Будівництво приватного будинку: покрокова інструкція

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Unknown user.

Нормативна база

Загальні положення

Житловий приватний будинок можна побудувати тільки на землях, призначених для житлової забудови, якому привласнений кадастровий номер. Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування. Державні акти на право власності на земельну ділянку, видані до 2002 року не містили інформації щодо кадастрового номера земельної ділянки, а тому таким земельним ділянкам кадастрові номери присвоєні не були. Для вирішення питання щодо визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці власнику або набувачу права на земельну ділянку необхідно звернутися до територіального органу земельних ресурсів (районного відділу земельних ресурсів) із заявою щодо присвоєння земельній ділянці кадастрового номера. Разом із заявою необхідно подати копію документа, що посвідчує особу (паспорт), копію документа, що посвідчує право на земельну ділянку та копію ідентифікаційного номера.

Процес привласнення кадастрового номера складається з наступних етапів:

 • Розробка технічної документації

Для цього необхідно укласти договір із землевпоряджувальною організацією на виготовлення технічної документації і створення цифрового обмінного XML- файлу ділянки (файл містить інформацію як про саму ділянку, так і про його власника).

 • Узгодження технічної документації

Технічна документація передається на узгодження в Держгеокадастр. Держгеокадастр передає XML- файл у відділ / управління земельного кадастру. За наявності зауважень обмінний файл повертається на доопрацювання.

 • Привласнення кадастрового номера

Якщо до обмінного файлу немає зауважень - ділянці привласнюється кадастровий номер. Держгеокадастр на документації ставить відмітку з вказівкою кадастрового номера, дати його визначення, даних особи, що зробила відмітку і її підпис. Також видається довідка про привласнення кадастрового номера.

 • Реєстрація прав на земельну ділянку

Для можливості розпорядження ділянкою (здачі в оренду, продажі) необхідно зареєструвати права на земельну ділянку в Державній реєстраційній службі України по місцезнаходженню ділянки. Якщо Ви укладаєте договір оренди земельної ділянки, то право оренди виникає тільки з моменту проведення реєстрації.

Отримання будівельного паспорту індивідуального житлового будинку

Відповідно до статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в першу чергу майбутньому власнику треба отримати будівельний паспорт індивідуального житлового (садибного) будинку.

Будівельний паспорт видає уповноважений орган містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через сервіс "Дія".

Для отримання будівельного паспорта встановлено наступний перелік документів:

 • заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних (Додаток 1 до Порядку);
 • копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію або заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо). Ескіз намірів забудови виконується в довільній формі, тому затверджувати його склад, зміст та порядок розроблення не потрібно (лист Міністерства регаоінального розвитку, будівництва і житлового-комунального господарства України від 30.11.2011 №7/14-16432);
 • проектна документація (за наявності). Будь-які вимоги щодо надання проектної документації для виготовлення будівельного паспорту є безпідставними;
 • згода співвласників земельної ділянки на забудову;
 • інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності)..

Копії документів, що подаються для отримання будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його представником).

Згідно п. 2.4. Порядку пакет документів для видачі будівельного паспорта або внесення змін до нього повертається уповноваженим органом містобудування та архітектури замовнику з таких підстав:

 • неподання повного пакета документів;
 • невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам і правилам;
 • подання замовником заяви в довільній формі про відмову від отримання будівельного паспорта.

Строк надання (виготовлення) будівельного паспорту становить десять робочих днів з дня надходження пакета документів.

Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", замовник має право виконувати будівельні роботи по будівництву приватного будинку після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У відповідь протягом 10 днів буде надіслано лист-повідомлення про те, що повідомлення зареєстровано.

Для цього необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт СС1 в електронній формі за допомогою сервісу "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування об’єкта.

Введення побудованого будинку в експлуатацію

Завершальний етап - введення побудованого будинку в експлуатацію і реєстрація права власності на нього.

За правилами статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», збудовані на земельних ділянках одноквартирні житлові будинки віднесені до будівельних об'єктів класу відповідальності СС1.

Відповідно до статті 39 вищезазначеного Закону України прийом в експлуатацію об'єктів завершеного будівництва класу відповідальності СС1 і об'єктів, побудованих на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Для цього необхідно подати заяву в електронній формі за допомогою сервісу "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування об’єкта.

Реєстрація здійснюється на безоплатній основі.

Перед подачею в Державну інспекцію архітектури та містобудування України заяви і декларації про готовність новобудови до експлуатації, забудовник зобов'язаний отримати технічний паспорт об'єкта. Більш детально про процедуру отримання технічного паспорту за посиланням.

Якщо у будинку раніше не було адреси, забудовник звертається до містобудівного департамент місцевого органу влади з проханням її привласнити. Запит направляють через місцевий центр надання адміністративних послуг. До заяви забудовник докладає такі документи:

 • нотаріально завірену копію права власності або права користування земельною ділянкою;
 • копію паспорта;
 • декларацію про готовність об'єкта до експлуатації;
 • копію геодезичної зйомки ділянки;
 • копію технічного паспорта об'єкта.

Місцеве містобудівне управління розглядає заяву протягом 15-ти днів і якщо схвалює - готує відповідний наказ. Рішення про присвоєння адреси на основі наказу стверджує місцевий орган влади. Запис про присвоєння нової адреси вноситься до реєстру поштових адрес. Заявник отримує витяг з реєстру в паперовій та електронній формі.

Реєстрація права власності на побудований будинок

Після введення об’єкта до експлуатації можливе оформлення право власності на нього. Для цього необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"