Компенсація витрат на оплату за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Хто має право на отримання компенсації

Право на компенсацію витрат мають роботодавці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб *(зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.


*Особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми "єПідтримка", затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

УВАГА! Не мають право на компенсацію роботодавці, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Умови призначення компенсації

Компенсація призначається за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, при дотриманні наступних умов:

 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на визначених умовах один раз.

Роботодавець зобов’язаний звернутись за призначенням допомоги не раніше ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи (пункт 4 Порядку).

Розмір компенсації

Компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом, або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа, визначена пунктом 1 Порядку, працювала неповний місяць, щомісяця протягом тривалості надання компенсації витрат за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У разі коли компенсація витрат надається за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється шляхом ділення розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення отриманого в результаті ділення розміру на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація витрат.

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становить:

• у місячному розмірі: з 1 січня - 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень;

• у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 гривні, з 1 квітня - 48 гривень.

Період призначення компенсації

Компенсація витрат призначається на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення, щомісячно, при цьому загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати трьох місяців, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців з дня працевлаштування внутрішньо переміщеної особи.

Куди звертатись

Заява про призначення компенсації подається не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця в:

 • в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості (пункт 4 Порядку).
 • Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми заяви, яка подається засобами Порталу Дія.
 • Для подання заяви через Портал Дія роботодавцю необхідно створити електронний кабінет користувача на Порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію та заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія, вказати всю необхідну та достовірну інформацію, яка вимагається та надати розрахунковий рахунок.

Формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії.

Перелік необхідних документів

До заяви, поданої роботодавцем до центру зайнятості в паперовій формі або на електронну адресу, додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 Порядку;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
 • копія документа, в якому зазначена інформація про інвалідність працевлаштованої особи (у разі працевлаштування особи з інвалідністю (форма № 080/о, затверджена наказом МОЗ від 4 грудня 2001 р. № 482, або форма № 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. № 577) (пункт 5 Порядку).

Інформація, зазначена в заяві та в додатках до неї, визначених цим пунктом, подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Строки прийняття рішення

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія) та надсилається протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви.

У випадку подання заяви через Портал Дія роботодавцю автоматично, засобами Порталу Дія, надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Підстави для відмови

Роботодавцеві може бути відмовлено у призначенні компенсації за таких умов:

 • невідповідності роботодавця вимогам, які необхідні для отримання цієї компенсації;
 • непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи на умовах, передбачених абзацом першим пункту 2 Порядку;
 • відсутність станом на дату подання заяви у працевлаштованої особи довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • отримання особою довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану;
 • подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктами 4 і 5 Порядку;
 • подання роботодавцем заяви з порушенням строку, передбаченого абзацом першим пункту 4 Порядку;
 • подання роботодавцем у заяві недостовірних відомостей та/або недостовірних документів, визначених пунктом 5 Порядку, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам Порядку;
 • працевлаштування роботодавцем особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;
 • підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном (у такому випадку після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації витрат таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню);
 • працевлаштована особа станом на дату подання заяви не була застрахованою особою.

У разі коли на дату прийняття регіональним центром зайнятості рішення трудові відносини з працівником припинено, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Оскарження відмови у призначенні компенсації

Відмова у призначенні компенсації оскаржується шляхом подання позовної заяви в порядку адміністративного судочинства.

Перевірка використання та правомірність отримання компенсації

Центр зайнятості наділений повноваженнями контролю за використанням коштів, що перераховуються роботодавцю як компенсація витрат, здійснює моніторинг збереження зайнятості працівників шляхом проведення відповідної перевірки та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі (п. 18 Порядку).

Порядок проведення перевірки

Перевірка регіональним центром зайнятості може бути проведена:

 • за місцезнаходженням роботодавця;
 • у приміщенні центру зайнятості.

Проведення перевірки відбувається протягом 180 календарних днів після останньої виплати компенсації.

Строк та порядок виплати компенсації

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за перший, за другий та наступні місяці роботи працівника (в межах загальних строків виплати) протягом п’яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.

Для отримання компенсації витрат за другий та наступні місяці протягом тривалості надання компенсації витрат, роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, за допомогою або Порталу Дія або шляхом подання відомостей про працівників до центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення трьох місяців з дня працевлаштування, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за місяці роботи такої особи в межах тривалості надання компенсації витрат, визначеної абзацом третім пункту 3 Порядку.

Підстави повернення отриманих коштів

Роботодавець зобов’язаний повернути суму компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості добровільно чи на підставі рішення суду з наступних підстав:

 • у разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат (протягом п'яти робочих днів з дня такого припинення).Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць);
 • у разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам Порядку, що були отримані за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;
 • у разі подання недостовірних документів та відомостей.
Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"