Встановлення факту розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага! 07 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 21 квітня 2022 року № 2217-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким зокрема внесено зміни до частини третьої статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", відповідно до якої будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Загальні положення

Шлюб припиняється унаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим та у результаті його розірвання, яке здійснюється за ініціативою одного з подружжя або за спільною заявою подружжя.

Детальніше див.: Порядок розірвання шлюбу

Розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, підлягає державній реєстрації (частина третя статті 49 Цивільного кодексу України).

Передумовою розгляду справи про встановлення юридичного факту розірвання шлюбу (шлюбних відносин) між подружжям є неможливість здійснення такого в інший законний спосіб.

Порядок встановлення факту розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Згідно частини третьої статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків

Але, 07 травня 2022 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким, зокрема, частину третю статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" доповнено словами "крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану".

За заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника (абзац другий пункту 3 розділу І Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених накаом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5).

Оскільки на тимчасово окупованій території фактично діє юрисдикція та застосовується законодавство окупаційної влади, документи про розірвання шлюбу видані такою владою не можуть бути прийняті органами державної влади на іншій території України.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 315 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) суд розглядає справи про встановлення факту розірвання шлюбу.

В порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян, чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення (пункт 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 5 "Про судову практику про справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення").

Детальніше див.: Звернення до суду: окреме провадження

Звернення до суду

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцем її проживання (частина перша статті 316 ЦПК України).

У заяві повинно бути зазначено:

  • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують факт:
  1. свідоцтво про розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території;
  2. відповідна відмова, звісно, в письмовій формі органу, на який покладено функцію розірвання шлюбу (стаття 318 ЦПК України).

За подання заяви про встановлення факту розірвання шлюбу на тимчасово окупованій території сплачується судовий збір - 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України "Про судовий збір" (у 2024 році - 605 гривень 60 копійок).

На підставі рішення у справі орган державної реєстрації актів цивільного стану видає свідоцтво про розірвання шлюбу між подружжям.

Судова практика

Див. також

Отримання правової консультації

Для отримання правничої допомоги звертайтесь до системи надання безоплатної правничої допомоги:

  • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
  • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі).