну адресу, додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (пункт 5 Порядку).

Строки прийняття рішення

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія) та надсилається протягом трьох календарних днів у зручний спосіб роботодавцеві.

У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично, засобами Порталу Дія, надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Підстави для відмови

Роботодавцеві може бути відмовлено у призначенні компенсації за таких умов:

 • невідповідності роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
 • невідповідності особи критеріям, зазначеним у порядку надання компенсації;
 • підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Міністерством фінансів України (пункт 9 Порядку).

У разі коли на дату прийняття рішення регіональним центром зайнятості трудові відносини з працівником припинено, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Оскарження відмови у призначенні компенсації

Відмова у призначенні компенсації оскаржується шляхом подання позовної заяви в порядку адміністративного судочинства.

Перевірка використання та правомірність отримання компенсації

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Порядок проведення перевірки

Перевірка регіональним центром зайнятості може бути проведена:

 • за місцезнаходженням роботодавця;
 • у приміщенні центру зайнятості (пункт 18 Порядку).

Проведення перевірки відбувається протягом 180 календарних днів після останньої виплати компенсації.

Строк та порядок виплати компенсації

Перерахування коштів за перший місяць роботи працівника здійснюється протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості та протягом цього ж строку за другий місяць, у випадку надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи, стосовно якої прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання відомості про працівників до центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення двох місяців працевлаштування регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за два місяці роботи працівника.

Підстави повернення отриманих коштів

Роботодавець зобов’язаний повернути суму компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості добровільно чи на підставі рішення суду з наступних підстав:

 • У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат (протягом п'яти робочих днів з дня такого припинення).Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6700 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць);
 • У разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, що були отримані за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;
 • У разі нецільового використання роботодавцем отриманих коштів або використання їх з порушенням Порядку.
Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"