Умови та порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:02, 15 вересня 2023, створена Valentyna.nykonchuk (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальна інформація

З 24 лютого 2022 року Указом Президента України відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан!

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21 квітня 2022 року № 2220-IX розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнено пунктом 3-3, яким врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Кому виплачується допомога

Право на допомогу по безробіттю мають особи, визнані в установленому порядку безробітними.

Статус зареєстрованого безробітного надається особі з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості (чи на порталі ДІЯ) за її заявою.

Частиною першою статті 43 Закону України “Про зайнятість населення” визначено, що статус зареєстрованого безробітного може набути:

 1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
 2. особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
 3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
 4. одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Куди звернутися

Заяву особи про надання статусу безробітного можна подати:

 1. до обраного міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості особисто особою, яка шукає роботу, під час безпосереднього відвідування (мапа центрів зайнятості);
 2. в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), засобами мобільного додатка порталу Дія.
 3. у разі технічної можливості в електронній формі - засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного.

Див. детальніше: Інформація Державної служби зайнятості щодо реєстрації безробітних: покрокова інструкція

Номер "гарячої лінії" Державної служби зайнятості: +380938345700, +380990385889, +380974615136.

Сервіс працює з понеділка по четвер із 9:00 до 18:00 та у п’ятницю з 9:00 до 16:45.

Перелік необхідних документів

Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу:

1) У разі особистого звернення під час безпосереднього відвідування центру зайнятості, така особа подає до центру зайнятості:

 • заяву про надання статусу безробітного;
 • пред’являють:
 1. громадяни України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
 2. іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або е-посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
 3. документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • інформують про освіту, досвід роботи (за наявності), зайнятість або перебування у трудових відносинах (за наявності) - для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання.

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, а також за бажанням копію індивідуальної програми реабілітації.

2) У разі подання заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного в електронній формі засобами Порталу Дія *у разі технічної можливості - засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості така особа:

 • заповнює та підписує заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного та заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія/офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості;
 • подає до обраного нею центру зайнятості заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного та заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю;
 • обирає та/або відкриває поточний рахунок.

Під час воєнного стану у разі подання заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного в електронній формі засобами Порталу Дія особою, яка після введення воєнного стану перебуває на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (починаючи з 7 травня 2022 р.), вимоги щодо подання нею до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 18-20 Порядку, не застосовуються.

УВАГА! Під час першого фактичного відвідування таким зареєстрованим безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, після припинення чи скасування воєнного стану зареєстрований безробітний зобов’язаний подати документи, перелік яких визначено пунктами 18-20 Порядку (крім документів, які наявні у реєстрах та базах даних).

_____________________________________

* Для подання заяви в електронній формі необхідно:

 • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронних підпису та печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті, а також інших засобів ідентифікації з середнім або високим рівнем довіри, які дають змогу однозначно встановлювати особу;
 • мати паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сформований засобами Єдиного державного демографічного реєстру, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) або один з таких документів: посвідка на постійне проживання або е-посвідка на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;;
 • створила особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія або у разі технічної можливості - на офіційному веб-сайті Державного центру зайнятості.

Призначення допомоги у разі відсутності документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення)

У разі відсутності під час воєнного стану у внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;;
 • єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання відомостей допомога по безробіттю призначається їм у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 90 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей розмір допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства.

Розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю

Мінімальний розмір виплати допомоги по безробіттю становить 1800 гривень.

Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2023 році - 6700 гривень)

Якщо ж особа має страховий стаж менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації як безробітної, або звільнена з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5 частини першої) та 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі - 1000 гривень.

Внутрішньо переміщеним особам або тим, хто перебуває на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), в разі відсутності документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається тривалістю 180 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі для застрахованих осіб — 1800 гривень.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Безробітним, строк виплати допомоги по безробіттю яких на дату набрання чинності Законом перевищує 90 днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється через 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом;

Для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, визначених частинами першою - четвертою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів.

Після надходження необхідних документів та відомостей протягом двох років з дня її призначення тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Обслуговування громадян

Надання соціальних послуг, підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного може здійснюватися:

 • під час безпосереднього звернення зареєстрованого безробітного до центру зайнятості;
 • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Обслуговування громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії

Під час воєнного стану вимоги, встановлені пунктом 30 Порядку щодо перереєстрації у випадку зміни центру зайнятості, не поширюються на безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості, які розташовані:

Виплата допомоги

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Припинення реєстрації безробітного та виплати допомоги

Підстави припинення реєстрації безробітного визначено пунктом 32 Порядку (початок зайнятості особи; призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього нагляду; призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю; вступу на навчання за денною формою; призов на військову службу або альтернативну (невійськову) службу; досягнення зареєстрованим безробітним пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років та ін.).

Під час дії воєнного стану центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного також:

 • у разі відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, які запроваджуються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 “Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану”;
 • у разі другої відмови під час воєнного стану від громадських та інших робіт тимчасового характеру (у разі відсутності підходящої роботи). Під час воєнного стану припинення реєстрації безробітного за дворазової відмови від пропонування підходящої роботи не застосовується до членів добровольчих формувань територіальної громади, які відповідно до законодавства уклали контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі (у межах дії цього контракту), за умови вияву їх наміру продовжувати таку службу (у межах дії цього контракту) та підтвердження їх зайнятості протягом нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень). Форма довідки щодо кількості робочих годин добровольця, з яким укладено контракт, надається командиром добровольчого формування територіальної громади за формою, затвердженою Державним центром зайнятості;
 • у разі перетину державного кордону у період реєстрації безробітного - з 31-го календарного дня безперервного перебування за межами України під час воєнного стану;
 • у разі невідвідування (непідтвердження будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості - протягом 30 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про таке відвідування, а під час надзвичайного або воєнного стану - з дня, що настає за днем останнього фактичного підтвердження зареєстрованим безробітним наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконують суспільно корисні роботи під час воєнного стану) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження зареєстрованим безробітним наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного в центрі зайнятості будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому разі приймається на 31-й робочий день). Під час воєнного стану дія цього пункту не поширюється на осіб, які зареєстровані у центрах зайнятості на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), за умови відвідування ними центру зайнятості (підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними) протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану.

Скасувати статус безробітного також можливо здійснити шляхом електронного звернення на порталі Дія.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється:

Вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, визначені частиною четвертою статті 31 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (на строк до 90 календарних днів), не застосовуються.

Див. також