Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Куди звернутися

Суд ​​має юрисдикцію серед держав-членів Ради Європи< 3/4>, що включає майже всі країни Європи, за винятком Ватикан, Білорусь та Росія. Юрисдикція суду зазвичай поділяється на міждержавні справи, заяви фізичних осіб проти договірних держав і консультативні висновки відповідно до Протоколу № 2. Заяви від окремих осіб становлять більшість справ, які розглядає суд.Комітет складається з трьох суддів, палати — із семи суддів, а головний Палата у складі 17 суддів

Заява повинна бути надіслана до Європейського суду з прав людини поштою на наступну адресу:

 • The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex, FRANCE.

Зауважте, що заява, надіслана факсом, не може перервати чотири  місячний термін із дня винесення остаточного рішення на національному рівні. Новий термін застосовується до заяв, в яких остаточне рішення на національному рівні винесено 01 лютого 2022 року і пізніше. Також важливо зазначити що в заяві ви повинні заповнити всі пункти для .

Підстави звернення

Конституція України (ч.4 ст.55) гарантує кожному право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Однією з найефективніших міжнародних судових установ, до яких мають право звертатися громадяни України, є Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого визнана нашою державою.
Мабуть, багато хто знає про цю установу, але коли і як можна звернутися до Європейського суду з прав людини, – відомо далеко не всім. Недостатність інформації часто приводить до того, що ми переоцінюємо можливості цього суду, помилково вважаючи, що подати скаргу до нього можна у будь-якому випадку, коли ми вважаємо, що наші права порушено.
Звернутися до Європейського суду з прав людини можна лише за таких умов:

 1. Ви маєте намір оскаржити поведінку держави, яка сама порушила Ваше право чи свободу або не забезпечила їх захисту (йдеться про порушення права чи свободи, що гарантується Європейською конвенцією з прав людини);
 2. Ви вичерпали усі доступні Вам ефективні національні засоби юридичного захисту;
 3. Ви не пропустили строку звернення до Суду;
 4. Ваша справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і Ви не використовуєте інший міжнародний механізм захисту своїх прав.

Як дорого коштує звернення до Європейського Суду?

Процедура розгляду скарг Європейським Судом з прав людини є безкоштовною і не вимагає суттєвих витрат з боку заявника. Якщо його заяву відхилено як неприйнятну або як необґрунтовану, заявника не зобов’язують сплачувати судові витрати а судовий процес не передбачає обов'язкової участі адвоката. Діяльність Суду фінансується за рахунок бюджетних коштів Ради Європи. Регламентом Європейського Суду з прав людини передбачена можливість, за певних умов, надання заявникові безоплатної правової допомоги у разі, якщо вона є необхідною для належного ведення справи в Палаті Суду, а заявникові бракує достатніх коштів, щоб сплатити вартість усіх або частини послуг.

Які скарги може розглядати Суд?

Європейський суд з прав людини (далі «Суд») - це міжнародний суд, який може розглядати заяви від держав-учасниць конвенції, фізичних осіб, організацій та підприємств, які стверджують, що їхні права, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини, були порушені. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого значна кількість європейських держав зобов'язалися забезпечувати певні основоположні права. Ці права викладені в самій Конвенції, а також у Протоколах № 1, 4, 6, 7, 12 і 13 до неї. До зазначених протоколів приєдналися лише окремі держави. Вам слід ознайомитись із цими документами, тексти яких додаються. : Суд не може розглядати будь-які скарги. Його повноваження визначені критеріями прийнятності, які викладені в Конвенції і які визначають, хто може подати заяву, коли та з яких питань. Понад 90 % заяв, що розглядаються Судом, визнаються неприйнятними. Тому Вам необхідно перевірити, чи відповідають Ваші скарги критеріям прийнятності, описаним нижче. Суд може вирішити Вашу справу тільки за наступних умов:

 • якщо Ваші скарги стосуються порушення одного чи декількох прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї;
 • якщо скарги спрямовані проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол (певні Протоколи ратифіковані лише деякими державами, тож, будь ласка, перевірте список ратифікацій на веб-сторінці Суду в інтернеті: www.echr.œe.int/apniiccmtsi);
 • якщо скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавець, адміністративний орган, суд тощо); Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій;
 • якщо скарги стосуються фактів чи подій, які мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу (дати для кожної держави вказані у списку ратифікацій на сайті Суду в Інтернеті: www.echr.coeJnt/amUcants):
 • якщо порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
 • якщо Ви надали національній правовій системі можливість виправити порушення («вичерпання національних засобів правового захисту»); зазвичай це означає, що, перш ніж звернутися до Суду, Ви повинні порушити ті самі питання перед національними судами, включаючи найвищу судову інстанцію. При цьому Ви маєте дотримуватися національних процесуальних вимог, в тому числі термінів оскарження. Вам не потрібно використовувати засоби, які не є ефективними, або вдаватися до дискреційного чи виняткового провадження, що не є частиною звичайної процедури оскарження;
 • якщо Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом чотирьох місяців після дати винесення остаточного рішення на національному рівні. Цей чотирьох місячний термін зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна інстанція, що уповноважена вирішувати Вашу справу, прийняла у ній рішення, або коли Ви чи Ваш юридичний представник були повідомлені про це рішення. Якщо не існує ефективних засобів захисту щодо Вашої скарги, чотирьох місячний термін відлічується від дати оскаржуваного акту, події чи рішення. Чотирьох місячний термін може бути перерваний тільки коли Ви надішлете до Суду повну заяву з додатками, яка відповідатиме вимогам статті 47 Регламенту Суду (див. текст серед Документації для заявників). Термін закінчується в останній день чотирьох місяців, навіть якщо це неділя або офіційний вихідний день. Тобто, формуляр заяви з усією необхідною інформацією та документами повинен бути відправлений до Суду щонайпізніше в останній день чотирьох місячного терміну, отже Вам слід переконатися втому, що Ви вчасно відправили Вашу заяву поштою;
Увага! Відповідно до Протоколу № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з 01 лютого 2022 року термін звернення до Суду становить 4 місяці із дня винесення остаточного рішення на національному рівні. Новий термін застосовується до заяв, в яких остаточне рішення на національному рівні винесено 01 лютого 2022 року і пізніше.
 • якщо Ваші скарги базуються на вагомих доказах, Ви повинні обґрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо;
 • якщо Ви можете показати, що предметом Вашої скарги є невиправдане втручання у Ваші основні права. Ви не можете просто поскаржитися на те, що судове рішення неправильне чи що суд допустився помилки; Європейський суд не є апеляційною інстанцією по відношенню до національних судів та не може скасовувати чи міняти їхні рішення;
 • якщо ті ж самі скарги раніше не були вже розглянуті Судом чи іншою міжнародною інстанцією,

Слід також зважати на те, що Суд отримує десятки тисяч заяв щороку. Він не має ресурсів для розгляду малозначущих чи повторних скарг, які не стосуються серйозних питань і якими не повинен займатися міжнародний наглядовий орган. Подібні скарги можуть бути визнані неприйнятними через зловживання правом на подання заяви, так само як і у випадках, коли заявник використовує лайливі чи образливі вислови. Заява так само може бути відхилена, якщо оскаржувані заявникам обставини не завдали йому дійсної та суттєвої шкоди, не піднімають нові питання захисту прав людини, які потребують розгляду на міжнародному рівні, були вже розглянуті національними судами.

Як правильно оформити звернення?

Індивідуальна заява має бути викладена у письмовій формі мовою однієї з держав, які ратифікували Конвенцію. Тобто не зважаючи на те, що судочинство у Європейському суді з прав людини ведеться англійською або французькою мовами, Ви можете викласти свою заяву українською, польською або іншою офіційною мовою держав-учасниць Конвенції та протоколів до неї. Важливо пам’ятати, що заява до Суду може бути викладена лише на офіційному бланку формуляра заяви.
Заповнюючи заяву, потрібно дотримуватися вимог щодо її змісту. Тому перед заповненням варто ознайомитися з офіційною пояснювальною нотаткою для осіб, які бажають звернутися до Європейського суду з прав людини. Відповідний документ наведений у додатку.
Готуючи звернення, потрібно:

 • вказати інформацію про сторін – Вас як заявника (прізвище, ім‘я, по-батькові, дату народження, громадянство, стать, рід занять та адресу), такі ж дані про Вашого представника (за його наявності), а також назвати державу-відповідача;
 • стисло викласти факти про порушення. Кожну подію потрібно описувати у хронологічній послідовності, вказуючи точні дати. Якщо Ваша скарга стосується кількох питань, слід написати про кожне з них окремо;
 • зазначити, які саме права та свободи були порушені з посиланням на конкретні статті Конвенції та протоколів до неї, які гарантують ці права. Потрібно також пояснити, чому саме Ви вважаєте, що викладені Вами факти слід вважати порушенням Конвенції;
 • стисло викласти вимоги. Потрібно зазначити яких результатів Ви очікуєте від розгляду справи в Суді. Якщо Ви хочете, щоб за результатами вирішення справи Суд присудив Вам справедливу сатисфакцію (грошову компенсацію за шкоду понад ту, що вже була відшкодована за національним законодавством), слід чітко вказати суму у євро, на яку, на Вашу думку, Ви заслуговуєте для відшкодування шкоди, завданої порушенням. До Ваших вимог про компенсацію Ви можете включити також витрати, які Ви понесли на оплату послуг юриста для звернення до Суду і подальші витрати на адвоката, які необхідно буде понести, якщо Суд прийме Вашу справу до розгляду. Вираховуючи суму грошової компенсації, варто звернути увагу, що Суд при призначенні компенсації діє справедливо і враховує мотиви кожної сторони. Наприклад, при вирахуванні витрат на правову допомогу Суд буде брати до уваги середньостатистичні тарифи на послуги українських адвокатів, якщо Ви користуєтеся їхніми послугами. Якщо Ви необґрунтовано завищите суму Ваших вимог, Суд знизить її розмір.
 • зазначити, чи зверталися Ви з аналогічною скаргою з цього самого питання до інших міжнародних установ. Якщо так, потрібно повідомити про такі звернення, вказавши коли та до якої міжнародної установи вони подавалися і зазначити про дату та результати розгляду Вашого звернення. У таких випадках слід також додати копію рішення відповідної міжнародної організації.
 • вказати, які національні засоби юридичного захисту Ви використали. Тут потрібно назвати всі засоби, якими Ви скористалися в Україні для захисту Ваших прав чи свобод. Викладена інформація повинна свідчити про вичерпність національних засобів захисту або про те, що використання інших засобів не дасть ефективного результату;
 • вказати докази, які засвідчують викладені Вами факти. Зокрема, у заяві потрібно навести перелік офіційних рішень у Вашій справі із зазначенням дати ухвалення кожного з них та інстанції, яка його ухвалила,стислий виклад суті рішень. Слід пам’ятати, що офіційними рішеннями у Вашій справі не обов’язково можуть бути лише судові рішення, це можуть бути й рішення інших органів влади та посадових осіб .
 • підписати заяву та зазначити дату її підписання. Якщо заяву від Вашого імені подає представник, повноваження якого підтверджуються доданою до заяви довіреністю, він повинен поставити на ній свій підпис.

Подаючи індивідуальну заяву, потрібно додати документи, якими Ви підтверджуєте факти порушень Ваших прав. Це насамперед повинні бути копії рішень у Вашій справі. Оригінали додавати не потрібно.
Якщо від Вашого імені заяву підписує представник, до неї потрібно додати належно оформлену довіреність, яка підтверджує повноваження представника. Бланк довіреності Ви можете знайти у додатку. Перед відправленням заяви слід послідовно пронумерувати кожну сторінку.
Пам’ятайте, що зшивати, склеювати чи в інший спосіб скріплювати сторінки заяви і документів не можна.
Зауважте: за звернення до Європейського суду з прав людини жоден податок, мито чи збір не сплачується.

Коли заява вважається поданою?

Якщо Ви попередньо звернулися до Суду з листом, у якому стисло описали обставини порушення, вважається, що Ви звернулися до Суду у день, яким датований відповідний лист. Тобто з цього дня перебіг чотирьох місячного строку, протягом якого Ви маєте право звернутися до Суду, зупиняється. У відповідь на Ваш лист Ви отримаєте від Суду бланк формуляра заяви, який потрібно буде заповнити та надіслати на адресу Суду протягом восьми тижнів.
Якщо протягом цього строку Ви не надішлете свою заяву, то вважатиметься, що Ви звернулися до Суду не у день Вашого першого звернення, а в день, коли Ви надішлете заповнений формуляр заяви. У таких випадках важливо, щоб Ви не пропустити чотирьох місячний строк, інакше втратите право на розгляд Вашого звернення Судом.
Якщо у першому листі Ви не викладаєте конкретні обставини своєї справи, а лише просите надати інформацію щодо діяльності Суду та умов прийняття заяви, то звернення з таким листом не перериватиме строк, протягом якого Ви можете звертатися до Суду.
У відповідь на такий запит Ви лише зможете отримати пакет документів, необхідних Вам для вивчення питань, що стосуються Ваших прав, діяльності Суду та процедури звернення за захистом, а також формуляр заяви.
У таких випадках, а також якщо Ви попередньо не зверталися до Суду з листом, а одразу заповнили та надіслали формуляр заяви, вона вважатиметься поданою у день відправлення її до Суду.

Отже, незважаючи на велику кількість заяв проти України до Суду, більшість справ мають схожий характер та стосуються низки структурних проблем, що призводять до порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема:

 • невиконання або тривале виконання рішень національних судів;
 • надмірна тривалість провадження досудового слідства у кримінальних справах і судового розгляду цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ;
 • незабезпечення права на належний судовий захист, неефективність розслідування кримінальних справ правоохоронними органами за скаргами на неналежне поводження з боку представників органів держави;
 • порушення майнових прав;
 • неналежні умови утримання та лікування осіб, які перебувають під вартою.

Представляє Україну в Суді під час розгляду справ, а також забезпечує виконання рішень Суду, ухвалених проти нашої держави Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, що функціонує в рамках Міністерства юстиції.

Хід розгляду звернення

Після реєстрації в суді справа передається судді-доповідачу, який може прийняти остаточне рішення про те, чи є справа неприйнятною . Справа може бути неприйнятною, якщо вона несумісна з вимогами ratione materiae, ratione temporis  або ratione personae, або якщо справа не може бути продовжена з формальних причин, таких як невичерпання національних засобів правового захисту, закінчення дії чотири місяці з моменту останнього внутрішнього рішення, яке оскаржується, анонімність, суттєва тотожність зі справою, яка вже була передана до суду, або з іншою процедурою міжнародного розслідування.

Якщо суддя-доповідач вирішить, що справу можна продовжити, справа передається до палати суду, яка, якщо не вирішить що заява є неприйнятною, повідомляє про справу уряду держави, проти якої подано заяву, з проханням до уряду надати свої зауваження щодо справи.

Потім палата суду обговорює та розглядає справу щодо її прийнятності та суті. Справи, які порушують серйозні питання тлумачення та застосування Європейської конвенції з прав людини, серйозні проблеми загального значення або які можуть відрізнятися від попереднього прецедентного права може бути заслухано у Великій палаті, якщо всі сторони у справі погоджуються з тим, щоб палата суду передала юрисдикцію Великій палаті. Колегія з п’яти суддів вирішує, чи приймає Велика палата звернення

Скільки часу Європейський суду з прав людини розглядає справи?

У цілому з моменту отримання Судом заяви до моменту винесення ним рішення по суті проходить три-п’ять років, однак цей строк може бути як меншим (мінімальний строк розгляду справи в Європейському суді з прав людини може складати близько півтори роки), так і набагато більше (десять років і більше). Усе залежить від терміновості або пріоритетності заяви. Так, окремі заяви Суд може визнати терміновими і розглянути їх у пріоритетному порядку, зокрема у випадку, якщо життя чи здоров’я заявника знаходиться під загрозою. Інші, менш термінові заяви (наприклад, щодо захисту права власності), Суд розглядатиме, як правило, довше.

Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує особистої присутності у Суді. Після розгляду справи, заявника обов’язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у цій справі.