Компенсація витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно база

Хто має право на отримання компенсації

Право на компенсацію витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб* мають роботодавці, які працевлаштували таких осіб під час воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.


*Особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

Компенсація за кожного працевлаштованого ВПО.jpg

Увага! Не мають право на компенсацію роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Умови призначення компенсації

Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 рік;
 • особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз;

Розмір компенсації

Компенсація витрат роботодавцеві надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Строки призначення та виплати компенсації

Компенсація витрат призначається на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, щомісячно. При цьому загальна тривалість надання такої виплати не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Куди звертатись

Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО.png

Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця в: ▷ в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);

▷ в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості (пункт 4 Порядку).

Для подання заяви через Портал Дія роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на Порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається та надати розрахунковий рахунок.

Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої роботодавцем до центру зайнятості в паперовій формі або на електронну адресу, додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (пункт 5 Порядку).

Строки прийняття рішення

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця та надсилається протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви, крім подання заяви через Портал Дія.

У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично засобами Порталу Дія надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Підстави для відмови

Роботодавцеві може бути відмовлено у призначенні компенсації за таких умов:

 • невідповідності роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
 • невідповідності особи критеріям, зазначеним у порядку надання компенсації;
 • підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Міністерством фінансів України (пункт 9 Порядку).

Оскарження відмови у призначенні компенсації

Оскарження відмови у призначенні компенсації вирішуються шляхом подання позовної заяви в порядку адміністративного судочинства.

Перевірка використання та правомірність отримання компенсації

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Порядок проведення перевірки

Перевірка регіональним центром зайнятості може бути проведена:

 • за місцезнаходженням роботодавця;
 • у приміщенні центру зайнятості (пункт 18 Порядку).

Проведення перевірки відбувається протягом 180 календарних днів після останньої виплати компенсації.

Строк та порядок виплати компенсації

Перерахування коштів за перший місяць роботи працівника здійснюється протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал Дія та протягом цього ж строку за другий місяць, у випадку надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи.

Припинення виплати компенсації

Припинення виплати компенсації витрат здійснюється у таких випадках:

 • закінчення строку призначення компенсації;
 • відсутність повідомлення роботодавця про підтвердження продовження зайнятості внутрішньо переміщеної особи, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат (для виплати компенсації за другий місяць);
 • припинення трудових відносин;
 • подання недостовірних документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат або їх нецільове використання.

Підстави повернення отриманих коштів

Роботодавець зобов’язаний повернути суму компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості добровільно чи на підставі рішення суду з наступних підстав:

 • у разі припинення трудових відносин (в даному випадку до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць);
 • у разі подання недостовірних документів та відомостей, що стали підставою для призначення компенсмації або нецільового використання роботодавцем отриманих коштів.