Виконання рішень Європейського суду з прав людини

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Nataliia.shesternina.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативно-правова база

Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Порядок виконання Рішення визначається ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Законом України "Про виконавче провадження"та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені законодавством.

Органи, що здійснюють виконання рішень ЄСПЛ

Відповідно до постанови КМУ «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31 травня 2006 р. № 784 представництво України в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань дотримання нею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування про хід виконання рішень ЄСПЛ у справах проти України здійснюється в установленому порядку Міністерством юстиції через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та Інструкцією з організації примусового виконання рішень виконання рішень Європейського суду з прав людини покладено на відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту.

Особливе місце в системі суб’єктів виконання рішень ЄСПЛ займає Державне казначейство України, оскільки відповідно до статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» рішення про стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами Державного казначейства України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Доступ до рішення ЄСПЛ

Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини готує та надсилає для опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" стислий виклад Рішення українською мовою, який включає в себе:

 • офіційну назву Рішення мовою оригіналу та в перекладі українською мовою;
 • номер заяви до Суду;
 • дату постановлення Рішення;
 • стислий виклад фактів у справі;
 • стислий виклад питань права;
 • переклад резолютивної частини Рішення.

Видання публікує стислий виклад Рішення протягом семи днів від дня його одержання. Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини надсилає стислий виклад Рішення Стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб'єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення.

Виконання рішень, щодо виплати відшкодування

Рішення суду набуває статусу остаточного через три місяці з дня винесення, за умови, що сторони не звернулися з клопотанням про перегляд рішення Великою палатою Суду (ст. 43 Конвенції), або в день відхилення такого клопотання палатою з п’яти суддів. У разі, якщо клопотання було задоволене, рішення набуває чинності у день винесення рішення по суті Великою палатою. Сторони можуть повідомити Суд про відсутність наміру клопотати про перегляд рішення, тоді рішення набуде чинності в день надходження останнього повідомлення. Протягом десяти днів від дня отримання повідомлення Суду про набуття Рішенням статусу остаточного Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини надсилає Стягувачеві повідомлення про право подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування. Протягом того ж строку Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини надсилає до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту:

 • оригінальний текст і переклад резолютивної частини рішення Суду у справі проти України;
 • оригінальний текст і переклад резолютивної частини остаточного рішення Суду щодо справедливої сатисфакції у справі проти України;
 • оригінальний текст і переклад рішення Суду щодо дружнього врегулювання у справі проти України;
 • оригінальний текст і переклад рішення Суду про схвалення умов односторонньої декларації у справі проти України.

Виплата відшкодування

Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у Рішенні. (ст. 8 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»)

У разі порушення тримісячного строку, на суму відшкодування нараховується пеня відповідно до Рішення. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про виконавче провадження». Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту надсилає до центрального органу виконавчої влади (Державне казначейство України) , що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, постанову про відкриття виконавчого провадження та необхідні документи (ст. 7 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»)

Центральний орган виконавчої влади (Державне казначейство України), що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом 10 днів від дня надходження необхідних документів (ст.7 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини») здійснює списання на вказаний Стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсутності - на депозитний рахунок відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту коштів з відповідної бюджетної програми Державного бюджету України.

Підтвердження списання відшкодування, отримане від центрального органу виконавчої влади (Державне казначейство України) та підтвердження виконання всіх вимог (ст.7 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини») є для відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту підставою для закінчення виконавчого провадження. Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту протягом трьох днів надсилає Уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини постанову про закінчення виконавчого провадження та підтвердження списання коштів.

Заходи індивідуального характеру

Заходи індивідуального характеру – це заходи щодо зобов’язання держави відшкодувати заявнику матеріальну та моральну шкоду, а також судові витрати. Виплата цих сум є обов’язковою, чітко визначеною у рішенні Суду (ст. 41 Конвенції).

Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини надсилає Стягувачу повідомлення з роз'ясненням його права порушити провадження про перегляд справи (про його право на відновлення провадження відповідно до чинного законодавства) , а також повідомляє органи, які є відповідальними за виконання передбачених у Рішенні додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, порядок і строки виконання цих заходів. До повідомлення додається переклад Рішення, автентичність якого засвідчується Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.

Заходи загального характеру

Заходи загального характеру – це заходи, передбачені рішенням Європейського суду з прав людини, спрямовані на усунення можливості аналогічного порушення щодо інших осіб (виправлення порушеного права). Заходами загального характеру є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в Рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема:

 • внесення змін до чинного законодавства та практики його

застосування;

 • внесення змін до адміністративної практики;
 • забезпечення юридичної експертизи законопроектів;
 • забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність яких пов'язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах позбавлення свободи;
 • інші заходи, які визначаються - за умови нагляду з боку Комітету міністрів Ради Європи - державою-відповідачем відповідно до Рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень Конвенції та забезпечення максимального відшкодування наслідків цих порушень. (ст. 13 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»)

Необхідні документи

Для фізичних осіб

Заява в якій зазначається:

 • прізвище, ім’я та по-батькові;
 • ідентифікаційний номер;
 • фактична адреса мешкання;
 • контактні телефони;
 • номер та дата рішення Європейського суду по якому подається заява;

До заяви додається:

 1. копія довідки банківської установи, в якому відкрито рахунок Стягувача, де обов’язково має бути зазначено повне найменування банківської установи, транзитний рахунок банку, особистий рахунок Стягувача, код ЄДРПОУ банку, МФО банку;
 2. копія довідки про присвоєння Стягувачеві ідентифікаційного номеру;
 3. копія всіх сторінок паспорту Стягувача.

У разі смерті Стягувача, спадкоємець має подати нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право на спадщину, а також всі вищевказані документи, які вимагаються для перерахування присуджених коштів.

Для юридичних осіб

Заява на офіційному бланку про виплату відшкодування за підписом його керівника в якій зазначається:

 • повне найменування Стягувача;
 • код ЄДРПОУ Стягувача;
 • фактична адреса мешкання;
 • контактні телефони відповідальної особи;
 • номер та дата рішення Європейського суду по якому подається заява;

До заяви додається:

 1. Копія довідки банківської установи, в якому відкрито рахунок Стягувача, де обов’язково має бути зазначено повне найменування банківської установи, рахунок Стягувача, МФО банку;
 2. Копія довідки про присвоєння Стягувачеві коду ЄДРПОУ.