Відмінності між версіями «Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Конституція України] * [http://zakon0.rada.gov.ua/law...)
 
 
(Не показано 23 проміжні версії 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Конституція України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п Постанова Кабінету Міністрів України №305 від 12 березня 2013 року «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11 Наказ Міністерства Охорони Здоров’я №595 від 16.09.2011 року «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України "Про освіту"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2628-14 Закон України "Про дошкільну освіту"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2402-14 Закон України "Про охорону дитинства"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/305-2003-%D0%BF#Text Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 березня 2016 року № 234]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1237-14#n8 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0434282-02 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 листопада 2002 року № 434 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"]


== Визначення поняття профілактичні щеплення ==
== Дошкільна освіта ==
'''Профілактичні щеплення''' – медичні процедури, мета яких вироблення в організмі імунітету проти певних інфекційних захворювань.<br />
'''Дошкільна освіта''' - цілісний процес, спрямований на:
* забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
* формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду (частина друга статті 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14#Text Закону України "Про дошкільну освіту"]).


== Доступність дошкільної освіти ==
== Здобуття дошкільної освіти ==
У відповідності до Конституції України кожен має право на освіту, а обов’язком держави є забезпечення доступності дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах.
'''Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.'''
Конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має право створити можливості для реалізації цього права.
У відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п Постановою Кабінету Міністрів України №305 від 12 березня 2003 року], прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підстави заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.


== Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень ==
Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Пунктом 21 Порядку проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів, затвердженого [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11 наказом Міністерства Охорони Здоров’я (далі МОЗ)  №595 від 16.09.2011 року] передбачено – факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформляються за формою №063-2/0, підписуються як громадянином (при щеплені неповнолітніх – батьками або законними представниками, які їх замінюють), так і медичним представником, про що повідомляється до територіальної СЕС.
Відповідно до п.6 Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу затвердженого наказом  МОЗ № 434 від 29.11.2002 року «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» - питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.


== Висновок ==
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.


Отже, за рішенням лікарсько-консультативної комісії, дитина може відвідувати  дошкільний навчальний заклад без профілактичних щеплень, однак слід пам’ятати, що віддаючи дитину без профілактичних щеплень в дитяче середовище батьки піддають загрозі захворювання не лише свою дитину, а і дітей які її оточують.
Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються (стаття 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2628-14#Text Закону України "Про дошкільну освіту"]).


[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
== Прийом дітей до дошкільного навчального закладу ==
[[Категорія:Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування]]
Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу керівника такого закладу <u>протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження '''заяв''' про зарахування</u>. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини або з використанням [https://reg.isuo.org/preschools системи електронної реєстрації] (пункт 8 [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/305-2003-%D0%BF#Text Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305]).
[[Категорія:Суди]]
 
<u>До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:</u>
# копія свідоцтва про народження дитини;
# медична довідка, видана відповідно до статті 15 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"], разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
# довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру ''(для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп)'';
# висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку) ''(для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп)'';
# висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ''(для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення [[Освіта дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання)|інклюзивних]] груп)'';
# копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"] ''(для зарахування дитини з інвалідністю)'';
# копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю ''(для зарахування дитини з інвалідністю).''
 
=== Право на першочергове зарахування до дошкільного навчального закладу ===
За умови пред’явлення оригінала документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, до дошкільного навчального закладу першочергово зараховуються діти, які:
* проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
* є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
* є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
* належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
* належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
* перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
* діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
* мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
 
== Порядок проведення щеплень особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку ==
Профілактичні щеплення проти <u>дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими</u> <u>і включаються до календаря щеплень</u>. 
 
Станом на початок 2021 року [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595], передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб залежно від груп населення. У 2022 році планується запровадити вакцинацію проти <u>пневмококової інфекції</u>. 
 
Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться '''за згодою''' їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки (частина шоста статті 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"]).
 
Дане право на відмову від щеплень закріплене і в пунктів 19 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595]. Водночас, заповнюється [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-10#Text форма № 063-2 / о "Інформована згода на проведення вакцинації"] (на кожну вакцинацію окремо), із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації, що підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником.
 
Однак, відповідно до частини другої статті 15 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"] дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, <u>відвідування дитячих закладів не дозволяється</u>.
 
'''Виключення:''' у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595].
{| class="wikitable"
|+
|'''Для врахування!''' Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-500729-14#Text листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500/, № 04.01.16/28103 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"] питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.
|}
 
== Судова практика ==
* [https://www.echr.com.ua/obovyazkovist-shheplennya-ditini-mozhe-rozglyadatisya-yak-neobxidna-u-demokratichnomu-suspilstvi/ Рішення Євпропейського суду з прав людини від 08 квітня 2021 року у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки"] (держави зобов’язані ставити найкращі інтереси дитини в центр усіх рішень. Що стосується імунізації, метою має бути захист кожної дитини від серйозних захворювань. У переважній більшості випадків це досягається завдяки тому, що діти отримують повний графік щеплень. Ті, кому їх неможливо призначити, опосередковано захищені від заразних хвороб, доки в суспільстві підтримується необхідний рівень охоплення вакцинацією, тобто захист завдяки колективному імунітету. Таким чином, коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природу захворювання (наприклад, правець), національні органи влади можуть обґрунтовано запровадити політику обов’язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань).
 
* [http://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333 Постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17] '''('''вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими).
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/94737849 Постанова Верховного Суду від 08.02.2021 у справі № 630/554/19] (будь-яке право об'єктивно кореспондується із обов'язками, оскільки право на дошкільну освіту законодавець пов'язує із обов'язком проходження профілактичних щеплень, які гарантують безпеку як самій дитині так і оточуючих її осіб, висновки суду про протиправність та неправомірність дій завідуючої ДНЗ є необґрунтованими, такими що суперечать закону. Дитина позивача не позбавлена права на освіту, яку може отримати у інших формах.).
 
== Див. також ==
* [[Нормативне врегулювання питань проведення щеплень в Україні]]
* [[Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах]]
* [[Відкриття приватного закладу дошкільної освіти]]
* [[Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу під час перебування матері у відпустці для догляду за дитиною до шести років]]
[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія:Діти]]

Поточна версія на 10:18, 13 квітня 2021

Нормативна база

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

 • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду (частина друга статті 4 Закону України "Про дошкільну освіту").

Здобуття дошкільної освіти

Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються (стаття 9 Закону України "Про дошкільну освіту").

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу

Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до наказу керівника такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини або з використанням системи електронної реєстрації (пункт 8 Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305).

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

 1. копія свідоцтва про народження дитини;
 2. медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 3. довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру (для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до державного (комунального) санаторного закладу дошкільної освіти (санаторних груп);
 4. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку) (для зарахування дитини до державного (комунального) спеціального закладу дошкільної освіти (спеціальних груп);
 5. висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до державного (комунального) закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп);
 6. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" (для зарахування дитини з інвалідністю);
 7. копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (для зарахування дитини з інвалідністю).

Право на першочергове зарахування до дошкільного навчального закладу

За умови пред’явлення оригінала документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, до дошкільного навчального закладу першочергово зараховуються діти, які:

 • проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Порядок проведення щеплень особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Станом на початок 2021 року Календар профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, передбачає обов’язкову вакцинацію від 10 хвороб залежно від груп населення. У 2022 році планується запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки (частина шоста статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб").

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в пунктів 19 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595. Водночас, заповнюється форма № 063-2 / о "Інформована згода на проведення вакцинації" (на кожну вакцинацію окремо), із зазначенням роз’яснення наслідків відмови від вакцинації, що підписується батьками або законними представниками дитини, медичним працівником.

Однак, відповідно до частини другої статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Виключення: у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595.

Для врахування! Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500/, № 04.01.16/28103 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення" питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією.

Судова практика

 • Рішення Євпропейського суду з прав людини від 08 квітня 2021 року у справі "Вавржичка та інші проти Чеської Республіки" (держави зобов’язані ставити найкращі інтереси дитини в центр усіх рішень. Що стосується імунізації, метою має бути захист кожної дитини від серйозних захворювань. У переважній більшості випадків це досягається завдяки тому, що діти отримують повний графік щеплень. Ті, кому їх неможливо призначити, опосередковано захищені від заразних хвороб, доки в суспільстві підтримується необхідний рівень охоплення вакцинацією, тобто захист завдяки колективному імунітету. Таким чином, коли політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, або колективний імунітет не допомагає через природу захворювання (наприклад, правець), національні органи влади можуть обґрунтовано запровадити політику обов’язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від серйозних захворювань).
 • Постанова Верховного Суду від 17 квітня 2019 року у справі № 682/1692/17 (вимога про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб з огляду на потребу охорони громадського здоров’я, а також здоров’я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими).
 • Постанова Верховного Суду від 08.02.2021 у справі № 630/554/19 (будь-яке право об'єктивно кореспондується із обов'язками, оскільки право на дошкільну освіту законодавець пов'язує із обов'язком проходження профілактичних щеплень, які гарантують безпеку як самій дитині так і оточуючих її осіб, висновки суду про протиправність та неправомірність дій завідуючої ДНЗ є необґрунтованими, такими що суперечать закону. Дитина позивача не позбавлена права на освіту, яку може отримати у інших формах.).

Див. також