Дотримання будівельних норм при будівництві приватного будинку

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база:

Загальні умови дотримання будівельних норм

Будівництво житлових будинків та господарських будівель

Будівництво житлових будинків та господарських будівель здійснюється за типовими зональними або індивідуальними проектами, що розробляються у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами й погоджуються головним архітектором .
Для будівництва житлового будинку площею до 300 кв. м, особі яка має намір побудувати приватний будинок потрібно мати наступний пакет документів:

Земельна ділянка на якій буде житловий будинок повинна бути належним чином оформлена. Тобто особа має мати правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

 • Ескіз намірів забудови земельної ділянки

Як відомо, згідно чинного законодавства України, в т.ч Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", забудовник (Замовник), який має бажання здійснити будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт або реставрація) індивідуального житлового (садибного), дачного чи садового будинку не вищого, ніж два поверхи (мансардний поверх не враховується) із загальною площею не більше 300 квадратних метрів, господарських будівель та споруд, гаражів, різних елементів інженерного захисту чи благоустрою на земельній ділянці, повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Ескіз намірів забудови (або ескізні наміри забудови) земельної ділянки - це один із цілого переліку документів, які необхідно подати до місцевого уповноваженого органу містобудування та архітектури для замовлення виготовлення будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

Дехто вважає, що вирази ескіз намірів забудови, ескізний проект та перед проектні пропозиції є синонімами. Але це не зовсім так.

Ескізні наміри забудови земельної ділянки виконуються у довільній текстовій та графічній формі і повинні містити наступні відомості:

 • щодо місць розташування на земельній ділянці існуючих та проектних будівель і споруд
 • щодо відстані до межі із кожною сусідньою земельною ділянкою
 • Щодо відстаней до розташованих поруч об’єктів житлової забудови та інженерних мереж та споруд
 • Щодо фасадів, планів поверхів та даху, розрізівпроектованих будівель чи споруд із зазначенням габаритних розмірів
 • Щодо переліку планованих до застосування систем інженерного забезпечення, у т.ч. автономного.

Отже, ескіз намірів забудови може розробити будь-хто (навіть Замовник особисто). Але бажано цю роботу доручити професіоналам, які швидко і вірно (з дотриманням необхідних вимог і правил) її виконають, збережуть Ваш час і нерви.

Зазвичай, ескіз намірів забудови включає в себе коротку загальну пояснювальну записку, схему генерального плану, виконану на "свіжій" топографо-геодезичній зйомці в масштабі 1:500, а також плани усіх поверхів, фасади та розрізи будинку чи господарської будівлі.

Підставою для надання цієї послуги служать наступні вихідні дані:

 • документ, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою
 • документ, що підтверджує право власності (користування) будинком, що підлягає реконструкції, а також технічний паспорт на будинок
 • топографо-геодезична зйомка земельної ділянки.

Будівництво на садових, присадибних, дачних і інших ділянках

Будівництво на садових, присадибних, дачних і інших ділянках здійснюється лише на підставі спеціального будівельного паспорта, який дозволяє забудову земельної ділянки


Будівельний паспорт - це документ, що визначає комплекс архітектурних, містобудівних та інших вимог до будівництва, зведення індивідуальної будови не більше двох поверхів, якщо не брати до уваги мансардний поверх. Площа будинку, який дозволяється згідно будівельному паспорту забудови земельної ділянки, не повинна перевищувати трьохсот квадратних метрів з усіма господарськими будівлями, спорудами, гаражами та елементами озеленення і благоустрою земельної ділянки.
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки складається з графічних і текстових матеріалів.
Наявність плану зонування земельної ділянки та його території є підставою для розробки будівельного паспорта.
Етап проектування може здійснюватися без погодження містобудівних обмежень та умов за наявності будівельного паспорта. Для забудови присадибних, садових і дачних земельних ділянок проект будівництва розробляється лише за бажанням замовника.
Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки надається спеціально уповноваженим державним органом архітектури та містобудування на безкоштовній основі протягом десяти робочих днів з моменту подання відповідної заяви, документів (перелік даного пакету документів визначено центральним органом виконавчої влади, який уповноважений з питань містобудування, архітектури та будівництва).

Форма та порядок видачі будівельного паспорта на забудову земельної ділянки визначені центральним органом виконавчої влади, які безпосередньо відповідальні за будівництво, архітектуру та містобудування.
Варто також додати про те, який перелік документів потрібен під час подачі заяви на отримання будівельного паспорта:

 • Копія документа на право власності та користування ділянкою, завірена в установленому порядку;
 • Згода співвласників земельної ділянки на будівництво, завірене в установленому порядку;
 • Ескіз намірів будівництва із зазначенням розташування будови, фасадів, відмітки висотності, відстань до інших земельних ділянок і будов;
 • Проект забудови земельної ділянки.

Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл).

Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт до інспекції архітектурно–будівельного контролю

Виготовлення технічного паспорту на об’єкт будівництва
Виготовлення декларації про готовність об’єкта до експлуатації на підставі технічного паспорту. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданих ним повідомленні, декларації, за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації та за порушення вимог, визначених цим Порядком, відповідно до Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності ” та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для будівництва житлового будинку площею понад 300 кв.м , особі яка має намір побудувати приватний будинок потрібно мати наступний пакет документів:

 • Проектна документація на стадії робочого проекту.

Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва (далі – містобудівні умови і обмеження).

Містобудівні умови та обмеження – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Для отримання містобудівних умов та обмежень замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного підрозділу районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради) із заявою установленої форми, до якої додаються:

 • засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою

(документом, на підставі якого використовується земельна ділянка для будівництва, може бути державний акт, свідоцтво про право власності на землю, договір оренди/суперфіцію; під терміном «засвідчена в установленому порядку» мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа, або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, що надає такий документ);

 1. ситуаційний план-схема щодо місцезнаходження земельної ділянки (виконується у довільній графічній формі на викопіюванні із матеріалів містобудівної або картографічної документації);
 2. викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
 3. кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
 4. черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – у разі відсутності містобудівного кадастру);
 5. фото фіксація земельної ділянки (з оточенням);
 6. містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва;

(містобудівний розрахунок – розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів. Містобудівний розрахунок не є стадією проектування і розробляється та надається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкту будівництва та його техніко-економічні показники (назва об’єкту, поверховість, площа забудови, загальна площа об’єкту, відповідність щільності забудови (при житловому будівництві) та інша інформація, яка на думку інвестора дає повне уявлення про його наміри).

Технічний нагляд за об’єктом будівництва

До моменту подання декларації про початок виконання будівельних робіт, замовнику необхідно забезпечити авторський і технічний нагляд за об’єктом будівництва.
Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі - генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту. Генеральний проектувальник:

 • залучає у разі необхідності для здійснення нагляду субпідрядні проектні організації, які брали участь у розробленні окремих розділів проектної документації об'єкта архітектури;

здійснює відповідно до договору про розроблення проекту об'єкта архітектури авторський нагляд за підготовкою робочої документації або окремих її розділів у тому разі, коли така документація розробляється іншим суб'єктом архітектурної діяльності;

 • утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту або уповноважених осіб, на яку покладається здійснення авторського нагляду. До здійснення авторського нагляду за виконаннямокремихвидівбудівельнихробітможутьзалучатисяпредставникипроектнихорганізацій, які не брали участі у проектуванні.

Склад групи авторського нагляду затверджується генеральним проектувальником на весь період будівництва. Інформація про склад Зазначеної групи надсилається замовнику. Відвідування об'єкта архітектури представниками групи авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графіком або за викликом замовника (виходячи з виробничої потреби). У разі коли будівництво триває більш як один рік, план-графік коригується в міру потреби з урахуванням обсягу робіт, запланованого на поточний рік.

Результати авторського нагляду фіксуються в журналі, що оформляється генеральним проектувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у замовника, а другий - у генерального проектувальника. Представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника. У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень генеральний проектувальник письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством.

Після прийняття об'єкта архітектури в експлуатацію генеральний проектувальник повинен зберігати примірник журналу авторського нагляду в архіві.

Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта. Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об'єктах архітектури, не допускається.

Особи, що здійснюють технічний нагляд:

Проводять перевірку:

 • наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань інше;
 • відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
 • відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
 • виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
 • ведуть облік обсягів прийнятих і о плаче них будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;
 • проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
 • повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
 • оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;
 • беруть участь у проведенні перевірки:

робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спец обладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

 • виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:

 • виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
 • зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
 • проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
 • усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
 • зупинення виконання:

робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;
будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Декларація про початок виконання будівельних робіт

Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю два примірники декларації за встановленою формою. Один примірникдеклараціїпісляпроведенняреєстраціїповертаєтьсязамовнику, другий - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю. Декларація про початок виконання підготовчих робіт не надає права на виконання будівельних робіт. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня надходження до нього декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та здійснює дії щодо внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає з письмовим обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації, декларацію: про початок виконання підготовчих робіт замовникові (його уповноваженій особі) для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку), або щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, та осіб, які розробили проект виконання підготовчих робіт; про початок виконання будівельних робіт замовникові (його уповноваженій особі) для усунення виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду.

Проведення технічної інвентаризації об’єкта

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат.
Суб'єкт господарювання, який здійснює технічну інвентаризацію об'єкта нерухомості керується інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна [1] . Дана інструкція визначає порядок та методику проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою: визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних); обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів; установлення вартості об'єктів. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18), які скріплюються підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання, а також підписом виконавця робіт із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката та його печаткою.
Після про ведення технічної інвентаризації заявник подає до інспекції архітектурно будівельного контролю Декларації про готовність об’єкта до експлуатації.