Допомога по частковому безробіттю застрахованим особам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Визначення термінів

Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок (пункт 3 частини першої статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

Допомога по частковому безробіттю - це вид державної підтримки застрахованих осіб (працівників та фізичних осіб - підприємців) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину (частина перша статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»).

Умови, механізм виплати застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю, строки, розмір та критерії її надання, а також механізм повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 702 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю».

Хто може отримати допомогу

Допомога по безробіттю.jpg

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам - підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Див. детальніше: Роз'яснення Державної служби зайнятості: Допомога по частковому безробіттю для роботодавців: порядок, умови, тривалість

За яких умов призначається допомога

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам надається за таких умов:

 • зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 і більше відсотків на місяць;
 • рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП, становить 30 і більше відсотків на місяць;
 • відсутність у роботодавця або ФОП, яка є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом 6 місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • відсутність у роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • сплата роботодавцем за кожного працівника або фізичною особою — підприємцем, яка є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), а в разі, коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду
 • роботодавець не є фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога по частковому безробіттю надаютьсь на строк зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва.

Перелік необхідних документів

Роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Для отримання допомоги по частковому безробіттю необхідно подати до центру зайнятості заяву:

 • в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, - на адресу офіційної електронної пошти відповідного центру зайнятості;
 • у паперовій формі - особисто до центру зайнятості.

Заява подається роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, до центру зайнятості за місцем провадження його (її) господарської діяльності.

До заяви необхідно додати:

 • роботодавцю - відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цим Порядком, за формою згідно з додатком 1;
 • фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою та звертається за отриманням допомоги, - відомості про себе за формою згідно з додатком 2;
 • У разі подання відомостей про себе та найманих працівників фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2;
 • відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Вимоги до відомостей про господарську діяльність роботодавця або фізичної особи - підприємця, яка є застрахованою особою, який (яка) має намір отримати допомогу по частковому безробіттю, та порядок їх подання визначаються Державним центром зайнятості з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, встановлених Антимонопольним комітетом.

Строки розгляду

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, яка є застрахованою особою, всіх встановлених документів.

У разі подання неповного пакета документів, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості протягом п’яти робочих днів, повідомляє про це роботодавцю або фізичній особі - підприємцю, яка є застрахованою особою. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець або фізична особа - підприємець, яка є застрахованою особою, має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

В такому випадку рішення приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання документів.

Щодо рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття направляє заявнику на електронну адресу, зазначену в заяві, відповідну інформацію, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови.

Рішення регіонального центру зайнятості про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Корисні посилання

Див. також